ឯកសារ

ព្រះរាជក្រម នស/រកម/១០១០/០១៦ របស់ ព្រះករុណា​ព្រះបាទ​សម្ដេច​ព្រះបរមនាថ នរោត្ដម សីហមុនី ប្រកាស​ឱ្យ​ប្រើ​ច្បាប់ ស្ដីពី​ការ​អនុម័ត​យល់ព្រម​លើ​ព្រម​ព្រៀង​បង្កើត​ពាណិជ្ជកម្ម​សេរី​អាស៊ាន​-​អូស្រ្តាលី​-​ណូវ៉ែលហ្សេឡង់ ចុះថ្ងៃទី ២៩ ខែ តុលា ឆ្នាំ ២០១០ ។
ថ្ងៃទី១១ ខែ​មករា ២០១១

ព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធ