ឯកសារ

សិទ្ធិប្រទាន លេខៈ ៥៥ ​សប្រទ ប្រគល់សិទ្ធិពេញសមត្ថភាព​ ជូនឯកឧត្ដម គាត ឈន់ ទេសរដ្ឋមន្រ្តី រដ្ឋមន្រ្តី ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និង​ ហិរញ្ញវត្ថុ ដើម្បីចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងអនុវត្តគម្រោង IMPLEMENTATION AGREEMENT (IA) លើកិច្ចព្រមព្រៀងជួល LEASE AGREEMENT (LA) និងលើលិខិតធានាទូទាត់ របស់រាជរដ្ឋាភិបាល នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា GOVERNMENT GUARANTEE OF PAYMENT ដោយ ក្រុមហ៊ុនអគ្គិសនីកម្ពុជា (EDC) ទៅឱ្យក្រុមហ៊ុន MICHELLE CORPORATION សម្រាប់គម្រោងវិនិយោគ វារីអគ្គិសនីស្ទឹងឬស្សីជ្រុំក្រោម កម្លាំង ៣៣៨ មេហ្កាវ៉ាត់​នៅខេត្តកោះកុង
ថ្ងៃទី៤ ខែ​កុម្ភៈ ២០០៩

ព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធ