ឯកសារ

តារាង​ប្រតិបត្តិការ​ហិរញ្ញវត្ថុ និង សេដ្ឋកិច្ច​សម្រាប់ ខែ មីនា ឆ្នាំ ២០១៤ (TOFE for March 2014)នៅ​ត្រីមាស​ទីមួយ​ឆ្នាំ២០១៤ សកម្មភាព​សេដ្ឋកិច្ច​មិនទាន់មាន​សន្ទុះ​គួរឱ្យកត់សម្គាល់​ទេ ដោយសារ​កត្តា​មួយចំនួន​ដូចជា៖ មាន​កូដកម្ម​តវ៉ា​ជាបន្តបន្ទាប់​ក្នុង​វិស័យ​កាត់ដេរ កំណើន​ទាប​នៃ​ចំនួន​ភ្ញៀវទេសចរ​បរទេស និង​ការប្រែប្រួល​បរិបទ​នយោបាយ​នៅ​ប្រទេសជិតខាង។ ទោះជា​យ៉ាងនេះ​ក្ដី វិស័យ​មួយចំនួន​ដែល​គាំទ្រ​ដល់​សកម្មភាព​សេដ្ឋកិច្ច​ក្នុង​ស្រុង​នៅតែ​ដំណើរការ​ល្អ​ដូចជា វិស័យ​នេសាទ ត្រី និង​វារីវប្បកម្ម វិស័យ​ឧស្សាហកម្ម​ផលិត​សម្ភារៈ​ប្រើប្រាស់ វិស័យ​សំណង់ និង​វិស័យ​អគ្គីសនី និង​កំណើន​នៃ​ការវិនិយោគ​លើ​ផ្នែក​សណ្ឋាគារ​និង​ទូរគមនាគមន៍​ជាដើម។ ចំណែក​ការអនុវត្ដ​ថវិកា គឺ​នៅតែ​ប្រព្រឹត្តទៅ​តាម​គោលដៅ​ដែល​បានគ្រោង ដោយមាន​ការកើនឡើង​ចំណូល និង​ការគ្រប់គ្រង​ចំណាយបាន​ល្អ ធានាបាន​ការប្រព្រឹត្តទៅ​នៃ​សេវាសាធារណៈ និង​ការរៀបចំ​កែលម្អ​ការផ្ដល់​បៀវត្ស​ដោយ​ប្រើ​ប្រព័ន្ធ​ធនាគារ។
ថ្ងៃទី៣ ខែ​កញ្ញា ២០១៤

ព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធ