ឯកសារ

ស្ថានភាព​អតិផរណា​នៅ​ខែ កុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៥តាម​ប្រភពពី​វិទ្យាស្ថាន​ជាតិ​ស្ថិតិ​បង្ហាញ​ថា នៅខែ កុម្ភៈ ឆ្នាំ ២០១៥ សន្ទស្សន៍​ថ្លៃ​ទំនិញ​ប្រើប្រាស់​នៅ​ភ្នំពេញ​បានកើនឡើង ១,២% ធៀបនឹងខែ​កន្លងទៅ។ តាម​ការ​សង្កេត ថ្លៃ​ទំនិញ​ដែលបាន​កើនឡើង​នៅក្នុងខែ កុម្ភៈ ឆ្នាំ ២០១៥ នេះ គឺ​ដោយសារវិសមភាព​នៃ​ការ​ផ្គត់ផ្គង់ និង​ពីឥទ្ធិពល​នៃ​ការ​កែ​សម្រួល​អត្រា​អាករ​ពិសេស ការ​រឹតបន្ដឹង​វិធាន​ការរដ្ឋបាល លើការ​ប្រមូលពន្ធ និង​ការបង្កើន​ប្រាក់​បៀវត្សរ៍។ ទន្ទឹមនឹង​នេះ ថ្លៃ​ប្រេង និងវត្ថុធាតុដើមមួយ​ចំនួននៅលើ​ទីផ្សារ​អន្ដរជាតិ​ក៏បានងើបឡើងវិញដែរ ដែលបាន​ធ្វើ​ឱ្យថ្លៃទំនិញ​នាំចូល​មួយ​ចំនួន ដូចជា​ប្រេងឥន្ធនៈជាដើម បាន​កើនឡើង។
ថ្ងៃទី១៤ ខែ​វិច្ឆិកា ២០១៥

ព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធ