រដ្ឋលេខាធិការ

ឯកឧត្តម ឈន សុភាព

ឯកឧត្តម ឈន សុភាព រដ្ឋលេខាធិការ
H.E. Chhorn Sopheap

Secretary of State

ប្រវត្តិរូបសង្ខេប
ឈ្មោះ :
Name :
ឈន សុភាព
Chhorn Sopheap
ថ្ងៃខែឆ្នាំកំណើត
Date of Birth:
១៨ សីហា ១៩៦៩
18-August-1969
ទីកន្លែងកំណើត:
Place of Birth :
ភូមិតាង៉ៅ ឃុំច្បារអំពៅ ស្រុកកៀនស្វាយ ខេត្តកណ្តាល
សញ្ជាតិ:
Nationality
ខ្មែរ
Khmer
ស្ថានភាពគ្រួសារ
Marital Status
រៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍ និងកូន ពីរនាក់
Married with two children

កំរិតវប្បធម៌
១ មករា ២០០៤បណ្ឌិតច្បាប់ ឯកទេសច្បាប់សាធារណៈប្រទេសបារាំង
១៩៩៥ ដល់ ១៩៩៨ជានិស្សិតសកលវិទ្យាល័យប្រទេសបារាំង
១៩៩១ ដល់ ១៩៩៥ជានិស្សិតសកលវិទ្យាល័យភូមិនីតិសាស្រ្តភ្នំពេញ
១៩៨៨ ដល់ ១៩៩១ជានិស្សិតពេទ្យសកលវិទ្យាល័យសុខាភិបាល
១៩៨៤ ដល់១៩៨៨សិស្សវិទ្យាល័យបឹងត្របែក រាជធានីភ្នំពេញ
១៩៨០ ដល់១៩៨៤សិស្សអនុវិទ្យាល័យច្បារអំពៅ រាជធានីភ្នំពេញ
ប្រវត្តិការងារ
កក្កដា ២០២០ ដល់បច្ចុប្បន្នរដ្ឋលេខាធិការនៃក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ
Secretary of State, Ministry of Economy and Finance
កញ្ញា ២០១៣ ដល់ កក្កដា ២០២០អនុរដ្ឋលេខាធិការនៃក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ
Under Secretary of State, Ministry of Economy and Finance
២០១១ ដល់ ខែកញ្ញា ២០១៣ជាអគ្គលេខាធិការរង កសហវ
២០០៨ ដល់ ២០១១ប្រធាននាយកដ្ឋានដោះស្រាយផលប៉ះពាល់ កសហវ
២០០៦ ដល់ ២០០៨ប្រធានអង្គភាពដោះស្រាយផលប៉ះពាល់ កសហវ
២០០៤ ដល់ ២០០៦ជំនួយការឯកឧត្តម អូន ព័ន្ធមុនីរ័ត្ន និងជាអនុប្រធាននាយកដ្ឋាននីតិកម្ម
២០០២ ដល់ ២០០៤ទីប្រឹក្សាច្បាប់សាលារាជធានីភ្នំពេញ
១៩៩៨ដល់ ២០០២ជំនួយការឯកឧត្តម ជា សុផារ៉ា អភិបាលរាជធានីភ្នំពេញ
សមត្ថភាពភាសាបរទេស
ភាសាកំណើត
Mother Language
ខ្មែរ
Khmer
ភាសាបរទេស
Foreign Languages
អង់គ្លេស, បារាំង
English, French
គ្រឿងឥស្សរិយយស
៧ កក្កដា ២០០៩ដែលមានគុណូបការៈដ៏ឧត្តងឧត្តមក្នុងការបំរើមាតុប្រទេស ដើម្បីបព្វហេតុឯករាជ្យ សាមគ្គីភាព ប្រជាធិបតេយ្យ និងសន្តិភាពជាតិ (ប្រភេទៈមហាសេនា)
១៤ ធ្នូ ២០១៩ដែលមានស្នាដៃ និងគុណបំណាច់ខ្ពស់ក្នុងវិស័យ កសិកម្ម និងសេដ្ឋកិច្ច (ប្រភេទៈ មហាសេរីវឌ្ឍន៍)