រដ្ឋលេខាធិការ

ឯកឧត្ដមបណ្ឌិត ហ៊ែល ចំរើន

ឯកឧត្តមបណ្ឌិត​ ហ៊ែល ចំរើន
រដ្ឋលេខាធិការក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ
H.E. Dr. Hel Chamroeun

Secretary of State, Ministry of Economy and Finance

ប្រវត្តិរូបសង្ខេប
ឈ្មោះ
Name
ហ៊ែល ចំរើន
Hel Chamroeun
ថ្ងៃ​ ខែ ឆ្នាំកំណើត
Date of Birth
ថ្ងៃទី០៤ ខែមករា ឆ្នាំ១៩៨០
January 4, 1980
ទីកន្លែងកំណើត
Place of Birth
ភូមិទួលតាឯក ឃុំស្វាយប៉ោ១ ស្រុកទីរួមខេត្ត ខេត្តបាត់ដំបង
Toul Ta Ek village, Svay Por1 commune, Battambang, Battambang
អាសយដ្ឋានបច្ចុប្បន្ន
Address
ផ្ទះលេខ J២៨ ផ្លូវលេខ ៦ សង្កាត់ទួលសង្កែ ខណ្ឌឫស្សីកែវ រាជធានីភ្នំពេញ
N°28 Road 6, Borey Villa Toul Sangker, Khan Reusey Keo, Phnom Penh Cambodia
សញ្ជាតិ
Nationality
ខ្មែរ
Cambodian
ស្ថានភាពអាពាហ៍ពិពាហ៍
Marital Status
រៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍រួច
Married

កំរិតវប្បធម៌
២០១១
2011
វិញ្ញាបនបត្រគ្រប់គ្រងសាធារណៈ នៃសាលាជាតិរដ្ឋបាល ប្រទេសបារាំង
Certificate on Public Management, National School of Administration, France.
២០០៨
2008
បណ្ឌិតនីតិសាស្រ្ត នៃសាកលវិទ្យាល័យប៉ារីស ១ ប៉ង់តេអុង-សកបោន ប្រទេសបារាំង
និក្ខេបបទ៖ វិវាទដីធ្លីនៅកម្ពុជា៖ វិភាគទានចំពោះចំណេះដឹងអំពីសិទ្ធិកម្មសិទ្ធិរបស់កម្ពុជា”
និទ្ទេស៖ ល្អណាស់ និងមានការកោតសរសើរអំពីគណៈវិនិច្ឆ័យ

“Très honorable avec la félicitation du jury”
PhD. in Private Law, University Paris I Pantheon-Sorbonne; Thesis: “Land Disputes in Cambodia: contribution to the knowledge of the Cambodian Property Law”; Academic Advisor: Professor Rémy Libchaber;
Remark: Excellent.
២០០៤
2004
ចុះកម្មសិក្សានៅអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាល ដើម្បីស្វែងយល់អំពីការដោះស្រាយវិវាទដីធ្លីនៅកម្ពុជា
Trainee at certain NGOs, studying their roles in the resolution of land cases.
២០០៤
2004
ចុះកម្មសិក្សានៅគណៈកម្មការសុរិយោដីថ្នាក់ជាតិនៅក្រសួងរៀបចំដែនដី នគរូបនីយកម្ម និងសំណង់
Trainee at the Cadastral Commission, resolution of land cases, Ministry of Land Management, Urban Planning and Construction.
២០០៤
2004
កម្មសិក្សានៅតុលាកំពូល ដើម្បីស្វែងយល់ពីការដោះស្រាយវិវាទដីធ្លីតាមប្រព័ន្ធតុលាការខ្មែរ
Trainee at Supreme Court, Resolution of land cases.
២០០១-២០០២
2001-2002
អនុបណ្ឌិត (ម៉ាស្ទ័រ) ផ្នែកនីតិឯកជន នៃសាកលវិទ្យាល័យប៉ារីស ១ ប៉ង់តេអុង-សកបោន ប្រទេសបារាំង
Master 2 in Private Law, University Paris I Pantheon-Sorbonne; Thesis: “The Substitution of Loan”, Scholar of French Government.
២០០០-២០០១
2000-2001
ម៉ែទ្រីស “Maîtrise de droit privé” ផ្នែកនីតិឯកជន នៃសាកលវិទ្យាល័យ លុយមីញែរលីយ៉ុង ២ ប្រទេសបារាំង
Master 1 in Private Law, University Lumière Lyon 2, Scholar of French Government.
១៩៩៩-២០០០
1999-2000
បរិញ្ញាបត្រផ្នែកនីតិសាស្រ្ត នៃសាកលវិទ្យាល័យ លុយមីញែរលីយ៉ុង ២ ប្រទេសបារាំង
Bachelor in Private Law, University Lumière Lyon 2, Scholar of French Government.
១៩៩៧-១៩៩៩
1997-1999
និស្សិតបរិញ្ញាបត្រឆ្នាំទី១ និងទី២ នៃមហាវិទ្យាល័យនីតិសាស្រ្ត និងវិទ្យាសាស្រ្តសេដ្ឋកិច្ច រាជធានីភ្នំពេញ
Scholarship student of the Royal University of Law and Economics in Phnom Penh in the field of Law (former Faculty of Law and Economics); Studying French law in the Special Class “Filière Spéciale” conducted and supervised by University Lumière Lyon 2 in cooperation with Royal University of Law and Economics
១៩៩៦-១៩៩៧
1996-1997
សញ្ញាបត្រមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិ នៅវិទ្យាល័យព្រះមុនីវង្ស ខេត្តបាត់ដំបង
Graduated from Monivong High School in Battambang.
ប្រវត្តិការងារ
២០២០-បច្ចុប្បន្ន
2020-Present
រដ្ឋលេខាធិការ នៃរដ្ឋលេខាធិការ នៃក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ
Secretary of State, Ministry of Economy and Finance.
២០១៦
2016
• អនុរដ្ឋលេខាធិការ នៃក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ
• Under Secretary of State, Ministry of Economy and Finance.
• អគ្គលេខាធិការរង នៃអគ្គលេខាធិការដ្ឋានគណៈកម្មាធិការដឹកនាំការងារកែទម្រង់ហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ
• Deputy Secretary-General, General Secretariat of PFM Reform Steering Committee.
២០១៥
2015
សាស្រ្តាចារ្យនៅសាលាភូមិន្ទរដ្ឋបាល
Lecturer, Royal School of Administration of Kingdom of Cambodia.
២០១៤
2014
អគ្គលេខាធិការ នៃអគ្គលេខាធិការដ្ឋាន ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ
Secretary General, Ministry of Economy and Finance.
២០១៣
2013
• អគ្គលេខាធិការរង នៃអគ្គលេខាធិការដ្ឋាន ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ
• Deputy Secretary General, Ministry of Economy and Finance.
• ប្រធានលេខាធិការដ្ឋានក្រុមប្រឹក្សានីតិកម្ម នៃក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ
• Head of Legal Council Secretariat, Ministry of Economy and Finance.
• ទីប្រឹក្សាឯកឧត្តមឧបនាយករដ្ឋមន្រ្តីប្រចាំការ ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ
• Advisor to the Permanent Deputy Prime Minister KEAT CHHUN.
២០១២
2012
• ប្រធាននាយកដ្ឋាននីតិកម្ម នៃក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ
• Director of Legal Affairs Department, Ministry of Economy and Finance.
• ប្រធានផ្នែកសិក្សា និងវិភាគគោលនយោបាយអភិបាលកិច្ច នៃអគ្គលេខាធិការដ្ឋាន នៃឧត្តមក្រុមប្រឹក្សាសេដ្ឋកិច្ចជាតិ មានឋានៈ និងបុព្វសិទ្ធិស្មើ អគ្គនាយក
• Chief of Governance Studies and Analyses Division, Secretariat of Supreme National Economic Council of the Kingdom of Cambodia.
• សាស្រ្តាចារ្យមុខវិជ្ជា “ប្រព័ន្ធច្បាប់ខ្មែរ” នៅសាកលវិទ្យាល័យប៉ារីស ២, ប្រទេសបារាំង
• Lecturer on Cambodian Legal System, University Paris 2, France.
២០០៣-២០១០
2003-2010
សាស្រ្តាចារ្យផ្នែកនីតិឯកជន នៃសាកលវិទ្យាល័យនីតិសាស្រ្ត និងវិទ្យាសាស្រ្តសេដ្ឋកិច្ច រាជធានីភ្នំពេញ (នីតិកម្មសិទ្ធដីធ្លី នីតិកិច្ចសន្យា នីតិពាណិជ្ជកម្ម នីតិការងារ)
Part-time Lecturer of Privat Law, Royal University of Law and Economics, Phnom Penh, Cambodia (Civil Law, Land Law, History of Cambodia Legal System, Labor Law and Business Law).
២០០៨-២០១១
2008-2011
សមាជិកគណៈកម្មការបណ្ឌិតសភាអនុម័តពាក្យច្បាប់ នៃទីស្ដីការគណៈរដ្ឋមន្រ្តី
Member, The Academic Commission in Charge of Adopting Legal Terms Council of Minister.
២០០៦-២០០៩
2006-2009
អនុប្រធាននាយកដ្ឋាននីតិកម្ម នៃក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ
Vice Director of Legal Affairs Department, Ministry of Economy and Finance.
២០០៧-២០០៨
2007-2008
អនុប្រធានផ្នែកសិក្សា និងវិភាគគោលនយោបាយអភិបាលកិច្ច នៃអគ្គលេខាធិការដ្ឋាន នៃឧត្តមក្រុមប្រឹក្សាសេដ្ឋកិច្ចជាតិ មានឋានៈ និងបុព្វសិទ្ធិស្មើ អគ្គនាយករង
Vice Chief of Governance Studies and Analyses Division, Secretariat of Supreme National Economic Council of the Kingdom of Cambodia.
២០០៦-២០០៧
2006-2007
អ្នកប្រឹក្សាច្បាប់ នៅក្រុមហ៊ុន DFDL
Legal Consultant, DFDL Law Firm, Mekong Law Groups, Cambodia.
២០០៦
2006
ជំនួយការប្រធានគម្រោង “គាំទ្រនីតិរដ្ឋ” ក្រសួងយុត្តិធម៌
Assistant to the project manager “Support to the rule of law” Ministry of Justice, Cambodia.
២០០៥
2005
• អ្នកផ្ដល់យោបល់ច្បាប់នៅអង្គការអាឡឺម៉ង់ខុនរ៉ាដ ក្នុងគម្រោងរៀបចំសម្រប និងសម្រេចលក្ខន្តិកៈរបស់សហព័ន្ធសមាគមក្រុមប្រឹក្សាឃុំ សង្កាត់ (ក្នុងខេត្តបាត់ដំបង សៀមរាប និងក្រុងប៉ៃលិន)
• Legal Consultant to Conrad Adenauer Foundation, for finalization and adaptation of the statute of the national union of associations of the communal municipal councils, Battambang province.
• កម្មសិក្សានៅតុលាការខេត្តបាត់ដំបង ដើម្បីស្វែងយល់អំពីការលំបាកក្នុងការដោះស្រាយវិវាទដីធ្លីនៅកម្ពុជា
• Trainee at the provincial Court of Battambang, Studying the difficulties in the resolution of the land conflicts in Cambodia (Study of the land cases in relation to the president of the court).
២០០៥-២០០៧
2005-2007
សមាជិកផ្នែកស្រាវជ្រាវ និងវិភាគគោលនយោបាយនៃអគ្គលេខាធិការ នៃឧត្តមក្រុមប្រឹក្សាសេដ្ឋកិច្ចជាតិ មានឋានៈស្មើប្រធាននាយកដ្ឋាន
Member, Governance Studies and Analyses Division, Secretariat of Supreme National Economic Council of Kingdom of Cambodia.
២០០៤-២០០៥
2004-2005
• អ្នកសម្របសម្រួលគម្រោងក្រមនីយកម្មនៃក្រមនីតិវិធីព្រហ្មទណ្ឌ, គណៈកម្មការក្រមនីយកម្ម នៃក្រសួងយុត្តិធម៌
• Coordinator of the codification of the penal procedure, commission of codification, Ministry of Justice Cambodia.
• កម្មសិក្សានៅតុលាការកំពូល
• Trainee at the Supreme Court, resolution of land cases
• កម្មសិក្សានៅគណៈកម្មការសុរិយោដី
• Trainee at the Cadastral Commission, resolution of land cases, Ministry of Land Management, Urban Planning and Construction.
• កម្មសិក្សានៅអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាល
• Trainee at certain NGOs, studying their roles in the resolution of land cases.
២០០៥
2005
• អ្នកផ្ដល់យោបល់ច្បាប់ គម្រោង “ទ្រទ្រង់នីតិរដ្ឋ” សហប្រតិបត្តិការបារាំង
• Legal Advisor, French Cooperation project “Support to the rule of law”
• ទីប្រឹក្សាបច្ចេកទេសក្នុងការរៀបចំសវនការសាលាក្ដីប្រឌិត, សាលាភូមិន្ទចៅក្រម នៃរាជបណ្ឌិតសភាវិជ្ជាជីវៈតុលាការ
• Technical Advisor to the preparation of a mock trial, Royal Academy of Judicial Professions, Royal School of Judges.
២០០៣-២០០៤
2003-2004
• ជំនួយការផ្ទាល់ប្រធានគម្រោង “ទ្រទ្រង់នីតិរដ្ឋ” សហប្រតិបត្តិការបារាំងប្រចាំនៅសាលាភូមិន្ទចៅក្រម ទទួលបន្ទុកស្រាវជ្រាវឯកសារបង្រៀនសិស្សចៅក្រម
• Assistant to the project manager “Support to the rule of law”, Ministry of Justice, Cambodia.
• ជាអ្នកសម្របសម្រួល និងបកប្រែសេចក្ដីព្រាងក្រមនីតិវិធីព្រហ្មទណ្ឌថ្មី ក្នុងក្របខណ្ឌនៃគម្រោង ទ្រទ្រង់នីតិរដ្ឋ សហប្រតិបត្តិការបារាំង
• Expert, interpreter, translator of legal texts, and researcher of Cambodian positive law for the penal codification.
• សម្របសម្រួលវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលនិស្សិតចៅក្រម ស្រាវជ្រាវច្បាប់សំខាន់ៗ កម្ពុជាសម្រាប់ផ្នែកព្រហ្មទណ្ឌសម្រាប់ការជ្រើសរើសនិស្សិតមេធាវី និងចៅក្រម
• Realizing the subjects for examination, coordinating the training of judge students, researching the Cambodian substantive law for penal matters, and recruiting the lawyer and judge students.
• ទស្សនកិច្ចនៅតុលាការខេត្តកំពង់ចាម ព្រៃវែង និងស្វាយរៀង ដើម្បីវាយតម្លៃកម្មសិក្សារបស់សិស្សចៅក្រម
• Visiting provincial courts (Kampong Cham, Prey Veng and Svay Rieng) for the assessment of the internship-judge students.
តួនាទី និងភារកិច្ចបន្ថែម
បច្ចុប្បន្ន
Present
• អនុប្រធានប្រចាំការក្រុមប្រឹក្សានីតិកម្ម នៃក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ
• Vice Permanent Chairman, Legal Council, Ministry of Economy and Finance.
• អនុប្រធានក្រុមប្រឹក្សាជាតិគណនេយ្យ
• Vice Chairman, National Accounting Council.
• អនុប្រធានគណៈកម្មាធិការកែទម្រង់រដ្ឋបាលសាធារណៈ
• Vice Chairman, Public Administration Reform Committee.
• អនុប្រធានគណៈកម្មការបណ្ឌិតសភាទទួលបន្ទុកអនុម័តពាក្យច្បាប់
• Vice Chairman, Academy Committee in charge of approving the law.
• អគ្គលេខាធិការរង នៃអគ្គលេខាធិការដ្ឋានគណៈកម្មាធិការដឹកនាំការងារកែទម្រង់ហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ
• Deputy Secretary-General, General Secretariat of PFM steering Committee.
• សមាជិកឧត្តមក្រុមប្រឹក្សាសេដ្ឋកិច្ចជាតិ
• Member, Supreme National Economic Council.
• សមាជិកក្រុមប្រឹក្សាសាលាភូមិន្ទរដ្ឋបាល
• Board Member, Royal School of Administration.
• សមាជិកក្រុមប្រឹក្សាភិបាលបណ្ឌិត្យសភាភូមិន្ទយុត្តិធម៌កម្ពុជា
• Board Member, directors of the Royal Academy of Cambodia.
• សមាជិកបម្រុង នៃរាជបណ្ឌិត្យសភាកម្ពុជា
• Reserve Member, Royal Academy of Cambodia.
បោះពុម្ពផ្សាយ
២០២៣-បច្ចុប្បន្ន
2023-Present
• ប្រធានក្រុមការងារដឹកនាំរៀបចំចងក្រង និងត្រួតពិនិត្យបច្ចុប្បន្នកម្ម “សៀវភៅសាវតា និងទស្សនវិស័យវិទ្យាល័យព្រះមុនីវង្ស” ខេត្តបាត់ដំបង (៤៣២ ទំព័រ)
• Head, History book and Perspectives of Preah Monivong High School, Battambang Province, (Khmer), 432 pages
• ប្រធានក្រុមការងារដឹកនាំរៀបចំចងក្រង និងត្រួតពិនិត្យបច្ចុប្បន្នកម្ម “កម្រងសម្រង់បទប្បញ្ញាត្តិគតិយុត្តពាក់គយនិងរដ្ឋាករកម្ពុជា” ក្រុមប្រឹក្សានីតិកម្ម (៧៤០០ ទំព័រ)
• Head, Customs and Excise Compendium taskforces, Legal Council, Ministry of Economy and Finance (Khmer), 7400 pages
• ប្រធានក្រុមការងារដឹកនាំរៀបចំចងក្រង និងត្រួតពិនិត្យបច្ចុប្បន្នកម្ម “កម្រងសម្រង់បទប្បញ្ញាត្តិគតិយុត្តពាក់ព័ន្ធវារីវប្បកម្ម” ក្រុមប្រឹក្សានីតិកម្ម (៣៣០០ ទំព័រ)
• Head, Compilation of Legal Regulations related Aquaculture, Legal Council, Ministry of Economy and Finance (Khmer), 3300 pages.
• ប្រធានក្រុមការងារដឹកនាំរៀបចំចងក្រង និងត្រួតពិនិត្យបច្ចុប្បន្នកម្ម “កម្រងសម្រង់បទប្បញ្ញាត្តិគតិយុត្តសំខាន់ៗទាក់ទងសមត្ថកិច្ចរបស់ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ” ក្រុមប្រឹក្សានីតិកម្ម (១៦០៤ ទំព័រ)
• Head, Compendium of Keys Law under the jurisdiction of Ministry of Economy and Finance taskforces, Legal Council, Ministry of Economy and Finance (Khmer), 1604 pages.
• ប្រធានក្រុមការងារដឹកនាំរៀបចំចងក្រង និងត្រួតពិនិត្យបច្ចុប្បន្នកម្ម “កម្រងសម្រង់បញ្ជីរាយនាមលិខិតបទដ្ឋានគតិយុត្តនិងលិខិតផ្សេងៗទៀតពាក់ព័ន្ធជំងឺកូវីត-១៩” ក្រុមប្រឹក្សានីតិកម្ម (២៨០ ទំព័រ)
• Head, Compilation of Legal Standard letter related Covid-19, Legal Council, Ministry of Economy and Finance (Khmer), 280 pages
២០២២
2022
• ប្រធានក្រុមការងារដឹកនាំរៀបចំចងក្រង និងត្រួតពិនិត្យបច្ចុប្បន្នកម្ម “កម្រងសម្រង់បទប្បញ្ញាត្តិគតិយុត្តពាក់ព័ន្ធពន្ធដារ” ក្រុមប្រឹក្សានីតិកម្ម (៣៩៩២ ទំព័រ)
• Head, Compilation of Legal Regulation Related Taxation, Legal Council, Ministry of Economy and Finance (Khmer), 3992 pages.
• ប្រធានក្រុមការងារដឹកនាំរៀបចំចងក្រង និងត្រួតពិនិត្យ “គម្ពីរត្រៃភូមិ” ក្រុមប្រឹក្សានីតិកម្ម (៣៦៦ ទំព័រ)
• Head, TRAIBHUMI, Legal Council, Ministry of Economy and Finance (Khmer), 366 pages.
• ប្រធានក្រុមការងារដឹកនាំរៀបចំចងក្រង និងត្រួតពិនិត្យ “ចក្ខុវិស័យនិងយុទ្ធសាស្ស្រ្តក្រុមប្រឹក្សានីតិកម្ម” ក្រុមប្រឹក្សានីតិកម្ម (៧៤២ ទំព័រ)
• Head, Vision and Strategy of the Legal Council, Legal council, Ministry of Economy and Finance (Khmer), 742 pages.
• ប្រធានក្រុមការងារដឹកនាំរៀបចំចងក្រង និងត្រួតពិនិត្យ “ទស្សនាទានស្ដីពីនីតិសុខដុមនីយកម្មសវនកម្មនិងអធិការកិច្ច” ក្រុមប្រឹក្សានីតិកម្ម (១២០ ទំព័រ)
• Head, Concepts on harmonization audit and inspection, Legal Council, Ministry of Economy and Finance (Khmer), 120 pages.
• ប្រធានក្រុមការងារដឹកនាំរៀបចំចងក្រង និងត្រួតពិនិត្យ “តួនាទីស្ថាប័ននីតិប្បញ្ញត្តិនិងការិយាល័យថវិកាក្នុងប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ “របកគំហើញសម្រាប់កម្ពុជា” ក្រុមប្រឹក្សានីតិកម្ម (៦០ ទំព័រ)
• Head, The Role of Legislator and Legislative Budget Office In Public Finance Management, Legal Council, Ministry of Economy and Finance (Khmer), 60 pages.
• ប្រធានក្រុមការងារដឹកនាំរៀបចំចងក្រង និងត្រួតពិនិត្យ “ចក្ខុវិស័យនិងយុទ្ធសាស្រ្ត ស្ដីពីសុខដុមនីយកម្មការកែទម្រង់ ៣ បូក ១” ក្រុមប្រឹក្សានីតិកម្ម (២៤៨ ទំព័រ)
• Head, Vision and Strategic document on 3+1, Legal Council, Ministry of Economy and Finance (Khmer), 248 pages.
២០២១
2021
• ប្រធានក្រុមការងារដឹកនាំរៀបចំចងក្រង និងត្រួតពិនិត្យ “សន្ទានុក្រមគតិយុត្ត សម្រាប់ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ” ក្រុមប្រឹក្សានីតិកម្ម (៥៥០ ទំព័រ)
• Head, Legal lexicon Compendium taskforces, Legal Council, Ministry of Economy and Finance (Khmer), 550 pages.
• ប្រធានក្រុមការងារដឹកនាំរៀបចំចងក្រង និងត្រួតពិនិត្យ “កម្រងសម្រង់បទប្បញ្ញត្តិគតិយុត្តពាក់ព័ន្ធកិច្ចដំណើរការស្ថាប័ននៃក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ” ក្រុមប្រឹក្សានីតិកម្ម (៤៤១០ ទំព័រ)
• Head, Extract Compilation of Legal Regulations Related to Organization and Functioning of Entities, Legal Council, Ministry of Economy and Finance (Khmer), 4,410 pages.
២០២០
2020
• ប្រធានក្រុមការងារដឹកនាំរៀបចំចងក្រង និងត្រួតពិនិត្យ “កម្រងច្បាប់ខ្មែរពីបុរាណ” ភាគ៣ និងភាគ៤ ក្រុមប្រឹក្សានីតិកម្ម (១១៦០ ទំព័រ)
• Head, Ancient Law Compendium taskforces, Legal Council, Ministry of Economy and Finance (Khmer), episode 3 and 4, 1,160 pages.
• ប្រធានក្រុមការងារដឹកនាំរៀបចំកែសម្រួលការបកប្រែសៀវភៅ “ប្រវត្តិការណ៍មួយនៃកម្ពុជា៖ ដំណើរជីវិតឆ្លងកាត់បួនសម័យកាល របស់កិត្តិបរិរក្ស បណ្ឌិត គាត ឈន់ វរជនដ៏គួរឱ្យស្ងើច” (៧៣០ ទំព័រ)
• Head, Cambodian History: The 4 lives of Kitti Borireak Pundit KEAT CHHON Book taskforces (Khmer), 730 pages.
• ប្រធានក្រុមការងារដឹកនាំរៀបចំចងក្រងសៀវភៅ “មគ្គទេសក៏កំណែទម្រង់៖ គុណានុភាពនៃសាលាបឋមសិក្សាវត្តបូព៌” សាលាភូមិន្ទរដ្ឋបាល (១២១៦ ទំព័រ)
• Chief, Reform Guidance: Merit Power of Wat Bo Primary School Book taskforces, Royal School of Administration (Khmer), 1216 pages.
• ប្រធានក្រុមការងារដឹកនាំរៀបចំចងក្រង និងត្រួតពិនិត្យ “កម្រងសម្រង់បទប្បញ្ញត្តិគតិយុត្តពាក់ព័ន្ធលទ្ធកម្មសាធារណៈ” ក្រុមប្រឹក្សានីតិកម្ម (៣០៤០ ទំព័រ)
• Head, Public Procurement Compendium taskforces, Legal Council, Ministry of Economy and Finance (Khmer), 3040 pages.
២០១៩
2019
• ប្រធានក្រុមការងារដឹកនាំរៀបចំចងក្រង និងត្រួតពិនិត្យ “សម្រង់ទណ្ឌកម្មក្នុងវិស័យហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ” ក្រុមប្រឹក្សានីតិកម្ម (២៤៧ ទំព័រ)
• Head, Public Financial Sanction Compendium taskforces, Legal Council, Ministry of Economy and Finance (Khmer), 247 pages.
• ប្រធានក្រុមការងារដឹកនាំរៀបចំចងក្រង និងត្រួតពិនិត្យ “កម្រងសម្រង់បទប្បញ្ញត្តិគតិយុត្តពាក់ព័ន្ធឧស្សាហកម្មហិរញ្ញវត្ថុ” ក្រុមប្រឹក្សានីតិកម្ម (១៨១៤ ទំព័រ)
• Head, Financial Industry Compendium taskforces, Legal Council, Ministry of Economy and Finance (Khmer), 1814 pages.
• ប្រធានក្រុមការងារដឹកនាំរៀបចំចងក្រង និងត្រួតពិនិត្យ “កម្រងសម្រង់បទប្បញ្ញត្តិគតិយុត្តពាក់ព័ន្ធការគ្រប់គ្រងនិងការអភិវឌ្ឍធនធានមនុស្ស នៃក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ” ក្រុមប្រឹក្សានីតិកម្ម (២៨២៤ ទំព័រ)
• Head, Human Resource Management and Development of Ministry of Economy and Finance Compendium taskforces, Legal Council, Ministry of Economy and Finance (Khmer), 2824 pages.
• ប្រធានក្រុមការងារដឹកនាំរៀបចំចងក្រង និងត្រួតពិនិត្យ “កម្រងសម្រង់បទប្បញ្ញត្តិគតិយុត្តពាក់ព័ន្ធគយនិងរដ្ឋាករកម្ពុជា” ក្រុមប្រឹក្សានីតិកម្ម (៦១៦៥ ទំព័រ)
• Head, Customs and Excise Compendium taskforces, Legal Council, Ministry of Economy and Finance (Khmer), 6165 pages.
២០១៨
2018
• ប្រធានក្រុមការងារដឹកនាំរៀបចំចងក្រង និងត្រួតពិនិត្យ “កម្រងសម្រង់បទប្បញ្ញត្តិច្បាប់សំខាន់ៗ ទាក់ទងសមត្ថកិច្ចរបស់ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ” ក្រុមប្រឹក្សានីតិកម្ម (៩៩២ ទំព័រ)
• Head, Compendium of Keys Law under the jurisdiction of Ministry of Economy and Finance taskforces, Legal Council, Ministry of Economy and Finance (Khmer), 992 pages.
• ប្រធានក្រុមការងារដឹកនាំរៀបចំចងក្រង និងត្រួតពិនិត្យ “ចក្ខុវិស័យនិងយុទ្ធសាស្រ្តនៃមុខងារនីតិកម្ម” ក្រុមប្រឹក្សានីតិកម្ម (១៥៦ ទំព័រ)
• Head, Vision and Strategy of Legal Function taskforces, Legal Council, Ministry of Economy and Finance (Khmer), 156 pages.
• ប្រធានក្រុមការងារដឹកនាំរៀបចំចងក្រង និងត្រួតពិនិត្យ “កម្រងសម្រង់បទប្បញ្ញត្តិគតិយុត្តពាក់ព័ន្ធវិជ្ជាជីវៈគណនេយ្យនិងសវនកម្ម” ក្រុមប្រឹក្សានីតិកម្ម (៥៥១ ទំព័រ)
• Head, Accounting and Auditing Profession compendium taskforces, Legal Council, Ministry of Economy and Finance (Khmer), 551 pages.
២០១៧
2017
• ប្រធានក្រុមការងារដឹកនាំរៀបចំចងក្រង និងត្រួតពិនិត្យ “កម្រងសម្រង់បទប្បញ្ញត្តិគតិយុត្តពាក់ព័ន្ធទ្រព្យសម្បត្តិរដ្ឋនិងចំណូលមិនមែនសារពើពន្ធ” ក្រុមប្រឹក្សានីតិកម្ម (៥៥៤០ ទំព័រ)
• Head, State Property and Non Tax Revenue Compendium taskforces, Legal Council, Ministry of Economy and Finance (Khmer), 5540 pages.
• ប្រធានក្រុមការងារដឹកនាំរៀបចំចងក្រង និងត្រួតពិនិត្យ “កម្រងសម្រង់បទប្បញ្ញត្តិគតិយុត្តពាក់ព័ន្ធហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ” ក្រុមប្រឹក្សានីតិកម្ម (៥៣៤៦ ទំព័រ)
• Head, Public Finance Compendium taskforces, Legal Council, Ministry of Finance (Khmer), 5346 pages.
• ប្រធានក្រុមការងារដឹកនាំរៀបចំចងក្រង និងត្រួតពិនិត្យ “មគ្គទេសក៏នីតិកម្ម” ក្រុមប្រឹក្សានីតិកម្ម (១៩០ ទំព័រ)
• Head, Legislation Guide taskforces, Legal Council, Ministry of Economy and Finance (Khmer), 190 pages.
• ប្រធានក្រុមការងារដឹកនាំរៀបចំចងក្រង និងត្រួតពិនិត្យ “ចក្ខុវិស័យនិងយុទ្ធសាស្រ្តនៃមុខងារនីតិកម្ម ក្នុងកម្មវិធីកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ” ក្រុមប្រឹក្សានីតិកម្ម (១១៥ ទំព័រ)
• Head, Vision and Strategy of Legal Function for Public Financial Management taskforces, Legal Council, Ministry of Economy and Finance (Khmer), 115 pages.
២០១៦
2016
• ប្រធានក្រុមការងារដឹកនាំរៀបចំចងក្រង និងត្រួតពិនិត្យ “កម្រងច្បាប់ខ្មែរពីបុរាណ” ភាគ១ និងភាគ២ ក្រុមប្រឹក្សានីតិកម្ម (១១៣០ ទំព័រ)
• Head, Ancient Law Compendium taskforces, Legal Council, Ministry of Economy and Finance (Khmer), Episode 1 and 2, 1130 pages.
២០១៥
2015
• ប្រធានក្រុមការងារដឹកនាំរៀបចំចងក្រង និងត្រួតពិនិត្យ “សន្ទានុក្រមគតិយុត្ត សម្រាប់ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ” ក្រុមប្រឹក្សានីតិកម្ម (១៨៤ ទំព័រ)
• Head, Legal Lexicon Compendium taskforces, Legal Council, Ministry of Economy and Finance (Khmer), 184 pages.
២០១៤
2014
• ប្រធានក្រុមការងារដឹកនាំរៀបចំចងក្រង និងត្រួតពិនិត្យ “កម្រងសម្រង់បទប្បញ្ញាត្តិគតិយុត្តពាក់ព័ន្ធពន្ធដារ” ក្រុមប្រឹក្សានីតិកម្ម (១៧៣៥ ទំព័រ)
• Head, Taxation Compendium taskforces, Legal Council, Ministry of Economy and Finance (Khmer), 1735 pages.
២០១៣
2013
• ប្រធានក្រុមការងារដឹកនាំរៀបចំចងក្រង និងត្រួតពិនិត្យ “កម្រងសម្រង់បទប្បញ្ញត្តិច្បាប់សំខាន់ៗ ទាក់ទងសមត្ថកិច្ចរបស់ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ” ក្រុមប្រឹក្សានីតិកម្ម (៧៣១ ទំព័រ)
• Head, Compendium of Keys Law under the jurisdiction of Ministry of Economy and Finance taskforces, Legal Council, Ministry of Economy and Finance (Khmer), 731 pages.
២០០៩-២០១០
2009-2010
និពន្ធនិងបោះពុម្ពផ្សាយសៀវភៅស្រាវជ្រាវ ស្ដីពី “មរតកយុត្តធម៌ខ្មែរ” (៥៨១ ទំព័រ)
Author, Cambodian Justice Heritage 2009-2010, 581 pages.
២០០៥
2005
• និពន្ធនិងបោះពុម្ពផ្សាយសៀវភៅស្រាវជ្រាវ ស្ដីពី “នីតិការងារ” (៥១៤ ទំព័រ)
• Author, Cambodian Labor Law, Funan 2005, 514 pages.
• សហអ្នកនិពន្ធសេចក្ដីព្រាងក្រមព្រហ្មទណ្ឌជាភាសាខ្មែរ និងបារាំង (៣៩៥ ទំព័រ)
• Co-author, Draft of Penal Code: Notes and Comments, Funan 2005, 395 pages, Khmer and French version.
• អ្នកបកប្រែមគ្គទេសក៏ស្ដីពី “នីតិព្រហ្មទណ្ឌខ្មែរ” (១០៩ ទំព័រ)
• Translator, Guide to Cambodian Law: Pre trial Phase, Funan 2005, 109 pages.
សមត្ថភាពភាសា
ភាសាកំណើត
Native Tongue
ខ្មែរ
Khmer
ភាសាបរទេស
Foreign Languages
បារាំង និង​ អង់គ្លេស
French and English
គ្រឿងឥស្សរិយយស
២០២៣
2023
គ្រឿងឥស្សរិយយស ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ថ្នាក់មហាសេរីវឌ្ឍន៍
Royal Order of Cambodia Grand Cross
២០១១
2011
មេដាយសុវត្ថារា ថ្នាក់អស្សឬទ្ធិ
Royal Order of Sowathara Chevalier
២០០៥
2005
មេដាយសុវត្ថារា
Royal Order of Sowathara