អនុរដ្ឋលេខាធិការ

ឯកឧត្តម ស៊ឹម វីរៈ

ឯកឧត្តម ស៊ឹម វីរៈ
H.E. SIM Vireak

ប្រវត្តិរូបសង្ខេប
ឈ្មោះ :
Name :
ស៊ឹម វីរៈ
SIM Vireak
ថ្ងៃខែឆ្នាំកំណើត
Date of Birth:
០៧ សីហា ១៩៨១
August 07, 1981
ទីកន្លែងកំណើត:
Place of Birth :
ខ័ណ្ឌ៧មករា ភ្នំពេញ
Phnom Penh, Cambodia
សញ្ជាតិ:
Nationality
ខ្មែរ
Khmer
ស្ថានភាពគ្រួសារ
Marital Status
រៀបការ កូនពីរនាក់
Married with two children

ប្រវត្តិការងារ
មករា ២០២៣-បច្ចុប្បន្ន
January 2023-Present
អនុរដ្ឋលេខាធិការនៃក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ
Under Secretary of State, Ministry of Economy and Finance
កក្កដា ២០១៩-មករា ២០២៣
July 2019-January 2023
អគ្គនាយកនៃអគ្គនាយកដ្ឋានអាស៊ាន, ក្រសួងការបរទេស និងសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិ
Director General, General Department of ASEAN, Ministry of Foreign Affairs and International Cooperation (MFAIC)
ឧសភា ២០១៩-បច្ចុប្បន្ន
May 2019-Present
សមាជិកនៃឧត្តមក្រុមប្រឹក្សាសេដ្ឋកិច្ចជាតិ (SNEC)
Member of the Supreme National Economic Council (SNEC), (equivalent rank of Under Secretary of State)
មករា ២០១៩-បច្ចុប្បន្ន
January 2019-Present
ទីប្រឹក្សាយុទ្ធសាស្ត្រនៃវិទ្យាស្ថានចក្ខុវិស័យអាស៊ី (AVI)
Strategic Advisor to the Asian Vision Institute (AVI)
កញ្ញា ២០១៨-កក្កដា ២០១៩
September 2018-July 2019
ទីប្រឹក្សាក្រសួងការបរទេស និងសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិ (ឋានៈស្មើអគ្គនាយក)
Advisor to the Ministry of Foreign Affairs and International Cooperation (equivalent rank of Director General)
មីនា ២០១៧-កក្កដា ២០១៩
March 2017-July 2019
អគ្គនាយករងនៃអគ្គនាយកដ្ឋានសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិ, ក្រសួងការបរទេស និងសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិ
Deputy Director General, General Department of International Cooperation, MFAIC
ឧសភា ២០១៦-មីនា ២០១៧
May 2016-March 2017
ជំនួយការឯកឧត្តមទេសរដ្ឋមន្ត្រី ប្រាក់ សុខុន រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេស និងសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិ
Assistant to H.E. Mr. Prak Sokhonn, Senior Minister and Minister of Foreign Affairs and International Cooperation
កញ្ញា ២០១៤-ឧសភា ២០១៦
Sept 2014-May 2016
ជំនួយការឯកឧត្តម អ៊ុច បូររិទ្ធ រដ្ឋលេខាធិការក្រសួងការបរទេស និងសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិ
Assistant to H.E. Mr. Ouch Borith, Secretary of State, MFAIC
មិថុនា ២០១០-សីហា ២០១៤
June 2010-August 2014
លេខាធិការទី១ នៃស្ថានឯកអគ្គរាជទូតកម្ពុជាប្រចាំប្រទេសជប៉ុន
First Secretary, Royal Embassy of Cambodia in Japan
សីហា ២០០៩-មិថុនា ២០១០
August 2009-June 2010
ជំនួយការឯកឧត្តម អ៊ុច បូររិទ្ធ រដ្ឋលេខាធិការក្រសួងការបរទេស និងសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិ
Assistant to H.E. Mr. Ouch Borith, Secretary of State
សីហា ២០០៧-សីហា ២០០៩
September 2007-August 2009
មន្ត្រីទទួលបន្ទុកកិច្ចការជប៉ុន, ក្រសួងការបរទេស និងសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិ
Japan desk officer, MFAIC
ប្រវត្តិសិក្សា
២០០៧
2007
បរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់ផ្នែកនយោបាយអន្តរជាតិ ពីសាលកវិទ្យាល័យតូក្យូ ប្រទេសជប៉ុន
សារណា៖ ទំនាក់ទំនងទ្វេភាគីកម្ពុជា-ជប៉ុន–ការចាប់ផ្តើមឡើងវិញនូវការផ្តល់ប្រាក់កម្ចីនៅឆ្នាំ១៩៩៩ និងការប្រើប្រាស់ជំនួយជាមធ្យោបាយការទូត

Master Degree (International Politics), University of Tokyo
Thesis: Cambodia-Japan Bilateral Relations—Loan Resumption in 1999 and Aid as Diplomatic Tool
២០០៥
2005
បរិញ្ញាបត្រនយោបាយ​អន្តរជាតិ​
Bachelor Degree (International Politics), Hitotsubashi University (Tokyo)
២០០១
2001
ភាសាជប៉ុនសម្រាប់ត្រៀមថ្នាក់ឧត្តមសិក្សា
Tokyo University of Foreign Studies, Japanese Japanese Language Center for International Students
សមត្ថភាពភាសាបរទេស
ភាសាកំណើត
Native Language
ភាសាខ្មែរ
Khmer
ភាសាបរទេស
Foreign Languages
អង់គ្លេស (ផ្លូវការ), ជប៉ុន (ផ្លូវការ), បារាំង (មធ្យម), ចិន (មូលដ្ឋាន)
English (fluent), Japanese (fluent), French (intermediate) Chinese (basic)
គ្រឿងឥស្សរិយយស
១៥ ឧសភា ២០២៣
15 May 2023
មេដាយមាសការងារ
២៣ កុម្ភៈ ២០២៣
23 February ២០២៣
គ្រឿងឥស្សរយយស ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ថ្នាក់ មហាសេនា
១៧ កុម្ភៈ ២០២១
17 February 2021
គ្រឿងឥស្សរយយស ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ថ្នាក់ ធិបឌិន្ទ
២៦ កុម្ភៈ ២០១៨
10 February 2018
គ្រឿងឥស្សរយយស ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ថ្នាក់ សេនា
១៣ កុម្ភៈ ២០១៧
13 February 2017
មេដាយសំរិទ្ធការងារ