ឯកសារ

ព្រះរាជក្រម នស/រកម/០១០៩/០០២ របស់ព្រះករុណាព្រះបាទសម្ដេចព្រះបរមនាថ នរោត្ដម សីហមុនី​ ប្រកាសឱ្យប្រើច្បាប់ ស្ដីពីការទូទាត់ថវិកាទូទៅរបស់រដ្ឋសម្រាប់ការគ្រប់គ្រងឆ្នាំ ២០០៦
ថ្ងៃទី៨ ខែ​កុម្ភៈ ២០០៩

ព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធ