ឯកសារ

សេចក្ដី​សម្រេច​លេខ ៣៧ សសរ ស្ដីពី​ការ​បង្កើត​គណៈកម្មការ​រៀបចំ​កិច្ចប្រជុំ​កំពូល កម្ពុជា​-​ឡាវ​-​វៀតណាម លើក​ទី៦ (6th CLV Summit) កម្ពុជា​-​ឡាវ​-​មីយ៉ាន់ម៉ា​-​វៀតណាម លើក​ទី៥ (5th CLMV Summit) និង យុទ្ធសាស្រ្ត​នៃ​កិច្ច​សហប្រតិបត្តិការ​សេដ្ឋកិច្ច អាយេយ៉ាវ៉ាឌី​-​ចៅប្រាយ៉ា​-​មេគង្គ លើក​ទី៤ (4th ACMECS Summit) ឆ្នាំ ២០១០
ថ្ងៃទី១០ ខែ​សីហា ២០១០

ព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធ