ច្បាប់ និង បទប្បញ្ញត្តិ
Laws and Regulation


  • ខ្មែរ

អនុក្រឹត្យ​លេខ ៩៩៩ អនក្រ.តត ស្ដី​ពី​ការ​តែង​តាំង​អគ្គនាយក និង​សមាសភាព​ក្រុម​ប្រឹក្សា​ភិបាលនៃ​ក្រុមហ៊ុន​ផ្សារ​មូលបត្រ​កម្ពុជា

[ ព័ត៌មានលម្អិត ... ]

កាលបរិច្ឆេទ៖ July 15, 2009

  • ខ្មែរ

ប្រកាស​លេខ ៤៩៧ សហវ ប្រក.អពដ ស្ដី​ពី​ការ​ប្រមូល​ពន្ធ​លើ​មធ្យោបាយ​ដឹក​ជញ្ជូន និង​យាន​ជំនិះ​គ្រប់​ប្រភេទ​សម្រាប់​ឆ្នាំ​២០០៩

[ ព័ត៌មានលម្អិត ... ]

កាលបរិច្ឆេទ៖ July 08, 2009

  • ខ្មែរ

សេចក្ដី​សម្រេច​លេខ ៤១ សសរ ស្ដី​ពី​ការ​តែង​តាំង​សមាសភាព​ជាក់​ស្ដែង​របស់​អាជ្ញាធរ​ទន្លេ​សាប

[ ព័ត៌មានលម្អិត ... ]

កាលបរិច្ឆេទ៖ July 08, 2009

  • ខ្មែរ

ប្រកាស​លេខ ៤៩១ សហវ.ប្រក ស្ដី​ពី​ការ​អនុវត្តន៍​កម្មវិធី​លុប​បំបាត់​ពន្ធ​នាំចូល និង​របាំង​មិនមែន​ពន្ធ​លើ​ពាណិជ្ជកម្ម​ក្នុង​អាស៊ាន​សម្រាប់​ចំណែក​ទី ៣ នៃ​បញ្ជី​ផលិតផល​បច្ចេកវិទ្យា​ព័ត៌មាន និង​គមនាគមន៍ (ICT)

[ ព័ត៌មានលម្អិត ... ]

កាលបរិច្ឆេទ៖ June 12, 2009

  • ខ្មែរ

សារាចរ​ណែនាំ​បន្ថែម លេខ ០០២សហវ ស្ដី​ពី​កិច្ច​បញ្ជិការជ្ជទេយ្យបុរេប្រទាន​នៅ​តាម ក្រសួង​ស្ថាប័ន និង​មន្ទីរ-អង្គភាព​នៅ​ខេត្ត-រាជធានី

[ ព័ត៌មានលម្អិត ... ]

កាលបរិច្ឆេទ៖ May 31, 2009

  • ខ្មែរ

ប្រកាស​លេខ ៣៨៩ សហវ.ប្រក ស្តី​ពី​ការ​អនុវត្តន៍​កម្មវិធី​លុប​បំបាត់​ពន្ធ​នាំចូល និង​របាំង​មិន​មែន​ពន្ធ​លើ​ពាណិជ្ជកម្ម​ក្នុង​អាស៊ាន សម្រាប់​ចំណែក​ទី ២ នៃ​បញ្ជី​ផលិតផល​បច្ចេកវិទ្យា​ព័ត៌មាន និង​គមនាគមន៍ (ICT)

[ ព័ត៌មានលម្អិត ... ]

កាលបរិច្ឆេទ៖ April 30, 2009

  • ខ្មែរ

ព្រះរាជ​ក្រឹត្យ នស/រកត/០៤០៩/៣៩២ ស្ដី​ពី​ការ​តែងតាំង ឯកឧត្ដម ទូច ឡេង ជា​អនុរដ្ឋ​លេខាធិការ ក្រសួង​សេដ្ឋកិច្ច និង​ហិរញ្ញវត្ថុ

[ ព័ត៌មានលម្អិត ... ]

កាលបរិច្ឆេទ៖ April 19, 2009

  • ខ្មែរ

ព្រះរាជ​ក្រឹត្យ នស/រកត/០៤០៩/៣៨៩ ស្ដី​ពី​ការ​តែងតាំង ឯកឧត្ដម ជូ គឹមឡេង ជា​អនុរដ្ឋ​លេខាធិការ ក្រសួង​សេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ បន្ថែម​លើមុខងារ​បច្ចុប្បន្ន

[ ព័ត៌មានលម្អិត ... ]

កាលបរិច្ឆេទ៖ April 19, 2009

  • ខ្មែរ

ព្រះរាជ​ក្រឹត្យ នស/រកត/០៤០៩/៣៧៦ ស្ដី​ពី​ការ​តម្លើង​ថ្នាក់​ក្នុង​ឋានន្តរ​ស័ក្តិ ឧត្ដមមន្ត្រី ជូន​ឯកឧត្ដម ងិន ឃន ជា​ករណី​ពិសេស ពី​ឧត្ដមមន្ត្រី ថ្នាក់​លេខ ៥ ទៅ​ឧត្ដមមន្ត្រី​ថ្នាក់​លេខ ១ នៃ​ក្រប​ខ័ណ្ឌ​មន្ត្រី​គ្រប់គ្រង​រដ្ឋបាល ក្រសួង​សេដ្ឋកិច្ច និង​ហិរញ្ញវត្ថុ

[ ព័ត៌មានលម្អិត ... ]

កាលបរិច្ឆេទ៖ April 15, 2009

  • ខ្មែរ

ប្រកាស​លេខ ២៨៨ សហវ ស្ដី​ពី​ការ​បង្កើត​ក្រុម​ការងារ​បច្ចេកទេស​សម្រាប់​សិក្សា​ពី​គោល​នយោបាយ​លើក​ទឹក​ចិត្ត​ផ្នែក​ពន្ធ​ដើម្បី​អភិវឌ្ឍន​វិស័យ​មូលបត្រ​នៅ​កម្ពុជា

[ ព័ត៌មានលម្អិត ... ]

កាលបរិច្ឆេទ៖ April 04, 2009