ច្បាប់ និង បទប្បញ្ញត្តិ
Laws and Regulation


  • ខ្មែរ

ព្រះរាជក្រម នស/រកម/១០០៩/០១៩ ស្ដីពី​ការប្រកាស​ឱ្យ​ប្រើ ច្បាប់​ស្ដីពី​ការអនុម័ត​យល់ព្រម​លើ​កិច្ចព្រមព្រៀង ស្ដីពី​ភាព​ជាដៃ​គូសេដ្ឋកិច្ចទូលំទូលាយ រវាង​រដ្ឋ​ជា​សមាជិក​សមាគម​ប្រជាជាតិ​អាស៊ីអាគ្នេយ៍ និង​ជប៉ុន

[ ព័ត៌មានលម្អិត ... ]

កាលបរិច្ឆេទ៖ September 09, 2010

  • ខ្មែរ

សេចក្ដី​សម្រេច​លេខ ៣៧ សសរ ស្ដីពី​ការ​បង្កើត​គណៈកម្មការ​រៀបចំ​កិច្ចប្រជុំ​កំពូល កម្ពុជា​-​ឡាវ​-​វៀតណាម លើក​ទី៦ (6th CLV Summit) កម្ពុជា​-​ឡាវ​-​មីយ៉ាន់ម៉ា​-​វៀតណាម លើក​ទី៥ (5th CLMV Summit) និង យុទ្ធសាស្រ្ត​នៃ​កិច្ច​សហប្រតិបត្តិការ​សេដ្ឋកិច្ច អាយេយ៉ាវ៉ាឌី​-​ចៅប្រាយ៉ា​-​មេគង្គ លើក​ទី៤ (4th ACMECS Summit) ឆ្នាំ ២០១០

[ ព័ត៌មានលម្អិត ... ]

កាលបរិច្ឆេទ៖ August 10, 2010

  • ខ្មែរ

អនុក្រឹត្យ​លេខ ៧៩ អនក្រ.បក ស្ដី​ពី​ការ​បង្កើត​បេឡា​ជាតិ​អតីត​យុទ្ធជន

[ ព័ត៌មានលម្អិត ... ]

កាលបរិច្ឆេទ៖ August 10, 2010

  • ខ្មែរ

សេចក្ដីជូន​ដំណឹង​លេខ ៦០ សជណ.ស ស្ដីពី​ការ​ប្រមូល​ពន្ធ​លើ​មធ្យោបាយ​ដឹកជញ្ជូន និង​យានជំនិះ​គ្រប់​ប្រភេទ​សម្រាប់​ឆ្នាំ ២០១០

[ ព័ត៌មានលម្អិត ... ]

កាលបរិច្ឆេទ៖ August 10, 2010

  • ខ្មែរ

ប្រកាស​លេខ ៥៤៦ ឧរថ.ឧតស.ប្រក ស្ដីពី​វិធាន​អនុវត្ត​សំរាប់​ការ​ចុះ​ធ្វើ​អធិការកិច្ច​រោងចក្រ​-​សិប្បកម្ម របស់​ក្រសួង​ឧស្សាហកម្ម រ៉ែ និង​ថាមពល

[ ព័ត៌មានលម្អិត ... ]

កាលបរិច្ឆេទ៖ August 05, 2010

  • ខ្មែរ

សេចក្ដីណែនាំ​លេខ ៣៣៦ សហវ ប ស្ដី​ពីនីតិវិធី និង​បែបបទ​នៃ​ការ​ពិនិត្យ វាយតម្លៃ​លក្ខណសម្បត្តិ​ផ្តល់​គ្រឿង​ឥស្សរិយយស និង​មេដាយ​ការងារ ជូន​មន្ត្រីរាជការ​នៃ​ក្រសួង​សេដ្ឋកិច្ច និង​ហិរញ្ញវត្ថុ

[ ព័ត៌មានលម្អិត ... ]

កាលបរិច្ឆេទ៖ August 02, 2010

  • ខ្មែរ

ប្រកាស​លេខ ៤៩៥ សហវ.ប្រក ស្ដី​ពី​ការ​បង្កើត​ក្រុម​ការងារ​រៀបចំ​ផែនការ​យុទ្ធសាស្រ្ដ​ថវិកា​ របស់​ក្រសួង​សេដ្ឋកិច្ច និង​ហិរញ្ញវត្ថុ

[ ព័ត៌មានលម្អិត ... ]

កាលបរិច្ឆេទ៖ August 02, 2010

  • ខ្មែរ

អនុក្រឹត្យ​លេខ ១៧៩ អនក្រ.បក ស្តី​ពី​ការ​ផ្ទេរ​ឥណទាន​ថវិកា

[ ព័ត៌មានលម្អិត ... ]

កាលបរិច្ឆេទ៖ May 09, 2010

  • ខ្មែរ

អនុក្រឹត្យ​លេខ ១៧៨ អនក្រ.បក ស្តី​ពី​ការ​សម្រួល​ការ​ផ្តល់​ប្រាក់​បំណាច់​មុខងារ​ជូន​កងយោពល​ខេមរភូមិន្ទ និង មន្ត្រី​នគរបាល​ជាតិ

[ ព័ត៌មានលម្អិត ... ]

កាលបរិច្ឆេទ៖ May 09, 2010

  • ខ្មែរ

ប្រកាស​អន្តរ​ក្រសួង​ លេខ ៤១៤ ប្រក.សក-សហវ.ចមព ស្តី​ពី​ការ​កំណត់​តម្លៃ​លេខ​ចុះ​បញ្ជី​រថយន្ត​ធុន​ទេសចរណ៍

[ ព័ត៌មានលម្អិត ... ]

កាលបរិច្ឆេទ៖ May 09, 2010