រដ្ឋលេខាធិការ

ឯកឧត្តមបណ្ឌិត ហ៊ីវ សុវណ្ណ

ឯកឧត្តមបណ្ឌិត ហ៊ីវ សុវណ្ណ
រដ្ឋលេខាធិការក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ
H.E. Dr. Hiv Sovann

Secretary of State, Ministry of Economy and Finance

ប្រវត្តិរូបសង្ខេប
ឈ្មោះ
Name
ហ៊ីវ សុវណ្ណ
Hiv Sovann
ថ្ងៃ ខែ ឆ្នាំកំណើត
Date of Birth
ថ្ងៃទី១១ ខែ ធ្នូ ឆ្នាំ១៩៥៤
11-12-1954
ទីកន្លែងកំណើត
Place of Birth
ភូមិព្រៃឈរ ឃុំព្រៃឈរ ស្រុកព្រៃឈរ ខេត្តកំពង់ចាម
Village Prey Chhor, Commune Prey Chhor, District Prey Chhor, Kampong Cham Province.
សញ្ជាតិ
Nationality
ខ្មែរ
Cambodian
ស្ថានភាពគ្រួសារ
Marital Status
រៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍
Married

កំរិតវប្បធម៌
១៩៧២
1972
Bac.II Serie Mathematique
១៩៨៧
1987
បរិញ្ញាប័ត្រហិរញ្ញវត្ថុ និងគណនេយ្យ
Bachelor Degree of Finance and Accounting
២០០៤
2004
អនុបណ្ឌិតហិរញ្ញវត្ថុ
Master of Finance
២០១៩
2019
សញ្ញាបត្របណ្ឌិតទស្សនវិទ្យា
ជំនាញ : វិទ្យាសាស្រ្តសេដ្ឋកិច្ច
ប្រវត្តិការងារ
១៩៨០
1980
មន្ត្រីនាយកដ្ឋានហិរញ្ញកិច្ច ក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុ
Official of Financial Affairs Department, Ministry of Finance
១៩៨៤
1984
អនុប្រធានការិយាល័យឧស្សាហកម្មនិងសំណង់ ក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុ
Deputy Chief Office of Industry and Construction, Ministry of Finance
១៩៨៧
1987
អភិបាលរងស្រុកកំពង់លែង ខេត្តកំពង់ឆ្នាំង (មជ្ឍឹមបំពេញអោយថ្នាក់ស្រុក ០៣ ឆ្នាំ)
Governor of Kampong Leaeng District, Kampong Chhang Province.
(Central office assigned to lead district’s affairs for three years)
១៩៩៣
1993
ប្រធានការិយាល័យថវិកា រតនាគារជាតិ
Chief office of budget, National Treasury
១៩៩៣
1993
-អនុប្រធានទី១ រតនាគារជាតិ
-ទីប្រឹក្សាសម្តេច ជា ស៊ីម ប្រធានព្រឹទ្ធសភា ឋានៈស្មើរដ្ឋមន្រ្តី
-ទីប្រឹក្សាសម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន ឋានៈស្មើរដ្ឋលេខាធិការ

-First Deputy Director, National Treasury
-Advisor to Samdach Chea Sim, Senate President
(With the rank of Minister)
-Advisor to Samdach Techo Hun Sen Prime Minister of Cambodia (With the rank of Secretary of State)
២០០៨
2008
-អគ្គនាយករង រតនាគារជាតិ
-ទីប្រឹក្សា SNEC ឋានៈស្មើរដ្ឋលេខាធិការ

-Deputy Director General, General Department of National Treasury.
-Advisor to Supreme National Economic Council (SNEC)
២០១៣
2013
អគ្គលេខាធិការ ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ
Secretary General, Ministry of Economy and Finance
២០១៤
2014
អនុរដ្ឋលេខាធិការ ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ
Under Secretary of State, Ministry of Economy and Finance
២០២០
2020- present
រដ្ឋលេខាធិការក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ
Secretary of State, Ministry of Economy and Finance
សមត្ថភាពភាសាបរទេស
ភាសាកំណើត
Native Language
ខែ្មរ
Khmer
ភាសាបរទេស
Foreign Languages
អង់គ្លេស, បារាំង
English and French
គ្រឿងឥស្សរិយយស
២០១១
2011
គ្រឿងឥស្សរិយយស ជាតូបការ
Medal of National Merit.
២០០៩
2009
គ្រឿងឥស្សរិយយស សុវត្ថារា ថ្នាក់មហាសេរីវឌ្ឍន៍
Royal order of Sowathara Grand Cross
២០០៩
2009
គ្រឿងឥស្សរិយយស មុនីសារាភ័ណ្ឌ ថ្នាក់មហាសេរីវឌ្ឍន៍
Royal order of Monisaraphon Grand Cross
២០០៨
2008
គ្រឿងឥស្សរិយយស សុវត្ថារា ថ្នាក់មហាសេនា
Royal order of Sowathara Grand officer
២០០៧
2007
គ្រឿងឥស្សរិយយសព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ថ្នាក់មហាសេរីវឌ្ឍន៍
Royal order of Cambodia Grand Cross
២០០៦
2006
គ្រឿងឥស្សរិយយសព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ថ្នាក់មហាសេនា
Royal order of Cambodia Grand Officer
២០០៦
2006
គ្រឿងឥស្សរិយយសព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ថ្នាក់ធិបឌិន្ទ
Royal order of Cambodia Commander
២០០៣
2003
គ្រឿងឥស្សរិយយស សុវត្ថារា ថ្នាក់សេនា
Royal order of Sowathara officer