រដ្ឋលេខាធិការ

ឯកឧត្តមបណ្ឌិត ម៉ឹង មករា

ឯកឧត្តមបណ្ឌិត ម៉ឺង មករា រដ្ឋលេខាធិការក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ
Dr. MOEUNG MAKARA

Secretary of State, Ministry of Economy and Finance

ប្រវត្តិរូបសង្ខេប
ឈ្មោះ :
Name :
ម៉ឺង មករា
MOEUNG MAKARA
ថ្ងៃខែឆ្នាំកំណើត
Date of Birth:
ថ្ងៃទី ១៨ ខែ មករា ឆ្នាំ ១៩៨០
18 Jan 1980
ទីកន្លែងកំណើត:
Place of Birth :
ផ្ទះលេខ២៣ ផ្លូវ១២២ សង្កាត់មិត្តភាព ខណ្ឌ៧មករា រាជធានីភ្នំពេញ
Phnom Penh, Cambodia
សញ្ជាតិ:
Nationality
ខ្មែរ
Khmer
ស្ថានភាពគ្រួសារ
Marital Status
រៀបការ
Married

កំរិតវប្បធម៌
២០០៩
(2009)
ថ្នាក់បណ្ឌិតផ្នែកធនាគារ និងហិរញ្ញវត្ថុ នៅសាកលវិទ្យាល័យ Swinburne ប្រទេសអូស្រ្តាលី
PhD in Banking and Finance, Swinburne University, Australia
២០០៨បរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់ ការគ្រប់គ្រងផ្នែកជំនួញ
២០០៣បរិញ្ញាបត្រ
ប្រវត្តិការងារ
២០២២ ដល់ បច្ចុប្បន្ន
(2022-Present)
រដ្ឋលេខាធិការក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ
Secretary of State of the Ministry of Economy and Finance
២០១៨-២០២២
(2018-2022)
នាយសេនាធិការរងបញ្ជាការដ្ឋានកងទ័ពជើងគោក
Deputy Chief of Staff of the Royal Cambodia Army
២០១១-២០១៨
(2011-2018)
មេបញ្ជាការរង និងជានាយសេនាធិការ បញ្ជាការដ្ឋានជាតិកម្លាំងពិសេសប្រឆាំងភេរវកម្ម
Deputy Commander and Chief of Staff of the National Counter-Terrorism Special Forces
២០០៩-២០១១
(2009-2011)
មេបញ្ជាការរង បញ្ជាការដ្ឋានជាតិកម្លាំងពិសេសប្រឆាំងភេរវកម្ម
Deputy Commander of the National Counter-Terrorism Special Forces
២០០៨-២០០៩
(2008-2009)
រងសេនាធិការ បញ្ជាការដ្ឋានជាតិកម្លាំងពិសេសប្រឆាំងភេរវកម្ម
Deputy Director of the National Counter-Terrorism Special Forces
២០០៨
(2008)
អនុប្រធាននាយកដ្ឋានពិសេស គណៈកម្មាធិការជាតិប្រឆាំងអំពើភេរវកម្ម
Deputy Director of the Special Department of National Counter-Terrorism Committee
២០០៨
(2008)
ប្រធាននាយកដ្ឋាន អគ្គលេខាធិការដ្ឋាន ឧត្តមក្រុមប្រឹក្សាសេដ្ឋកិច្ចជាតិ
Director of the General Inspectorate of the Supreme National Economic Council
២០០៨
(2008)
មន្រ្តីបំរើការងារ ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ
Civil Servant of the Ministry of Economy and Finance
២០០៥-២០០៨
(2005-2008)
មន្រ្តីបំរើការងារ ក្រសួងផែនការ
Civil Servant of the Ministry of Planning
សមត្ថភាពភាសាបរទេស
ភាសាកំណើត
Mother Language
ភាសាខ្មែរ
Khmer
ភាសាបរទេស
Foreign Languages
អង់គ្លេស
English