ឯកសារ

សេចក្ដីណែនាំ​លេខ ៣៣៦ សហវ ប ស្ដី​ពីនីតិវិធី និង​បែបបទ​នៃ​ការ​ពិនិត្យ វាយតម្លៃ​លក្ខណសម្បត្តិ​ផ្តល់​គ្រឿង​ឥស្សរិយយស និង​មេដាយ​ការងារ ជូន​មន្ត្រីរាជការ​នៃ​ក្រសួង​សេដ្ឋកិច្ច និង​ហិរញ្ញវត្ថុ
ថ្ងៃទី២ ខែ​សីហា ២០១០

ព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធ