រដ្ឋលេខាធិការ

​ឯកឧត្តមបណ្ឌិតសភាចារ្យ ជូ វិជិត្ត រដ្ឋមន្រ្តីប្រតិភូអមនាយករដ្ឋមន្រ្តី

ឯកឧត្តម ជូ វិជិត្ត
H.E. CHOU VICHITH

ប្រវត្តិរូបសង្ខេប
ឈ្មោះ
Name:
ជូ វិជិត្ត
H.E. CHOU VICHITH
ថ្ងៃខែឆ្នាំកំណើត
Date of Birth:
១៤ សីហា ១៩៦៣
14 August 1963
ទីកន្លែងកំណើត
Place of Birth:
សង្កាត់លេខ ៥ ក្រុងភ្នំពេញ
Phnom Penh, Cambodia
សញ្ជាតិ
Nationality:
ខ្មែរ
Cambodian
អាសយដ្ឋានបច្ចុប្បន្ន
Home Address:
ផ្ទះលេខ ៧៣ ផ្លូវលេខ ៩៩ សង្កាត់បឹងត្របែក ខណ្ឌចំការមន រាជធានីភ្នំពេញ
73, street 99, Sangkat BeungTraBek,
Khan Chamcarmon, Phnom Penh, Cambodia.
អ៊ីម៉ែល
E-mail:
chouvichith@yahoo.com
កម្រិតវប្បធម៌
១៩៩១-១៩៩៤បណ្ឌិតវិទ្យាសាស្ត្រសេដ្ឋកិច្ច, សាលកវិទ្យាល័យកសិកម្មទីមីរាហ្សេវ, ក្រុងមូស្គូនៃសហព័ន្ធរុស្សី,
Moscow Timiryazev Agrarian University, Moscow, Russia.
១៩៨៥-១៩៩០បរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់វិទ្យាសាស្ត្រសេដ្ឋកិច្ច (With honor), សាលកវិទ្យាល័យកសិកម្មទីមីរាហ្សេវ, ក្រុងមូស្គូនៃសហព័ន្ធរុស្សី, Moscow Timiryazev Agrarian University, Moscow, Russia
១៩៨១-១៩៨៤មធ្យមសិក្សាកម្រិត២, សាលាមធ្យមសិក្សាកំរិត២ភ្នំដូនពេញ
ប្រវត្តិការងារ
២០១៣-បច្ចុប្បន្នរដ្ឋលេខាធិការ ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ
២០០៨-២០១៣នាយកខុទ្ទកាល័យរបស់ឯកឧត្តម គាត ឈន់ ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ និងជាអគ្គលេខាធិការរង នៃក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ
២០០១-២០០៨នាយកខុទ្ទកាល័យរបស់ឯកឧត្តម គាត ឈន់ ទេសរដ្ឋមន្ត្រី រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ និងជាអគ្គលេខាធិការរង នៃក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ
១៩៩៧-២០០១នាយកខុទ្ទកាល័យរបស់ឯកឧត្តម គាត ឈន់ ទេសរដ្ឋមន្ត្រី រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ
១៩៩៦-១៩៩៧មន្ត្រីខុទ្ទកាល័យ និងជាអនុប្រធាននាយកដ្ឋាន នៃនាយកដ្ឋានទ្រព្យសម្បត្តិរដ្ឋ នៃក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ
១៩៩៥-១៩៩៦មន្ត្រីខុទ្ទកាល័យ ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ
តួនាទីនិងភារកិច្ចបន្ថែម
២០២០-បច្ចុប្បន្នរដ្ឋមន្ត្រីប្រតិភូអមនាយករដ្ឋមន្ត្រី
២០២០-បច្ចុប្បន្នសមាជិកពេញសិទ្ធិនៃរាជបណ្ឌិត្យសភា មានគោរមងារជាបណ្ឌិតសភាចារ្យ
២០១៨-បច្ចុប្បន្នអនុប្រធាន ឧត្តមក្រុមប្រឹក្សាសេដ្ឋកិច្ចជាតិ ឋានៈស្មើ ទេសរដ្ឋមន្ត្រី
២០១២-២០១៨អនុប្រធាន ឧត្តមក្រុមប្រឹក្សាសេដ្ឋកិច្ចជាតិ ឋានៈស្មើ រដ្ឋមន្ត្រី
២០០៨-២០១២សមាជិក ឧត្តមក្រុមប្រឹក្សាសេដ្ឋកិច្ចជាតិ ឋានៈស្មើ រដ្ឋលេខាធិការ
២០០២-២០០៧សមាជិក ឧត្តមក្រុមប្រឹក្សាសេដ្ឋកិច្ចជាតិ ឋានៈស្មើ អនុរដ្ឋលេខាធិការ
សកម្មភាពផ្សេងៗ
២០០៦-២០១៣សមាជិកក្រុមប្រឹក្សាភិបាល នៃរដ្ឋាករទឹកស្វយ័តក្រុងភ្នំពេញ
គ្រឿងឥស្សរិយយស
2010មេដាយជាតិតូបការ 
២០១០មេដាយព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ថ្នាក់មហាសេរីវឌ្ឍន៍
២០០៩មេដាយសុវត្ថារា ថ្នាក់មហាសេរីវឌ្ឍន៍
២០០៨មេដាយសុវត្ថារា ថ្នាក់មហាសេនា
២០០៨មេដាយមុនីសារាភ័ណ្ឌ នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ថ្នាក់មហាសេនា
សមត្ថភាពភាសាបរទេស
ភាសាកំណើត
Mother Tongue:
ខ្មែរ
Khmer
ភាសាបរទេស
Foreign Languages:
អង់គ្លេស និង រូស្ស៊ី
English and Russian