ឯកសារ

សេចក្ដីជូនដំណឹងលេខ ០០១ សហវ ឱ្យបិទអាជីវកម្មល្បែងអេឡិចត្រូនិច និង មេកានិចគ្រប់ប្រភេទ (ស្លុតម៉ាស៊ីន) នៅទូទាំងប្រទេស
ថ្ងៃទី២៦ ខែ​កុម្ភៈ ២០០៩

ព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធ