រដ្ឋលេខាធិការ

ឯកឧត្តមបណ្ឌិត ឈន សុភាព

ឯកឧត្តមបណ្ឌិត ឈន សុភាព
រដ្ឋលេខាធិការក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ
H.E. Dr. Chhorn Sopheap

Secretary of State, Ministry of Economy and Finance

ប្រវត្តិរូបសង្ខេប
ឈ្មោះ
Name
ឈន សុភាព
Chhorn Sopheap
ថ្ងៃខែឆ្នាំកំណើត
Date of Birth
១៨ សីហា ១៩៦៩
18-August-1969
ទីកន្លែងកំណើត
Place of Birth
ភូមិតាង៉ៅ ឃុំច្បារអំពៅ ស្រុកកៀនស្វាយ ខេត្តកណ្តាល
សញ្ជាតិ
Nationality
ខ្មែរ
Cambodian
ស្ថានភាពគ្រួសារ
Marital Status
រៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍
Married

កំរិតវប្បធម៌
២០០៤បណ្ឌិតច្បាប់ ឯកទេសច្បាប់សាធារណៈប្រទេសបារាំង
១៩៩៥-១៩៩៨ជានិស្សិតសកលវិទ្យាល័យប្រទេសបារាំង
១៩៩១-១៩៩៥ជានិស្សិតសកលវិទ្យាល័យភូមិនីតិសាស្រ្តភ្នំពេញ
១៩៨៨-១៩៩១ជានិស្សិតពេទ្យសកលវិទ្យាល័យសុខាភិបាល
១៩៨៤-១៩៨៨សិស្សវិទ្យាល័យបឹងត្របែក រាជធានីភ្នំពេញ
១៩៨០-១៩៨៤សិស្សអនុវិទ្យាល័យច្បារអំពៅ រាជធានីភ្នំពេញ
ប្រវត្តិការងារ
២០២០-បច្ចុប្បន្ន
2020-Present
រដ្ឋលេខាធិការនៃក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ
Secretary of State, Ministry of Economy and Finance
២០១៣-២០២០
2013-2020
អនុរដ្ឋលេខាធិការនៃក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ
Under Secretary of State, Ministry of Economy and Finance
២០១១-២០១៣ជាអគ្គលេខាធិការរង កសហវ
២០០៨-២០១១ប្រធាននាយកដ្ឋានដោះស្រាយផលប៉ះពាល់ កសហវ
២០០៦-២០០៨ប្រធានអង្គភាពដោះស្រាយផលប៉ះពាល់ កសហវ
២០០៤-២០០៦ជំនួយការឯកឧត្តម អូន ព័ន្ធមុនីរ័ត្ន និងជាអនុប្រធាននាយកដ្ឋាននីតិកម្ម
២០០២-២០០៤ទីប្រឹក្សាច្បាប់សាលារាជធានីភ្នំពេញ
១៩៩៨-២០០២ជំនួយការឯកឧត្តម ជា សុផារ៉ា អភិបាលរាជធានីភ្នំពេញ
សមត្ថភាពភាសាបរទេស
ភាសាកំណើត
Native Language
ខ្មែរ
Khmer
ភាសាបរទេស
Foreign Languages
អង់គ្លេស, បារាំង
English, French
គ្រឿងឥស្សរិយយស
២០០៩ដែលមានគុណូបការៈដ៏ឧត្តងឧត្តមក្នុងការបំរើមាតុប្រទេស ដើម្បីបព្វហេតុឯករាជ្យ សាមគ្គីភាព ប្រជាធិបតេយ្យ និងសន្តិភាពជាតិ (ប្រភេទៈមហាសេនា)
២០១៩ដែលមានស្នាដៃ និងគុណបំណាច់ខ្ពស់ក្នុងវិស័យ កសិកម្ម និងសេដ្ឋកិច្ច (ប្រភេទៈ មហាសេរីវឌ្ឍន៍)