ស្ថានភាពអតិផរណា
Inflation Report


  • ខ្មែរ
  • En

ស្ថានភាពអតិផរណាខែមេសា ឆ្នាំ២០១៨
សន្ទស្សន៍​ថ្លៃទំនិញ​ប្រើប្រាស់​នៅ​រាជធានី​ភ្នំពេញ​ក្នុង​ខែមេសា​នេះ បាន​កើនឡើង ០,៥% ធៀប​នឹង​ខែមុន និង ២,៤% បើ​ធៀប​នឹង​ខែ​ដូចគ្នា​ឆ្នាំមុន។ ក្នុង​ខែមេសា សន្ទស្សន៍​ថ្លៃ​ក្រុម​ទំនិញ​ភាគច្រើន​មានការ​កើនឡើង​គួរកត់សម្គាល់ ធៀប​នឹង​ខែមីនា កន្លងទៅ។ តាម​ការសង្កេត​ជាទូទៅ ទំនិញ​ភាគច្រើន​តែងតែមាន​ការឡើង​ថ្លៃ​នៅក្នុង​អំឡុងពេល​ខែមេសា​ដោយសារ​ការកើនឡើង​តម្រូវការ​ប្រើប្រាស់​នាពេល​ប្រារព្ធ​ពិធីបុណ្យ​ចូលឆ្នាំខ្មែរ។ បើ​ធៀប​នឹង​ខែមេសា ឆ្នាំ២០១៧ កន្លងទៅ, សន្ទស្សន៍​ថ្លៃទំនិញ​ភាគច្រើន​ក៏មាន​ការកើនឡើង​ដូចគ្នា​ដែរ ក្នុងនោះ​មានដូចជា សន្ទស្សន៍​ថ្លៃ​អាហារ​និង​ភេសជ្ជៈ​មិនមែន​ជាតិ​ស្រវឹង, សន្ទស្សន៍​ថ្លៃ​ភេសជ្ជៈ​មាន​ជាតិ​ស្រវឹង​និង​ថ្នាំជក់, សន្ទស្សន៍​ថ្លៃ​សម្លៀកបំពាក់​និង​ស្បែកជើង, សន្ទស្សន៍​ថ្លៃផ្ទះ​សំបែង ទឹក អគ្គិសនី ឧស្ម័ន និង​ឥន្ធនៈ​ដទៃទៀត, សន្ទស្សន៍​ថ្លៃ​ការដឹកជញ្ជូន និង​សន្ទស្សន៍​ថ្លៃ​ភោជនីយដ្ឋាន។ ទោះបីជា​សន្ទស្សន៍​ថ្លៃទំនិញ​មាន​និន្នាការ​កើនឡើង, ប៉ុន្តែ យើង​សង្កេតឃើញថា កំណើន​ថ្លៃទំនិញ​ជាមធ្យម​ក្នុង​រយៈពេល៤ខែ​ដើមឆ្នាំ២០១៨នេះ នៅតែមាន​កម្រិតទាប​ជាង​អត្រាកំណើន​ជាមធ្យម​ក្នុង​រយៈពេល​ដូចគ្នា​កាលពី​ឆ្នាំមុន ដោយសារ​ការរក្សាបាន​កំណើន​ទាប​នៃ​សន្ទស្សន៍​ថ្លៃ​ក្រុម​ទំនិញ​អាហារ​និង​ភេសជ្ជៈ​មិនមែន​ជាតិ​ស្រវឹង ដែលជា​មធ្យម​មាន​កំណើន​ត្រឹមតែ ២,០% ពោលគឺ​ទាប​ជាង​រយៈពេល​ដូចគ្នា​ក្នុង​ឆ្នាំ ២០១៧ (ដែលមាន​អត្រាកំណើន​ជាមធ្យម ៥,៤%)។

[ ព័ត៌មានលម្អិត ... ]

កាលបរិច្ឆេទ៖ July 03, 2018

Inflation Report, April 2018
Phnom Penh Consumer Price Index in April increased by 0.5% compared to the previous month and 2.4% compared to the previous year. In April 2018, most of consumer price indics significantly increased compare to previous month due to high demand during Khmer New Year. Noticably, most of consume goods such as food and nonalcoholic beverages, alcoholic beverages and tobacco, clothing and footwear, housing, water, electricity, gas and other fuels, transportation and restaurant increased compare to those in April 2017. Even price index was on upward trend, the index of the 4 months average growth in 2018 was lower than that in 2017 due to lower food and nonalcoholic beverage price level which was 2.0% compared the same period 2017 at 5.4%.

[ Detail ... ]

Date: July 03, 2018

  • ខ្មែរ
  • En

ស្ថានភាពអតិផរណាខែមីនា ឆ្នាំ២០១៨
សន្ទស្សន៍​ថ្លៃទំនិញ​ប្រើប្រាស់​នៅ​រាជធានី​ភ្នំពេញ​ក្នុង​ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៨ ពុំមាន​ការប្រែប្រួល​ទេ​ធៀប​នឹង​ខែមុន ប៉ុន្តែ​កើនឡើង ២,៣%បើ​ធៀប​នឹង​ខែ​ដូចគ្នា​ឆ្នាំមុន។ កំណើន​ថ្លៃទំនិញ​ជាមធ្យម​ក្នុង​ត្រីមាស​ទី១ ឆ្នាំ២០១៨នេះ មាន​អត្រា ២,២% ទាប​ជាង​អត្រាកំណើន​ក្នុង​ត្រីមាស​ទី១ ឆ្នាំ២០១៧ ដែលមាន​អត្រា ៤,២%។ កំណើន​ទាប​នៃ​សន្ទស្សន៍​ថ្លៃទំនិញ​ក្នុង​ត្រីមាស​ទី១នេះ ដោយសារ​កំណើន​ទាប​នៃ​សន្ទស្សន៍​ថ្លៃ​ក្រុម​ទំនិញ​អាហារ​និង​ភេសជ្ជៈ​មិនមាន​ជាតិ​ស្រវឹង ដែល​អត្រាកំណើន​ជាមធ្យម​ត្រឹមតែ ១,៩% ទាប​ជាង​ត្រីមាស​ទី១ ឆ្នាំ២០១៧កន្លងទៅ ដែលមាន​អត្រាកំណើន​ជាមធ្យម ៥,៩%។ ក្នុងនោះ ក្រុម​ទំនិញ​ដែល​ថមថយ​កំណើន​គួរឱ្យកត់សម្គាល់​រួមមាន សាច់​មាន​កំណើន​ជាមធ្យម​ត្រឹមតែ ០,៩% (ត្រីមាស​ទី១ ឆ្នាំ២០១៧ មាន​កំណើន​ជាមធ្យម ៤,២%) និង​ផ្លែឈើ​ស្រស់ ០,១% (ត្រីមាស​ទី១ ឆ្នាំ២០១៧ មាន​កំណើន​ជាមធ្យម ៥,៥%), រីឯ​បន្លែ​បាន​ធ្លាក់ចុះ ០,៤% (ត្រីមាស​ទី១ ឆ្នាំ២០១៧ មាន​កំណើន​ជាមធ្យម ១៣,៥%)។ តាម​ការសង្កេត យើង​អាច​ធ្វើការ​សន្និដ្ឋានបានថា​ការ​ថមថយ​កំណើន​នេះ មួយផ្នែក​អាច​បណ្ដាលមកពី​វិធានការ​របស់​រាជរដ្ឋាភិបាល លើ​ការបញ្ចុះ​អត្រាពន្ធ​នាំចូល​នៃ​សត្វ​រស់, ត្រី/សត្វ​រស់ក្នុង​ទឹក, សាច់សត្វ និង​សាច់ត្រី។

[ ព័ត៌មានលម្អិត ... ]

កាលបរិច្ឆេទ៖ May 21, 2018

Inflation Report, March 2018
Phnom Penh Consumer Price Index in March remained stable compared to the previous month, but it increased by 2.3% compared to the previous year. In the first quarter 2018, the average growth rate of Consumer Price Index was 2.2%, lower than the same period in 2017 at 4.2%. This moderate growth was due to the modest growth of foods and nonalcoholic beverage price level which was 1.9% compared to Q1 2017 at 5.9%. In which the average growth rate of meat price was 0.9% (Q1 2017 at 4.2%), fresh fruit was 0.1% (Q1 2017 at 5.5%) and declined in average growth rate of vegetable price -0.4% (Q1 2017 at 13.5%). By observation, this moderate growth of food price in Q1 2018 possibly due to government intervention on reducing import tariff rate of live animal, fish and meat.

[ Detail ... ]

Date: May 21, 2018

  • ខ្មែរ
  • En

ស្ថានភាពអតិផរណាខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៨
សន្ទស្សន៍​ថ្លៃទំនិញ​ប្រើប្រាស់​នៅ​រាជធានី​ភ្នំពេញ​ក្នុង​ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៨ បាន​កើនឡើង​ក្នុង​អត្រា ០,៤%ធៀប​នឹង​ខែមុន និង ២,៣%បើ​ធៀប​នឹង១២ខែមុន។ ក្នុង​ខែកុម្ភៈ​នេះ សន្ទស្សន៍​ថ្លៃ​ក្រុម​ទំនិញ​មួយចំនួន​មានការ​កើនឡើង​គួរឱ្យកត់សម្គាល់​ធៀប​នឹង​ខែមករា​កន្លងទៅ ក្នុងនោះ​មានដូចជា សន្ទស្សន៍​ថ្លៃ​អាហារ​និង​ភេសជ្ជៈ​មិនមាន​ជាតិ​ស្រវឹង, ភេសជ្ជៈ​មាន​ជាតិ​ស្រវឹង​និង​ថ្នាំជក់, ភោជនីយដ្ឋាន, និង​កំសាន្ត​និង​វប្បធម៌។ តាម​ការសង្កេត ថ្លៃ​ផ្លែឈើ​ស្រស់​កើន ១,៨%, សាច់មាន់​កើន ១,១%, សាច់គោ​បាន​កើន ០,៧% និង​សាច់ជ្រូក​កើន ០,៣% ដែល​ការកើនឡើង​ថ្លៃ​នេះ ដោយសារ​តម្រូវការ​ប្រើប្រាស់​ខ្ពស់​ក្នុងអំឡុងពេល​ប្រារព្វ​ពិធី​ចូលឆ្នាំ​ចិន។ បើ​ធៀប​នឹង​ខែ​ដូចគ្នា​ឆ្នាំមុន សន្ទស្សន៍​ថ្លៃ​ក្រុម​ទំនិញ​មួយចំនួន​នៅតែ​បន្ត​កើនឡើង​ដូចជា​សន្ទស្សន៍​ថ្លៃ​ភោជនីយដ្ឋាន, ការដឹកជញ្ជូន, អាហារ​និង​ភេសជ្ជៈ​មិនមាន​ជាតិ​ស្រវឹង និង​ផ្ទះសំបែង ទឹក អគ្គិសនី ឧស្ម័ន និង​ឥន្ធនៈ​ដទៃទៀត។ តាម​ការសង្កេត ក្រុម​ទំនិញ​ជា​ប្រភេទ​អាហារ​និង​ភេសជ្ជៈ​មិនមាន​ជាតិ​ស្រវឹង​បាន​កើនឡើង​គួរឱ្យកត់សម្គាល់ ក្នុងនោះ ថ្លៃ​ត្រី​ស្រស់​បាន​កើនឡើង ៤,៤%, សាច់គោ​កើន ២,៨%, អង្ករ​កើន ២,១%, ផ្លែឈើ​ស្រស់​កើន ០,៩%, ថ្លៃ​សាច់មាន់​កើន ០,៥% និង​ថ្លៃ​សាច់ជ្រូក​កើន ០,៣% ប៉ុន្តែ​អត្រាកំណើន​នេះ​គឺមាន​កម្រិតទាប​ជាង​អត្រាកំណើន​នៅក្នុង​ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៧កន្លងទៅ។ ចំណែកឯ ថ្លៃ​ប្រេងសំាង​ធម្មតា​កើន ៦,៧%, ប្រេងម៉ាស៊ូត​កើន ៥,៧% និង​ឧស្ម័ន​កើន ៧,៦% ស្របពេល​នឹង​ការកើនឡើង​នៃ​ថ្លៃ​ប្រេងឆៅ​លើ​ទីផ្សារ​អន្តរជាតិ​ផងដែរ។

[ ព័ត៌មានលម្អិត ... ]

កាលបរិច្ឆេទ៖ April 11, 2018

Inflation Report, February 2018
Phnom Penh Consumer Price Index increased by 0,4% in February 2018 compared to the previous month and 2.0% compared to the previous year. In February 2018, most price level of product groups such as foods and nonalcoholic beverages, alcoholic beverage and tobacco, restaurant and recreation and culture notebly increased compared to January 2018. By observation, the price of most raw food products significantly increased, such as the price of fresh fruit increased by 1.8%, chicken 1.1%, beef 0.7% and pork 0.3% due to the increase in demand of those products during Chinese New Year. Compared to last year, the price level of most product groups gradually increased, such as price level of restaurant, transport, food and nonalcholic beverages and housing, water, electricity, gas and other fuels. By observation, price level of food and nonalcholic beverages significantly increased; in which fresh fish price increased by 4.4%, beef 2.8%, rice 2.1%, fresh fruit 0.9%, chicken 0.5% and pork 0.3%, however this growth rate was lower than the growth rate of February 2017. In addition, the retail price of gasoline on Cambodian market increased by 6.7%, desiel 5.7% and gas 7.6% due to the increase in international oil price.

[ Detail ... ]

Date: April 11, 2018

  • ខ្មែរ
  • En

ស្ថានភាពអតិផរណាខែមករា ឆ្នាំ២០១៨
សន្ទស្សន៍​ថ្លៃទំនិញ​ប្រើប្រាស់​នៅ​រាជធានី​ភ្នំពេញ​ក្នុង​ខែមករា ឆ្នាំ២០១៨ បាន​កើនឡើង​ក្នុង​អត្រា ០,១% ធៀប​នឹង​ខែមុន និង​កើនឡើង ២,០%បើ​ធៀប​នឹង១២ខែមុន។ ក្នុង​ខែមករា​នេះ សន្ទស្សន៍​ថ្លៃ​ក្រុម​ទំនិញ​មួយចំនួន​មានការ​កើនឡើង​គួរឱ្យកត់សម្គាល់​ធៀប​នឹង​ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៧កន្លងទៅ ដូចជា សន្ទស្សន៍​ថ្លៃ​ភេសជ្ជៈ​មាន​ជាតិ​ស្រវឹង​និង​ថ្នាំជក់, សន្ទស្សន៍​ថ្លៃ​សម្លៀកបំពាក់​និង​ស្បែកជើង, សន្ទស្សន៍​ថ្លៃ​ការដឹកជញ្ជូន, សន្ទស្សន៍​ថ្លៃ​ភោជនីយដ្ឋាន, និង​សន្ទស្សន៍​ថ្លៃទំនិញ​និង​សេវាកម្ម​ផ្សេងៗ។ រីឯ​សន្ទស្សន៍​ថ្លៃ​អាហារ​និង​ភេសជ្ជៈ​មិនមាន​ជាតិ​ស្រវឹង​មានការ​ថយចុះ​បន្តិច ដោយសារ​ការថយចុះ​នៃ​ថ្លៃ​សាច់ (សាច់គោ​ថយចុះ ០,៥%, សាច់មាន់ ០,៣% និង​សាច់​ទា ០,១%) ត្រី​ស្រស់​ថយចុះ ០,២% បន្លែ​ថយចុះ ០,៣% និង​ផ្លែឈើ​ថយចុះ ០,៥%។ បើ​ធៀប​នឹង​ខែ​ដូចគ្នា​ឆ្នាំមុន សន្ទស្សន៍​ថ្លៃ​ក្រុម​ទំនិញ​ភាគច្រើន​នៅតែ​បន្ត​កើនឡើង​ដូចជា​សន្ទស្សន៍​ថ្លៃ​ភោជនីយដ្ឋាន, សន្ទស្សន៍​ថ្លៃ​ដឹកជញ្ជូន, សន្ទស្សន៍​ថ្លៃ​សម្លៀកបំពាក់​និង​ស្បែកជើង, សន្ទស្សន៍​ថ្លៃ​អាហារ​និង​ភេសជ្ជៈ​មិនមាន​ជាតិ​ស្រវឹង និង​សន្ទស្សន៍​ថ្លៃផ្ទះ​សំបែង ទឹក អគ្គីសនី ឧស្ម័ន និង​ឥន្ធនៈ​ដទៃទៀត។ តាម​ការសង្កេត សន្ទស្សន៍​ថ្លៃ​ម្ហូបអាហារ​និង​ភេសជ្ជៈ​មិនមែន​ជាតិ​ស្រវឹង​មាន​និន្នាការ​ថមថយ​កំណើន​ចាប់តាំងពី​ខែមេសា ឆ្នាំ២០១៧កន្លងមក។ ក្នុង​ខែមករា​នេះ សន្ទស្សន៍​ថ្លៃ​អាហារ​និង​ភេសជ្ជៈ​មិនមែន​ជាតិ​ស្រវឹង​បាន​កើនឡើង​ក្នុង​អត្រា​ត្រឹមតែ ១,៥% ទាប​ជាង​កំណើន​ជាមធ្យម​ក្នុង​រយៈពេល ២ឆ្នាំ​ចុងក្រោយ (២០១៦-២០១៧) ដែលមាន​អត្រា ៤,៥% ដែល​ការ​ថមថយ​កំណើន​នេះ មួយផ្នែក​គឺ​បណ្ដាលមកពី​ការ​ថមថយ​កំណើន​នៃ ថ្លៃ​សាច់​ស្រស់, ត្រី​ស្រស់, បន្លែ និង​ផ្លែឈើ​ជាដើម។

[ ព័ត៌មានលម្អិត ... ]

កាលបរិច្ឆេទ៖ March 21, 2018

Inflation Report, January 2018
Phnom Penh Consumer Price Index was unchanged in January 2018, that was 0.1% compared to previous month in December 2017 and increased by 2.0% in the year to January 2017. In January 2018, most price level of commodity items such as alcoholic beverage and tobacco, clothing and footwear, transport, restaurant and miscellaneous goods and services continued to increase compared to December 2017. Moreover, food and nonalcholic beverages slightly decreased due to fall in food prices (beef by 0.5%, chicken by 0.3%, duck by 0.1%, fresh fish by 0.2%, vegetable by 0.3%, and fruit by 0.5%). Compared to last year, increases of price level of restaurant, transport, clothing and footwear, food and nonalcholic beverages and housing, water, electricity, gas and other fuels were the main contributors to the change in the rate. Price level of food and nonalcholic beverages remained the moderate growth since April, 2017. Prices overall, increased by 1.5% which was lower than the average growth rate of 4.5% in the last two years (2016-2017). The main downward effect came from fresh meat, fresh fish, vegetable, and fruit.

[ Detail ... ]

Date: March 21, 2018

  • ខ្មែរ
  • En

ស្ថានភាពអតិផរណាខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៧
សន្ទស្សន៍​ថ្លៃទំនិញ​ប្រើប្រាស់​នៅ​រាជធានី​ភ្នំពេញ​ក្នុង​ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៧ បាន​កើនឡើង​ក្នុង​អត្រា ០,៤% ធៀប​នឹង​ខែមុន និង​កើនឡើង ២,២%បើ​ធៀប​នឹង១២ខែមុន។ ក្នុង​ឆ្នាំ២០១៧ អតិផរណា​ចុងឆ្នាំ (Year on Year) មាន​អត្រា ២,២% ទាប​ជាង​ឆ្នាំ២០១៦ដែល មាន​អត្រា ៣,៩% និង​មធ្យម​ប្រចាំឆ្នាំ (Year average) មាន​អត្រា ២,៩% ទាប​ជាង​ឆ្នាំ២០១៦ ដែលមាន​អត្រា ៣%។ តាម​ការសង្កេត អតិផរណា​មាន​និន្នាការ​កើនឡើង​គួរឱ្យកត់សម្គាល់​ក្នុង​ឆមាស​ទី១ (កំណើន​ជាមធ្យម ៣,៥%) ដោយសារ​ការកើនឡើង​ថ្លៃ​ម្ហូបអាហារ និង​សម្លៀកបំពាក់ បូករួម​ទាំង​ការ​ងើបឡើង​វិញ​នៃ​ថ្លៃ​ប្រេងសាំង និង​ម៉ាស៊ូត ផងដែរ។ ប៉ុន្តែ​ចាប់ពី​ដើម​ឆមាស​ទី២ កំណើន​អតិផរណា​បាន​ថយចុះ​មកវិញ ដោយសារ​ការ​ថមថយ​កំណើន​នៃ​ថ្លៃ​ក្រុម​ទំនិញ​មួយចំនួន​ដូចជា សម្លៀកបំពាក់, ភេសជ្ជៈ​មាន​ជាតិ​ស្រវឹង​និង​ថ្នាំជក់, គ្រឿង​សង្ហា​រឹម, សុខាភិបាល និង​ជាពិសេស​ថ្លៃ​ក្រុម​ទំនិញ​ម្ហូបអាហារ​ដូចជា សាច់, ត្រី, បន្លែ និង​ផ្លែឈើ ដែលមាន​មេគុណ​ប្រមាណ​ជាង ៤៤% នៃ​កន្ត្រក​សន្ទស្សន៍​ថ្លៃទំនិញ​ទាំងអស់។ សរុបមក ក្នុង​ឆ្នាំ២០១៧ អត្រា​អតិផរណា​របស់​ប្រទេស​កម្ពុជា​នៅតែ​រក្សាបាន​ស្ថានភាព​ល្អ គឺ​ស្ថិតនៅក្នុង​កម្រិត​មួយ​ដែល​អាច​គ្រប់គ្រង​បាន, អាចជួយ​ជុំ​រុញ​សកម្មភាព​ផលិតកម្ម​ក្នុងស្រុក និង​រួមចំណែក​ក្នុងការ​រក្សា​ស្ថិរភាព​ម៉ាក្រូសេដ្ឋកិច្ច​ផងដែរ។

[ ព័ត៌មានលម្អិត ... ]

កាលបរិច្ឆេទ៖ February 01, 2018

Inflation Report, December 2017
In December 2017, Phnom Penh Consumer Price Index increased by 0.4% compared to previous month and 2.2% compared to previous year. In 2017, inflation rate (year on year) is 2.2% lower than previous year rate of 3.9% and inflation rate (year average) is 2.9% lower than previous year rate of 3%. By the observation, inflation significantly increased in the first semester of 2017 due to the increase of food and clothes price, adding the reverse back of gasoline and desiel price. However, from the second semester inflation increased moderately due to the moderate growth of some product groups, such as clothes, alcoholic beverage and tobacco, furnishings, health, especially food (meats, fish, vegetable, and fruit) which cover 44% of the whole basket goods weight. To sum up, in 2017 inflation in Cambodia remain in good situation and stay in the manageable level, in which can push up the domestic production, and also contribute to stablizing the macroeconomic growth.

[ Detail ... ]

Date: February 01, 2018