រដ្ឋលេខាធិការ

លោកជំទាវ កែវ ចរិយា

លោកជំទាវ​ កែវ ចរិយា រដ្ឋលេខាធិការ
H.E. Keo Chariya

Secretary of State

ប្រវត្តិរូបសង្ខេប
ឈ្មោះ :កែវ ចរិយា
ថ្ងៃ​ ខែ ឆ្នាំកំណើត:ថ្ងៃទី៣១ ខែកក្កដា ឆ្នាំ១៩៥៤
31 – July – 1954
ទីកន្លែងកំណើត:សង្កាត់លេខ៥ ក្រុងភ្នំពេញ
Sangkat 5, Phnom Penh
សញ្ជាតិ:ខ្មែរ
Cambodian
ស្ថានភាពអាពាហ៍ពិពាហ៍មានគ្រួសារ
Married With Two Children

កំរិតវប្បធម៌
០១ មករា ១៩៦៦មធ្យមសិក្សាបត្រភាគ II
High school
២០០៤បរិញ្ញាបត្រគណនេយ្យ ហិរញ្ញវត្ថុ
Bachelor of Accounting and Finance
ប្រវត្តិការងារ
០៣ មិថុនា ២០២០- បច្ចុប្បន្នរដ្ឋលេខាធិការ, ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ
Secretary of State, Ministry of Economy and Finance
២៤ កញ្ញា ២០១៣ -០៣ មិថុនា ២០២០អនុរដ្ឋលេខាធិការ, ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ
Under Secretary of State, Ministry of Economy and Finance
១២ មីនា ២០១០ – ២៤ កញ្ញា ២០១៣អគ្គាធិការរង
Deputy Secretary General
៧ មិថុនា ២០០៥ -១២ មីនា ២០១០ប្រធានការិយាល័យ
Bureau Chief
១៣ តុលា ១៩៩៤ – ៧ មិថុនា ២០០៥អនុប្រធានការិយាល័យ
Deputy Bureau Chief
០១ មករា ១៩៨០ – ១៣ តុលា ១៩៩៤មន្រ្តី
Official
សមត្ថភាពភាសាបរទេស
ភាសាកំណើតខ្មែរ
ភាសាបរទេសបារាំង អង់គ្លេស (មធ្យម)
French English (Moderate)
បោះពុម្ពផ្សាយ
២០០៩ផែនការយុទ្ធសាស្រ្តបញ្ជ្រាបយេនឌ័រក្នុងវិស័យហិរញ្ញវត្ថុ ២០០៨-២០១២
Gender Mainstreaming Strategic Plan of Ministry of Economy and Finance for 2008-2012
១ តុលា ២០១៩កម្រងស្រ្តីជាមន្រ្តីរាជការក្រសួងសេដ្ខកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ
Series of Female Official, Ministry of Economy and Finance
៣ មិថុនា ២០២១ផែនការយុទ្ធសាស្រ្តបញ្ជ្រាបយេនឌ័ររបស់ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុឆ្នាំ២០២០-២០២៣
Gender Mainstreaming Strategic Plan of Ministry of Economy and Finance for 2020-2023
គ្រឿងឥស្សរិយយស
១០ មីនា ២០២០មេដាយមាសស្រ្តីវឌ្ឍនា
Vathana Women’s Gold Medal
មីនា ២០១៩មុនីសារាភ័ណ ថ្នាក់មហាសេរីវឌ្ឍន៍
Monisaraphoun Mohaseriwat
០៣ ឧសភា ២០១៧មេដាយព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ថ្នាក់មហាសេរីវឌ្ឍន៍
Medal of the Kingdom of Cambodia, Moha Sereyvath