ឯកសារ

ស្ថានភាព​អតិផរណា​នៅ​ខែ កុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៦តាម​ប្រភពពី​វិទ្យាស្ថាន​ជាតិ​ស្ថិតិ សន្ទស្សន៍​ថ្លៃ​ទំនិញប្រើប្រាស់​នៅ​ភ្នំពេញ​ក្នុង​ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៦ បាន​កើនឡើង ០,៤% ធៀប​នឹង​ខែ​កន្លងទៅ ឬ បាន​កើនឡើង ២,៣% ធៀប​នឹង១២ខែមុន។ បើ​ធៀប​នឹង១២ខែមុន សន្ទស្សន៍​ថ្លៃទំនិញ​ភាគច្រើន​មាន​ការកើនឡើង ជាពិសេស​សន្ទស្សន៍​ថ្លៃ​អាហារ​និង​ភេសជ្ជៈ​មិនមាន​ជាតិ​ស្រវឹង​បាន​កើនឡើង ៤,៧% ក្នុងនោះ​ថ្លៃ​ត្រី​ស្រស់​កើនឡើង ៨,៨% ថ្លៃ​សាច់ជ្រូក​កើនឡើង ៥,១% ថ្លៃ​សាច់គោ​កើនឡើង ១០,៤% ថ្លៃ​សាច់មាន់​កើនឡើង ៤,៨% ថ្លៃ​បន្លែ​ផ្លែឈើ​កើនឡើង​ជាង ៣% សន្ទស្សន៍​ថ្លៃ​ភេសជ្ជៈ​មាន​ជាតិ​ស្រវឹង និង​ថ្នាំជក់ បាន​កើនឡើង ៩,៧% និង​សន្ទស្សន៍​ថ្លៃ​ភោជនីយដ្ឋាន បាន​កើនឡើង ៦,៦%។
ថ្ងៃទី២៧ ខែ​មិថុនា ២០១៦

ព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធ