ឯកសារ

ប្រកាស​លេខ ០២៩ សហវ.ប្រក ចុះ​ថ្ងៃទី ២៨ ខែ មករា ឆ្នាំ ២០១១ ស្ដីពី​ការ​បង្កើត និង​ដាក់​ឲ្យ​ដំណើរ​ការ​ទី​ស្នាក់ការ​គយ និង​រដ្ឋាករ​កោះ​រកា នៃ​ខេត្ត​ព្រៃវែង ។
ថ្ងៃទី២៥ ខែ​មីនា ២០១១

ព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធ