ឯកសារ

ព្រះរាជក្រឹត្យ នស/រកត/០១០៩/០០៤ របស់ ព្រះករុណាព្រះបាទសម្ដេចព្រះបរមនាថ នរោត្ដម សីហមុនី ត្រាស់បង្គាប់ តែងតាំងមន្រ្ដីរាជការចំនួន ១០រូប នៃឧត្ដមក្រុមប្រឹក្សាសេដ្ឋកិច្ចជាតិ
ថ្ងៃទី៤ ខែ​មករា ២០០៩

ព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធ