អនុរដ្ឋលេខាធិការ

ឯកឧត្តម គឹម ផល្លា

ឯកឧត្តម គឹម ផល្លា អនុរដ្ឋលេខាធិការ ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ
H.E. KIM Phalla
Under Secretary of state Ministry of Economy and Finance

ប្រវត្តិរូបសង្ខេប
ឈ្មោះ
Name:
គឹម ផល្លា
Kim Phalla
សញ្ជាតិ
Nationality:
ខ្មែរ
Cambodian
ថ្ងៃខែឆ្នាំកំណើត
Date of Birth:
១២ មីនា ១៩៦៧
12 March 1967
ទីកន្លែងកំណើត
Place of Birth:
ភូមិអូឈ្លើង, ឃុំកោះរកា ស្រុកកំពង់សៀម, ខេត្តកំពង់ចាម
Khor Roka Commune, Kampog Seim District, Kampong Cham Province
អាសយដ្ឋានបច្ចុប្បន្ន
Home Address:
ផ្ទះលេខ22B ផ្លូវលេខ372 សង្កាត់បឹងសាឡាង ខ័ណ្ឌទួលគោក រាជធានីភ្នំពេញ កម្ពុជា
ស្ថានភាពអាពាហ៍ពិពាហ៍
Marital Status:
រៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍
Married
ទូរស័ព្ទ012 826​ 431

កម្រិតវប្បធម៌
ពីថ្ងៃទី០១ តុលា ២០០១
ដល់ ថ្ងៃទី៣០ កញ្ញា ២០០២

01 October 2001-30 September 2002
អនុបណ្ឌិតនយោបាយសាធារណៈពី National Graduate Institute for Policy Studies (GRIP) នៅតូក្យូ ប្រទេសជប៉ុន
Master of Public Policy in the field of transition economy, at National Graduate Institute for Policy Studies (GRIP) in Tokyo Japan.
ពីថ្ងៃទី០១ កញ្ញា ១៩៨៦
ដល់ ថ្ងៃទី២៩ កក្កដា ១៩៩១

01 September 1986-29 July 1991
បរិញ្ញាប័ត្រគ្រប់គ្រងសេដ្ឋកិច្ច វិទ្យាស្ថានវិទ្យាសាស្រ្តសេដ្ឋកិច្ចភ្នំពេញ
Bachelor of Economics, in the field of agriculture economics, at Economic Science Institute in Phnom Penh
ពីថ្ងៃទី០១ កញ្ញា ១៩៧៩
ដល់ថ្ងៃទី០១ កញ្ញា ១៩៨៦

01 September 1979-01 September 1986
បរិញ្ញាប័ត្រមធ្យមសិក្សាកំរិត២,សាលាមធ្យមសិក្សាកំរិត I+II ខេត្តកំពង់ចាម
Diploma Degree, at Kampong Cham high school
ប្រវត្តិការងារ
២០២០-បច្ចុប្បន្ន
(2020-Present)
អនុរដ្ឋលេខាធិការ ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ
Under Secretary of state Ministry of Economy and Finance
២០១៣-២០២០
(2013-2020)
អគ្គនាយករង អគ្គនាយកដ្ឋានគោលនយោបាយ ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ
Deputy director general, General department of Policy Ministry of Economy and Finance
២០០៩-២០១៣
(2009-2013)
ប្រធាននាយកដ្ឋានគោលនយោបាយសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ
Director, Department of Economic and Public Finance Policy Ministry of Economy and Finance
១៩៩៦-២០០
(1996-2009)
អនុប្រធាននាយកដ្ឋាន នាយកដ្ឋានវិភាគ និងព្យាករណ៍សេដ្ឋកិច្ច ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ
Deputy director, Department of Economic forecasting and Analysis, Ministry of Economy and Finance
១៩៩៣-១៩៩៦
(1993-1996)
មន្រ្តី អង្គភាពសេដ្ឋកិច្ច ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ
Personnel, Economic Unite Ministry of Economy and Finance
១៩៩១-១៩៩៣
(1991-1993)
មន្រ្តី នាយកដ្ឋានស្ថិតិ ក្រសួងផែនការ
Personnel, Statistic department Ministry of Planning
គ្រឿងឥស្សរិយយស
១៦ កក្កដា ២០១៨
16 July 2018
មេដាយមុនីសារាភ័ណ្ឌ ថ្នាក់ធិបឌិន្ន
Royal Order of Monisaraphon Commander
០៦ មេសា ២០១២
06 April 2012
មេដាយមុនីសារាភ័ណ្ឌ ថ្នាក់មហាសេនា
Royal Order of Monisaraphon Grand Officer
សមត្ថភាពភាសាបរទេស
ភាសាកំណើត
Native Language
ខ្មែរ
Khmer
ភាសាបរទេស
Foreign Languages
អង់គ្លេស និង វៀតណាម
English and Vietnamese