អគ្គនាយក

ឯកឧត្តម មាស សុខសេនសាន

ឯកឧត្តម មាស សុខសេនសាន អគ្គលេខាធិការ​ នៃអគ្គលេខាធិការដ្ឋានក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ
H.E. Meas Soksensan

Secretary General, Ministry of Economy and Finance

ប្រវត្តិរូបសង្ខេប
ឈ្មោះ :
Name :
មាស សុខសេនសាន
Meas Soksensan
ថ្ងៃខែឆ្នាំកំណើត
Date of Birth:
១២ តុលា ១៩៧៦
12 October 1976
ទីកន្លែងកំណើត:
Place of Birth :
ភូមិ ស្រែរនោង ឃុំ ស្រែរនោង ស្រុក ត្រាំកក់ ខេត្តតាកែវ
Takeo, Cambodia
សញ្ជាតិ:
Nationality
ខ្មែរ
Khmer
ស្ថានភាពគ្រួសារ
Marital Status
រៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍ មានកូនបីនាក់
Married with 3 Children

កំរិតវប្បធម៌
31-12-1989 – 01-07-1995មធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិ, វិទ្យាល័យព្រះស៊ីសុវត្ថិ (កម្ពុជា)
High School Diploma, Sisowath High School, Cambodia
15-09-1997 – 30-06-1999មធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិ មហាវិទ្យាល័យ លីយ៉ុង ២ ប្រទេសបារាំង (បារាំង)
High School Diploma, Lyon 2, France
24-09-1999 – 30-06-2000បរិញ្ញាបត្រវិទ្យាសាស្រ្តសេដ្ឋកិច្ច(ធនាគារនិងហិរញ្ញវត្ថុ) មហាវិទ្យាល័យ លីយ៉ុង ២ ប្រទេសបារាំង (បារាំង)
Bachelor of Economic Science (Bank and Finance), Lyon 2, France
24-06-2000 – 30-06-2001បរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់ ជំនាញសេដ្ឋកិច្ចអន្តរជាតិ មហាវិទ្យាល័យ លីយ៉ុង ២ ប្រទេសបារាំង (បារាំង)
Master Degree in International Economy, Lyon 2, France
ប្រវត្តិការងារ
២៧ ឧសភា ២០១៦ ដល់ បច្ចុប្បន្ន
27-05-2016 – Present
អគ្គលេខាធិការ នៃអគ្គលេខាធិការដ្ឋានក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ
Secretary General, Ministry of Economy and Finance, Cambodia
៨ ឧសភា ២០១៩ ដល់ បច្ចុប្បន្ន
08-05-2019 – Present
សមាជិកឧត្ដមក្រុមប្រឹក្សាសេដ្ឋកិច្ចជាតិ
Member of Supreme National Economic Council
៥ មេសា ២០១៨ ដល់ ៨ ឧសភា ២០១៩
05-04-2018 – 08-05-2019
ទីប្រឹក្សានៃឧត្ដមក្រុមប្រឹក្សាសេដ្ឋកិច្ចជាតិ
Advisor of Supreme National Economic Council
៣ កក្កដា ២០១៤ ដល់ ២៧ ឧសភា ២០១៦
03-07-2014 – 27-05-2016
អគ្គលេខាធិការង នៃអគ្គលេខាធិការដ្ឋានក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ
Deputy Secretary General, Ministry of Economy and Finance, Cambodia
២៨ មករា ២០១៤ ដល់ បច្ចុប្បន្ន
28-01-2014 – Present
អគ្គលេខាធិការងនៃអគ្គលេខាធិការដ្ឋានគណៈកម្មាធិការដឹកនាំការងារកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ
Deputy Secretary General of General Secretariat of Steering Committee for Public Financial Reform
២៥ តុលា ២០១៣ ដល់ ៣ កក្កដា ២០១៤
25-10-2013 – 03-07-2014
ទីប្រឹក្សាបច្ចេកទេស នៃខុទ្ទកាល័យរដ្ឋមន្រ្តីក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ
Technical Advisor of Minister Cabinet, Ministry of Economy and Finance
២២ សីហា ២០១១ ដល់ ៣០ ធ្នូ ២០១៣
22-08-2011 – 30-12-2013
ប្រធាននាយកដ្ឋាននៃ នាយកដ្ឋានសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិ ក្រសួងការបរទេសនិងសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិ
Chief of International Cooperation Department, Ministry of Foreign Affair and International Cooperation
១៥ កញ្ញា ២០០៧ ដល់ ១ កក្កដា ២០១១
15-09-2007 – 01-07-2011
លេខាទី១នៃ ស្ថានទូតកម្ពុជាប្រចាំប្រទេសបារាំង ក្រសួងការបរទេសនិង
សហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិ
First Secretary of Cambodian Embassy in France
១០ មេសា ២០០៦ ដល់ ១៥ កញ្ញា ២០០៧
10-04-2006 – 15-09-2007
អនុប្រធាននាយកដ្ឋាននៃ នាយកដ្ឋានពិធីការ ក្រសួងការបរទេសនិង
សហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិ
Vice Chief of Protocol Department, Ministry of Foreign Affair and International Cooperation
សមត្ថភាពភាសាបរទេស
ភាសាកំណើត
Mother Language
ខ្មែរ
Khmer
ភាសាបរទេស
Foreign Languages
អង់គ្លេស, បារាំង, អាល្លឺម៉ង់
English, French, German
គ្រឿងឥស្សរិយយស
02-08-2007មេដាយមុនីសារាភ័ណ្ឌ ថ្នាក់សេនា
The Order of Monisaraphon (Officer)
11-01-2013មេដាយព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ថ្នាក់មហាសេនា
The Royal Order of Cambodia (Grand Officer)
30-04-2013មេដាយព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ថ្នាក់ធិបឌិន្ទ
The Royal Order of Cambodia (Commander)
22-07-2019មេដាយព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ថ្នាក់មហាសេរីវឌ្ឍន៏
The Royal Order of Cambodia (Grand Cross)
16-03-2022មេដាយសុវត្ថារា ថ្នាក់មហាសេរីវឌ្ឍន៍
The Order of Suvadara (Grand Cross)