ឯកសារ

សេចក្ដី​សម្រេច​លេខ ៤២ សសរ ស្ដី​ពី​ការ​បន្ថែម​សមាជិក​គណៈ​កម្មការ​អន្តរ​ក្រសួង​ដើម្បី​សម្រួល​ការ​ធ្វើ​ដំណើរ និង​ដឹក​ជញ្ជូន​ភ្ញៀវ​ទេសចរ និង​អ្នក​ដំណើរ​នៅ​តំបន់​ច្រក​ទ្វារ​ព្រំដែន​អន្តរជាតិ​ប៉ោយ​ប៉ែត និង​ច្រក​ព្រំដែន​អន្ដរ​ជាតិ​ផ្សេង​ៗ​ទៀត
ថ្ងៃទី១៩ ខែ​កក្កដា ២០០៩

ព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធ