រដ្ឋលេខាធិការ

ឯកឧត្ដមបណ្ឌិត ស្តើង សុខុម

ឯកឧត្តមបណ្ឌិត ស្តើង សុខុម
រដ្ឋលេខាធិការក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ
H.E. Dr. SDOEUNG SOKHOM

Secretary of State, Ministry of Economy and Finance

ប្រវត្តិរូបសង្ខេប
ឈ្មោះ
Name
ស្តើង សុខុម
Sdoeung Sokhom
ថ្ងៃខែឆ្នាំកំណើត
Date of Birth
ថ្ងៃទី ០២ ខែ មីនា ឆ្នាំ ១៩៧៤
02 March 1974
ទីកន្លែងកំណើត
Place of Birth
ភូមិព្រែកចាម ឃុំបន្លិចប្រាសាទ ស្រុកពាមរក៍ ខេត្តព្រៃវែង
Prey Veng, Cambodia
សញ្ជាតិ
Nationality
ខ្មែរ
Cambodian
ស្ថានភាពគ្រួសារ
Marital Status
រៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍
Married

កំរិតវប្បធម៌
២០២២បណ្ឌិតវិទ្យាសាស្ត្រសេដ្ឋកិច្ច ឯកទេសសេដ្ឋកិច្ចអភិវឌ្ឍន៍
២០១២បរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់ វិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយ
២០០៥បរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់ គ្រប់គ្រងធុរកិច្ច
២០០៣វគ្គសុក្រឹត្យការមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ សាលាភូមិន្ទរដ្ឋបាល
១៩៩៨បរិញ្ញាបត្រ វិទ្យាសាស្ត្រសេដ្ឋកិច្ច
ប្រវត្តិការងារ
២០១៨-បច្ចុប្បន្នរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ
២០០៨-២០១៨អនុរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងទេសចរណ៍
២០០៥-២០០៨អគ្គនាយករងនៃក្រសួងទេសចរណ៍
២០០២-២០០៥អនុប្រធាននាយកដ្ឋានអាស៊ាន និងសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិ ក្រសួងទេសចរណ៍
១៩៩៨-២០០២មន្ត្រីនាយកដ្ឋានអាស៊ាន និងសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិ ក្រសួងទេសចរណ៍
សមត្ថភាពភាសាបរទេស
ភាសាកំណើត
Native Language
ខ្មែរ
Khmer
ភាសាបរទេស
Foreign Languages
អង់គ្លេស
English
បោះពុម្ពផ្សាយ
២០២២
2022
និក្ខេបបទៈ ការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចក្នុងយុគសាកលូបនីយកម្ម ករណីសិក្សាការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចនៅប្រទេសអភិវឌ្ឍន៍ ប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍន៍ និងប្រទេសកម្ពុជា
Economic Development in the Era of Globalization: Case Studies of Economic Development in Developed and Developing Countries, and Cambodia
គ្រឿងឥស្សរិយយស
២០១៨
2018
មេដាយជាតូបការ
Medal of National Merit
២០១៧
2017
មេដាយជាតូបការ
Medal of National Merit
២០០៨
2008
មហាសេរីវឌ្ឍន៍
Royal Order of Cambodia Grand Cross
២០០៥
2005
មហាសេនា
Royal Order of Cambodia Grand Officer
២០០២
2002
ធិបឌិន្ន
Royal Order of Cambodia Commander