អនុរដ្ឋលេខាធិការ

ឯកឧត្តម ហោ សុខណាក់

ឯកឧត្តម ហោ សុខណាក់
អនុរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ
H.E. Hor Soknak

Under Secretary of State, Ministry of Economy and Finance

ប្រវត្តិរូបសង្ខេប
ឈ្មោះ
Name
ហោ សុខណាក់
Hor Soknak
ថ្ងៃ​ ខែ ឆ្នាំកំណើត
Date of Birth
១០ ឧសភា ១៩៨៣
10 May 1983
ទីកន្លែងកំណើត
Place of Birth
ស្រុកពញាឮ ខេត្តកណ្តាល
 Ponhea Lueu District, Kandal Province
សញ្ជាតិ
Nationality
ខ្មែរ
Cambodian
ស្ថានភាពអាពាហ៍ពិពាហ៍
Marital Status
រៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍រួច
Married

កម្រិតវប្បធម៌
២០០៩
2009

បរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់ទំនាក់ទំនងសាធារណៈ សាកលវិទ្យាល័យអាមេរិក
រដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោន ឌីស៊ី សហរដ្ឋអាមេរិក

Master of Arts in Public Communication, School of Communication, American University,
Washington D.C, United States of America
២០០៧
2007
បរិញ្ញាបត្រគ្រប់គ្រងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនិងទំនាក់ទំនង សកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទភ្នំពេញ (RUPP)
Bachelor of Media Management, Department of Media and Communication, Royal University of Phnom Penh, Cambodia
២០០៦
2006
បរិញ្ញាបត្រភាសាអង់គ្លេស វិទ្យាស្ថានភាសាបរទេស (IFL) សកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទភ្នំពេញ (RUPP)
Bachelor of English Literature—Teaching English as a Foreign Language (TEFL)—Department of English, Institute of Foreign Languages, Royal University of Phnom Penh, Cambodia
២០០២
2002
មធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិ វិទ្យាល័យបាក់ទូក
High School Diploma, Baktouk High School, Phnom Penh, Cambodia
ប្រវត្តិការងារ
២០២៣-បច្ចុប្បន្ន
2023-Present
អនុរដ្ឋលេខាធិការ និងជានាយករង ខុទ្ទកាល័យ ឧបនាយករដ្ឋមន្រ្តី រដ្ឋមន្រ្តី ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ
Under Secretary of State and Deputy Cabinet Director of Deputy Prime Minister, Minister of Economy and Finance
២០១៣-២០២៣
2013-2023
ជំនួយការឧបនាយករដ្ឋមន្រ្តី រដ្ឋមន្រ្តីក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ
Assistant to Deputy Prime Minister, Minister of Economy and Finance and Chairman of Supreme National Economic Council (SNEC)
២០១២-២០១៣
2012-2013
មន្រ្តីសវនកម្មពន្ធដារ អគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារ
Assistant to Deputy Director General of Taxation, Ministry of Economy and Finance and Tax Auditor of General Department of Taxation
២០១១-២០១២
2011-2012
អ្នកបកប្រែភាសាអង់គ្លេស អង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញក្នុង តុលាការកម្ពុជា (ECCC)
A Translator at Extraordinary Chambers in the Courts of Cambodia (ECCC)
២០១១-២០១២
2011-2012
ទីប្រឹក្សាគម្រោងជាតិ គម្រោងធនាគារពិភពលោកក្រោមវិទ្យាស្ថានស្តង់ដារកម្ពុជា
A National Consultant, the World Bank Project at the Institute of Standards of Cambodia (ISC)
២០១០-២០១១
2010-2011
ទីប្រឹក្សាគម្រោងជាតិ គម្រោងធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាស៊ី ក្រោមក្រុមប្រឹក្សាស្តារ អភិវឌ្ឍន៍ វិស័យកសិកម្ម និងជនបទ
A Communication and Translation Consultant, the Asian Development Bank Project at the Council for Agricultural and Rural Development (CARD), Office of the Council of Ministers
២០០៩-២០១១
2009-2011
គ្រូបង្រៀនភាសាអង់គ្លេស វិទ្យាស្ថានភាសាបរទេស (IFL) សកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទភ្នំពេញ (RUPP)
A Part-time Lecturer of Communications Skills at the Institute of Foreign Languages (IFL), Royal University of Phnom Penh
២០០៨-២០០៩
2008-2009
ជំនួយការផ្នែកស្រាវជ្រាវ សាកលវិទ្យាល័យអាមេរិក រដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោន ឌីស៊ី សហរដ្ឋអាមេរិក
A Research Assistant, School of Communication, American University, Washington D.C
សមត្ថភាពភាសាបរទេស
ភាសាកំណើត
Native Language
ខ្មែរ
Khmer
ភាសាបរទេស
Foreign Languages
អង់គ្លេស
English
គ្រឿងឥស្សរិយយស
២០២១
2021
មេដាយសុវត្ថារា ថ្នាក់ សេនា
Royal Order Of Sowathara Officer
២០១៧
2017
មេដាយសុវត្ថារា ថ្នាក់ អស្សឬទ្ធិ
Royal Order Of Sowathara Chevalier