អនុរដ្ឋលេខាធិការ

ឯកឧត្តម នួន ច័ន្ទរិទ្ធ

ឯកឧត្តម​ នួន ច័ន្ទរិទ្ធ អនុរដ្ឋលេខាធិការ
H.E. Nuon Chanrith

Under Secretary of State

ប្រវត្តិរូបសង្ខេប
ឈ្មោះ :នួន ច័ន្ទរិទ្ធ
ថ្ងៃ​ ខែ ឆ្នាំកំណើត:ថ្ងៃទី០១ ខែកក្កដា ឆ្នាំ១៩៦០
ទីកន្លែងកំណើត:ខេត្តកំពត ប្រទេសកម្ពុជា
សញ្ជាតិ:កម្ពុជា
ស្ថានភាពអាពាហ៍ពិពាហ៍រៀបការ ដោយមានកូនពីរនាក់

ការងារបច្ចុប្បន្ន
អនុរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ
សមត្ថភាពភាសាបរទេស
ភាសាកំណើតខ្មែរ
ភាសាបរទេសអង់គ្លេស និងបារាំង
កំរិតវប្បធម៌
២០០២-២០០៤បរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់ផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយ
សាកលវិទ្យាល័យចំរើនពហុបច្ចេកវិទ្យា
១៩៩៨-២០០២បរិញ្ញាបត្រភាសាអង់គ្លេសផ្នែកពាណិជ្ជកម្មអន្តរជាតិ
សាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទភ្នំពេញ
១៩៩៦-១៩៩៩ភាសាអង់គ្លេសកម្រិត ១២
Australian Center of Education
១៩៨៤-១៩៩០វគ្គជំនាញគយជំនាន់ទី៧
ទីចាត់ការគយនិងរដ្ឋាករ
មីនា ១៩៨៤វគ្គជំនាញពន្ធដារ
មន្ទីរហិរញ្ញវត្ថុខេត្តកំពត
ប្រវត្តិការងារ
២០២០ – បច្ចប្បន្នអនុរដ្ឋលេខាធិការ, ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ
២០១២ – ២០២០អគ្គនាយករង, អគ្គនាយកដ្ឋានគយនិងរដ្ឋាករកម្ពុជា
២០០៨ – ២០១២ប្រធាននាយកដ្ឋាន, អគ្គនាយកដ្ឋានគយនិងរដ្ឋាករកម្ពុជា
១៩៩៧ – ២០០៨ប្រធានការិយាល័យ, ទីចាត់ការគយនិងរដ្ឋាករ
១៩៩៦ – ១៩៩៧អនុប្រធានការិយាល័យ, ទីចាត់ការគយនិងរដ្ឋាករ
១៩៩១ – ១៩៩៦ប្រធានទីស្នាក់ការគយ, ទីចាត់ការគយនិងរដ្ឋាករ
១៩៨៩ – ១៩៩១អនុប្រធានទីស្នាក់ការគយ, ទីចាត់ការគយនិងរដ្ឋាករ
១៩៨៨ – ១៩៨៩អនុប្រធានការិយាល័យទទួលរួម, ការិយាល័យពន្ធដារខេត្តកំពត
១៩៨៤ – ១៩៨៨ភ្នាក់ងារ, ការិយាល័យពន្ធដារខេត្តកំពត
គ្រឿងឥស្សរិយយស
២៤ មិថុនា ២០១៦គ្រឿងឥស្សរិយយសព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាងថ្នាក់សេរីវឌ្ឍន៍
១៧ កក្កដា ២០១០គ្រឿងឥស្សរិយយសព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាងថ្នាក់សេរីវឌ្ឍន៍
៣០ មករា ២០១១គ្រឿងឥស្សរិយយសព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាងថ្នាក់មហាសេនា
២៤ មិថុនា ២០១០មេដាយមុនីសារាភ័ណ្ឌថ្នាក់ធិបឌិន
០២ កញ្ញា ២០០៨មេដាយសុវត្ថារាថ្នាក់ធិបឌិន
០៣ កក្កដា ២០០១មេដាយការងារថ្នាក់មាស