ឯកសារ

អនុក្រឹត្យ​លេខ ១៧៨ អនក្រ.បក ស្តី​ពី​ការ​សម្រួល​ការ​ផ្តល់​ប្រាក់​បំណាច់​មុខងារ​ជូន​កងយោពល​ខេមរភូមិន្ទ និង មន្ត្រី​នគរបាល​ជាតិ
ថ្ងៃទី៩ ខែ​ឧសភា ២០១០

ព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធ