អនុរដ្ឋលេខាធិការ

ឯកឧត្តម គង់ ម៉ារី

ឯកឧត្តម គង់​​ ម៉ារី
H.E. Dr. Kong Marry

ប្រវត្តិរូបសង្ខេប
Name:H.E. Dr. Kong Marry
Nationality:
Date of Birth:
Place of Birth:
Present Address:
Marital Status:
Email : kmarry@gmail.com

ប្រវត្តិការសិក្សា
(Educational Background)
2007-2011សញ្ញាបត្របណ្ឌិតផ្នែកបច្ចេកវិទ្យាទូរគមនាគមន៏ និងព័ត៌មានវិទ្យានៅសាកលវិទ្យាល័យវ៉ាសេដា ក្រុងតូក្យូ ប្រទេសជប៉ុន
Doctor of Science in Global Information and Telecommunication Studies Waseda University, Japan
2004-2006សញ្ញាបត្របរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់ផ្នែកបច្ចេកវិទ្យាទូរគមនាគមន៍ និងព័ត៌មានវិទ្យា នៅសាកលវិទ្យាល័យវ៉ាសេដា ក្រុងតូក្យូ ប្រទេសជប៉ុន
Master of Science in Global Information and Telecommunication Studies Waseda University, Japan
2000-2004សញ្ញាបត្របរិញ្ញាបត្រ ផ្នែករដ្ឋបាលធុរកិច្ច នៅសាកលវិទ្យាល័យជាតិគ្រប់គ្រង ក្រុងភ្នំពេញ ប្រទេសកម្ពុជា
Bachelor of Business Administration National University of Management, Cambodia
1998-2002សញ្ញាបត្របរិញ្ញាបត្រ ផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រកុំព្យូទ័រ (ព័ត៌មានវិទ្យា) នៅសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទភ្នំពេញ ក្រុងភ្នំពេញ ប្រទេសកម្ពុជា
Bachelor of Science in Computer Science Royal University of Phnom Penh, Cambodia
បទពិសោធន៍ការងារ និងការចូលរួមគម្រោង
(Working Experience and Project Involvement)
ខែកក្កដា ឆ្នាំ2020 – បច្ចុប្បន្នសមាជិកបម្រុងនៃរាជបណ្ឌិត្យសភាកម្ពុជា
ខែមិថុនា ឆ្នាំ2020– បច្ចុប្បន្នអនុរដ្ឋលេខាធិការនៃក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ
ខែតុលា ឆ្នាំ2018– បច្ចុប្បន្នទីប្រឹក្សារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ
ខែមេសា ឆ្នាំ2018– បច្ចុប្បន្នអគ្គលេខាធិការរងឧត្តមក្រុមប្រឹក្សាសេដ្ឋកិច្ចជាតិ
ខែតុលា ឆ្នាំ2013- ខែតុលា ឆ្នាំ2018ជំនួយការរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ
ខែកញ្ញា ឆ្នាំ2012 – ខែតុលា ឆ្នាំ2013មន្ត្រីប្រឹក្សាបច្ចេកទេសរបស់នាយកដ្ឋានព័ត៌មានវិទ្យា នៃអគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារ ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ
ខែមិថុនា ឆ្នាំ2012- បច្ចុប្បន្នសមាជិកនៃក្រុមការងារវិទ្យាសាស្ត្រ បច្ចេកវិទ្យា និងនវកម្ម នៃអគ្គលេខាធិការដ្ឋានឧត្តមក្រុមប្រឹក្សាសេដ្ឋកិច្ចជាតិ
ឆ្នាំ2009-ខែតុលា ឆ្នាំ2013សាស្តា្រចារ្យថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់វិស្វកម្មព័ត៌មានវិទ្យា នៃសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទភ្នំពេញ
ខែឧសភា ឆ្នាំ2012Visiting Researcher ក្នុងកម្មវិធី Ubinet Program (Ubiquitous Network) នៅ University Sophia Nice-Antipolis, Nice, France ក្រោមអាហារូបករណ៍របស់សហគមន៍អឺរ៉ុប
ប្រធានកម្មវិធី (Program Chair) នៃ Asian Conference on Information Systems 2012 ដែលធ្វើឡើងនៅខេត្តសៀមរាប
ខែមីនា ឆ្នាំ2012NUS Fellow-Leadership Program in University Management, National University of Singapore (NUS), ប្រទេសសិង្ហបុរី
ខែមករា ឆ្នាំ2011ប្រធានសន្និសីទ (General Chair) នៃ Japan-Cambodia Joint Symposium on Information and Communication Technology 2011 ដែលបានធ្វើឡើងនៅរាជធានីភ្នំពេញ
ឆ្នាំ2010 – ឆ្នាំ2011សមាជិកក្នុងគម្រោងសាកល្បងបង្កើតប្រព័ន្ធអប់រំ និងសុខាភិបាលអេឡិចត្រូនិកសម្រាប់កម្ពុជា ដំណាក់កាល ទីពីរ (Pilot Project of Electronic-Health and Electronic-Education – Stage 2) ក្រោមជំនួយរបស់ Asia-Pacific Telecommunicty of International Telecommunication Union
ឆ្នាំ2009 – ឆ្នាំ2011សមាជិកក្នុងគម្រោងសាកល្បងបង្កើត Mobile-Health (Pilot Project of M-Health) ដោយប្រើប្រព័ន្ធ SMS ដើម្បីបង្កើនការយល់ដឹង និងជួយកាត់បន្ថយការរីករាលដាលជំងឺកាមរោគក្នុងប្រទេសកម្ពុជាក្រោមជំនួយរបស់ Strengthening Information Society Research Capacity Alliance (SIRCA), ប្រទេសសិង្ហបុរី
ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ2008ការចូលរូមក្នុងក្រុមស្រាវជ្រាវ Radio Science នៅសាកលវិទ្យាល័យ Standford University សហរដ្ឋអាមេរិក
ខែមករា ឆ្នាំ2008ការចូលរួមបង្ហាញការស្រាវជ្រាវរបស់ខ្លួនអំពីទូរគមនាគមន៍ Satellite (Satellite Communications) នៅវិទ្យា-ស្ថាន វិស្វកម្មអគ្គិសនី និងអេឡិចត្រូនិក (Institute of Electrical and Electronic Engineering) សហរដ្ឋអា-មេរិក
ឆ្នាំ2007- ឆ្នាំ2008សមាជិកក្នុងគម្រោងសាកល្បងបង្កើតប្រព័ន្ធអប់រំ និងសុខាភិបាលអេឡិចត្រូនិកសម្រាប់កម្ពុជា ដំណាក់កាលទីមួយ (Pilot Project of Electronic-Health and Electronic-Education – Stage 1) ក្រោមជំនួយរបស់ Asia-Pacific Telecommunicty of International Telecommunication Union
ឆ្នាំ2002- ឆ្នាំ2004អ្នកគ្រប់គ្រងផ្នែកបណ្តាញកុំព្យូទ័រ (Network Administrator) ក្នុងក្រុមហ៊ុន PCSP Group Co., Ltd.
អាហារូបករណ៍ និងជ័យលាភី
(Scholarship and Awards)
ឆ្នាំ2011ជ័យលាភី Best Paper Award ក្នុងស្នាដៃស្រាវជ្រាវ
ឆ្នាំ2004 – ឆ្នាំ2009ជ័យលាភីអាហារូបករណ៍របស់រដ្ឋាភិបាលជប៉ុន សម្រាប់ការសិក្សាថ្នាក់ក្រោយឧត្តមក្នុងប្រទេសជប៉ុន
ឆ្នាំ 2000-2004ជ័យលាភីអាហារូបករណ៍របស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា សម្រាប់ការសិក្សាថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រ សាកលវិទ្យាល័យជាតិគ្រប់គ្រង
ឆ្នាំ 1998-2002ជ័យលាភីអាហារូបករណ៍របស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា សម្រាប់ការសិក្សាថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រ សាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទភ្នំពេញ
ឆ្នាំ 1998ជ័យលាភីសិស្សពូកែលេខ ១ ផ្នែកគណិតវិទ្យាប្រចាំខេត្តកណ្តាល
ការងារបោះពុម្ពនៃលទ្ធផលស្រាវជ្រាវ
(Publications)
• Molika Seng, Marry Kong, Guillaume Uvroy-Keller and Des Phal, “Development and Experiment with Schedule ling and Networking Coding in Wireless Testbed,” accepted for publication in Asian Conference on Information System 2013, Phuket, Thailand.
• Chamnan Keo, Bunna Kal and Marry Kong, “The Adoption of Private Cloud Computing for University: A Case Study of Eucalyptus at Royal University of Phnom Penh,” Asian Conference on Information System 2012, ISBN: 978-4-88686-81-1, Siem Reap, Cambodia.
• Sornew Ngim, Beanbonyka Rim and Marry Kong, “An Application of Drug Management Information System: A Case Study of Reproductive and Child Health Alliance (RACHA) Organization Implementation,” Asian Conference on Information System 2012, ISBN: 978-4-88686-81-1, Siem Reap, Cambodia.
• Vourchteang Sea, Sakey Saly, Marry Kong, “A Khmer Optical Character Recognition Based on Rotation Invariant of Fourier Descriptors,” Asian Conference on Information System 2012, ISBN: 978-4-88686-81-1, Siem Reap, Cambodia.
• Marry Kong, Otabek Yorkinov, Thi Huynh Van Tran and Shigeru Shimamoto, “Elevation-angle Based Diversity Access Employing High Altitude Platform Station and Unmanned Aerial Vehicle (UAV) for Urban Area Communications, GITI/GITS Research Bulletin, Waseda University, 2011.
• Molika Seng, Vanna Chhang, Channak Chhon, and Marry Kong, “Web-based Collaborative Grammar Checking for Khmer Language Using Relevant Feedback for E-Learning,” Japan-Cambodia Joint Symposium on Information Systems and Communication Technology 2011, ISBN 978-4-88686-072-9, January, 2011.
• Des Phal, Marry Kong, Chamroeun Khim, Sovila Srun, Jonh Traxler and Christelle Scharff, “Mobile Innovations to Promote Protecting Awareness Against Sexual Transmitted Diseases (STD): Showcasing Mobile Solutions Designed for Young Cambodian People,” Japan-Cambodia Joint Symposium on Information Systems and Communication Technology 2011, ISBN 978-4-88686-072-9, January, 2011.
• Chandarong Nuon, Sotha Hok, Moi Gorn, and Marry Kong, “A Proposal for High Altitude Platform Station (HAPS) Deployment in Cambodia for Future Telecommunication Services,” Japan-Cambodia Joint Symposium on Information Systems and Communication Technology 2011, ISBN 978-4-88686-072-9, January, 2011.
• Chandaravuth Sim, Chamrouen Oum, Sovila Srun and Marry Kong, “A 12-Keypad Layout for Khmer Language SMS” Japan-Cambodia Joint Symposium on Information Systems and Communication Technology 2011, accepted for publication, ISBN 978-4-88686-072-9, January, 2011.
• Marry Kong, Otabek Yokinov and Shigeru Shimamoto, “TCP/IP Performance Evaluation Based on Elevation Angles for Mobile Communications Employing Stratospheric Platform,” IEICE TRANS.COMMU., VOL E92-B, NO.11, NOVEMBER 2009.
• Marry Kong and Shigeru Shimamoto, “Performance Evaluations of Mobile HAPS Communications Under LOS and Shadowing Condition in Urban Areas,” The Institute of Electronics, Information and Communication Engineers (IEICE) Technical Workshop, vol. 108, no. 58, SAT2008-5, pp. 25-30, May 2008, Japan.
• Run Kunthy, Marry Kong, Socheat Sun, and Yoshiyori Urano, “Pilot installation of e-Health system connected from central hospital to rural community in Kandal Province, Cambodia distributed by Wireless LAN Network,” International Symposium on ICT For Health, March 2008, Philippines.
• Marry Kong, Otabek Yokinov and Shigeru Shimamoto “Evaluations of Urban Shadowing Characteristics for HAPS Communication,” the Fifth IEEE Consumer Communications and Networking Conference (CCNC), pp. 555-559, 10-12 January 2008, Las Vegas.
• Marry Kong, “Analysis of TCP Performance over Land Mobile Quasi-zenith Satellite System,” Master Thesis, Waseda University 2006.
• Marry Kong and Shigeru Shimamoto “Analysis of the Impact of Urban Shadowing on TCP performance over Land Mobile Quasi-zenith Satellite System,” The Institute of Electronics, Information and Communication Engineers (IEICE) Technical Workshop, vol. 106, no. 104, SAT2006-10, pp. 13-18, June 2006, Japan.
ភាសា
(Languages)
Khmer (Mother tongue)
English (Fluent)
Japanese (Basic)