តារាង​ប្រតិបត្តិ​ការ​ហិរញ្ញវត្ថុ និង សេដ្ឋកិច្ច

តារាង​ប្រតិបត្តិការ​ហិរញ្ញវត្ថុ និង សេដ្ឋកិច្ច​សម្រាប់ ខែ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០១៥ (TOFE for November 2015) នៅ១១ខែ​ដើមឆ្នាំ២០១៥ ស្ថានភាព​ម៉ាក្រូសេដ្ឋកិច្ច​មាន​ស្ថិរភាព​ល្អ ដូចជា​ស្ថិរភាព​អត្រា​ប្ដូរប្រាក់ និង​អតិផរណា​មាន​កម្រិតទាប។ ចំណែក​សកម្មភាព​សេដ្ឋកិច្ច​នៅតាម​វិស័យ​មួយចំនួន​នៅតែ​បន្ត​រុញច្រាន​កំណើន​ដូចជា​វិស័យ​កាត់ដេរ វិស័យ​សំណង់ និង​វិស័យ​អគ្គីសនី​ជាដើម។ ទន្ទឹមនឹងនេះ គម្រោង​វិនិយោគ​ដែល​បានអនុម័ត​បង្ហាញថា ទឹកប្រាក់​វិនិយោគ​បាន​កើនឡើង ពិសេស​គឺ​ដោយសារ​កំណើន​វិនិយោគទុន​ក្នុងស្រុក។ ចំណែក​ការអនុវត្ត​ថវិកា​បានបង្ហាញ​នូវ​ជំហរ​ឆ្ពោះទៅមុខ​យ៉ាង​ស្វាហាប់​នៅលើ​របត់​នៃ​កំណែទម្រង់ ក្នុងនោះ​មានការ​ខិតខំ​ពង្រឹង​ខាង​ផ្នែក​ចំណូល និង​ការកែលម្អ​នីតិវិធី​នៃ​ការអនុវត្ត​ចំណាយ​ទៅតាម​ការអនុវត្ត​ចំណាយ​ទៅតាម​ការអនុវត្ត​ថវិកាកម្ម​វិធី និង​ការអនុវត្ត​អង្គភាព​ថវិកា ដែល​បានចាប់ផ្ដើម​នៅ​ឆ្នាំ២០១៥ នេះ។

ថ្ងៃទី៥ ខែ​កុម្ភៈ ២០១៦

តារាង​ប្រតិបត្តិការ​ហិរញ្ញវត្ថុ និង សេដ្ឋកិច្ច​សម្រាប់ ខែ តុលា ឆ្នាំ ២០១៥ (TOFE for October 2015) នៅ​១០ខែ ដើមឆ្នាំ​២០១៥ ស្ថានភាព​ម៉ាក្រូ​សេដ្ឋកិច្ច​មាន​ស្ថិរភាព​ល្អ ដូចជា​ការ​កើន​ឡើង​វិនិយោគទុន ស្ថិរភាព​អត្រា​ប្ដូរប្រាក់ និង​អតិផរណា​មាន​កម្រិត​ទាប ។ ចំណែក​សកម្មភាព​សេដ្ឋកិច្ច​នៅ​តាម​វិស័យ​នីមួយៗ នៅ​តែ​បន្តកើនឡើងល្អ ដូចជា វិស័យ​កាត់ដេរ​និង​ស្បែកជើង វិស័យ​សំណង់ និង​វិស័យ​អគ្គិសនីជាដើម ទន្ទឹមនឹងមានស្ថេរភាពលើ​វិស័យហិរញ្ញវត្ថុ។ អតិផរណា​លើ​អាហារ​បន្ត​កើនឡើង ប៉ុន្តែ​ក្នុង​កម្រិតទាប ដោយសារ​ការ​ធ្លាក់ចុះ​តម្លៃ​ប្រេង​លើ​ទីផ្សារ​អន្តរជាតិ។ ស្ថិរភាព​ម៉ាក្រូ​សេដ្ឋកិច្ច និង​ហិរញ្ញវត្ថុ​ខាងលើ គឺ​មាន​ឥទ្ធិពល​ជា​វិជ្ជមាន​ក្នុង​ការ​អនុវត្ដ​ថវិកា ជា​ពិសេស​ការកើនឡើង​នៃ​ចំណូល និង​ការចំណាយទាន់ពេលវេលា។

ថ្ងៃទី១២ ខែ​មករា ២០១៦

តារាង​ប្រតិបត្តិការ​ហិរញ្ញវត្ថុ និង សេដ្ឋកិច្ច​សម្រាប់ ខែ កញ្ញា ឆ្នាំ ២០១៥ (TOFE for September 2015) នៅឆ្នាំ ២០១៥ ស្ថេរភាពម៉ាក្រូសេដ្ឋកិច្ចនៅប្រទេសកម្ពុជា នៅរក្សាបានជាប្រក្រតី។ កំណើនសេដ្ឋកិច្ចអាចនឹងសម្រេចបានតាមការគ្រោង ដែលកំណើននេះត្រូវបានគាំទ្រពីខាងតម្រូវការប្រើប្រាស់ក្នុងប្រទេស ពីវិស័យសំណង់ និងអចលនទ្រព្យ បើទោះបីជាវិស័យទេសចរណ៍និងកសិកម្ម មានការរីកលូតលាស់ ទាបជាងការរំពឹងទុកក៏ដោយ។ ចំណែក ចំណូលពីសារពើពន្ធ និងគយ មានការកើនឡើង ដោយសារការខិតខំបង្កើនប្រសិទ្ធភាពលើការប្រមូលពន្ធ ការកែទម្រង់រដ្ឋបាលផ្សេងៗ និងកំណើនតម្រូវការទំនិញលើទីផ្សារ។ ការចំណាយត្រូវ បានបន្តត្រូតពិនិត្យយ៉ាងម៉ត់ចត់ ក្នុងន័យបង្កើនប្រសិទ្ធភាព សន្សំសំចៃថវិកា និងការផ្ដល់សេវាឱ្យកាន់តែប្រសើរឡើង។

ថ្ងៃទី១៨ ខែ​វិច្ឆិកា ២០១៥

តារាង​ប្រតិបត្តិការ​ហិរញ្ញវត្ថុ និង សេដ្ឋកិច្ច​សម្រាប់ ខែ សីហា ឆ្នាំ ២០១៥ (TOFE for August 2015) នៅ​ឆ្នាំ​ ២០១៥ កំណើន​សេដ្ឋកិច្ច​កម្ពុជា​រំពឹង​ថា នឹង​សម្រេច​តាម​ការ​ប៉ាន់​ប្រមាណ ដែល​កំណើន​នេះ​អូសទាញ​ដោយ​វិស័យ ឧស្សាហកម្ម និង​សេវាកម្ម ចំណែក​វិស័យ​កសិកម្ម​បាន​កើន​យឺតជាង​ការ​រំពឹង​ទុក។ វិស័យ​កាត់ដេរ និង​ស្បែកជើង​នៅតែ​បន្ត​គាំទ្រ នៃ​ការ​រីក​លូតលាស់ ក្នុង​វិស័យ​ឧស្សាហកម្ម រីឯ​វិស័យ​សំណង់​នៅ​តែ​ពង្រីក​កំណើន​ស្របពេល​ជាមួយ​នឹង​និន្នាការ​នៃ​នគរូបនីយកម្ម (urbanization) តាម​រយៈកំណើននៃ​ការ​ហូរចូលឥណទាន​និង​វិនិយោគ​បរទេស។ អតិផរណា​លើ​អាហារ​នៅ​តែ​បន្ត​កើនឡើង ប៉ុន្តែ​ក្នុង​កម្រិតទាប​​ដោយសារ​ការធ្លាក់​ចុះ​តម្លៃ​ប្រេងលើទីផ្សារ​អន្ដរជាតិ​ ។ ទន្ទឹមនឹងនេះ ការងើបឡើង​នស​សេដ្ឋកិច្ច​កម្ពុជា ។ ចំណែក ចំណូល​ពីពន្ធ​ជាពិសេស​ពន្ធ​លើតម្លៃ​បន្ថែម​មាន​ការ​កើន​ឡើង​ ដោយសាការ​ខិតខំ​បង្កើន​ប្រសិទ្ធភាព​លើការប្រមូលពន្ធ​ និងកណើន​នៃតម្រូវការ​ទំនិញ​លើទីផ្សារ ។ ការចំណាយ​ត្រូវបាន​បន្ត​ត្រួតពិនិត្យ​យ៉ាងម៉ត់ចត់ ក្នុងន័យបង្កើនប្រសិទ្ធភាព​សន្សំសំចៃថវិកា និងការ​ផ្ដល់​សេវា​អោយ​កាន់​តែ​ប្រសើរ​ឡើង ។

ថ្ងៃទី១២ ខែ​តុលា ២០១៥

តារាង​ប្រតិបត្តិការ​ហិរញ្ញវត្ថុ និង សេដ្ឋកិច្ច​សម្រាប់ ខែ មិថុនា ឆ្នាំ ២០១៥ (TOFE for June 2015) នៅ​ពាក់​កណ្ដាល​ឆ្នាំ ២០១៥ គិត​ត្រឹម​ខែ​មិថុនា ស្ថានភាព​ម៉ាក្រូសេដ្ឋកិច្ច​មាន​ការ​គ្រប់គ្រង និង​ស្ថិរភាព​ល្អ ដូចជា ស្ថេរភាព​អត្រា​ប្ដូរប្រាក់ និង អតិផរណា​មាន​កម្រិតទាប។ ចំណែក​សកម្មភាព​សេដ្ឋកិច្ច​នៅតាម​វិស័យ​នីមួយៗ​នៅតែ​បន្ត​កើន​ឡើងល្អ ដូចជា​មានការកើនឡើង​ផ្នែកនាំចេញ​ផលិតផល​កសិកម្ម និង​ផលិតផល​ឧស្សាហកម្ម​នានា។ ប្រទេស​កម្ពុជា ហាក់បី​ដូចជា​មិនសូវ​មាន​ផលប៉ះពាល់​ពីការទម្លាក់​ថ្លៃលុយ​យ័ន​របស់​ចិន​នៅឡើយ បើទោះបី​ជា​ប្រទេសកម្ពុជា​ធ្វើការ​នាំចេញ​ផលិតផល​គិតជាដុល្លារក្ដី។ ផ្ទុយ​ទៅវិញ វត្ថុ​ធាតុដើម​ដែលនាំចូល​មកពីចិន​មាន​តម្លៃ​ថោក​ជាងមុន ដែលជាការល្អ​ទៅវិញ​សម្រាប់ឧស្សាហកម្ម និង​ការធ្លាក់ចុះ​នៃ​តម្លៃប្រេង គឺជា​សញ្ញាមួយល្អ​សម្រាប់​ប្រទេស​នាំចូល​ប្រេង​ដូច​កម្ពុជា។ ចំណែក​វិស័យ​សារពើពន្ធ​អនុវត្តទៅតាម​ការគ្រោង ដោយខិតខំ​បង្កើន​ប្រសិទ្ធភាព​លើការ​ប្រមូលពន្ធ និង​ការ​ចំណាយ​ត្រូវបាន​បន្ត​ត្រួតពិនិត្យ​យ៉ាងម៉ត់ចត់ ក្នុងន័យ​បង្កើន​ប្រសិទ្ធភាព​សន្សំ​សំចៃ​ថវិកា និង​ការផ្ដល់​សេវា​ឱ្យ​កាន់​តែ​ប្រសើរឡើង។

ថ្ងៃទី១៦ ខែ​កញ្ញា ២០១៥

តារាង​ប្រតិបត្តិការ​ហិរញ្ញវត្ថុ និង សេដ្ឋកិច្ច​សម្រាប់ ខែ ឧសភា ឆ្នាំ ២០១៥ (TOFE for May 2015) នៅ​ដើម​ឆ្នាំ ២០១៥ គិត​ត្រឹមខែឧសភា សកម្មភាព​សេដ្ឋកិច្ច​មាន​ការរីកចំរើន​និង​រួមបន្ត​ស្ថិរភាព​ម៉ាក្រូ​សេដ្ឋកិច្ច​ តាម​រយៈ​ការរក្សា​ស្ថិរភាព​អត្រា​ប្ដូរប្រាក់ និង​កាត់​​បន្ថយអតិផរណា។ ចំណែក​សកម្មភាព​សេដ្ឋកិច្ច​នៅតាម​វិស័យ​នីមួយៗនៅតែបន្ត​កើនឡើងល្អ ដូចជា​ការ​កើន​ឡើង​ផ្នែកនាំចេញ​ផលិតផល​កសិកម្ម និង​ផលិតផល​ឧស្សាហកម្ម​នានា និង​កំណើន​ការនាំចូល​សម្ភារៈ​សំណង់។ សកម្មភាព​នេះ​បានជំរុញឱ្យ​មាន​កំណើននៃ ការ​ប្រមូលចំណូល​ពន្ធ​ពាណិជ្ជកម្ម​និងពន្ធដារ។ ក្នុង​សកម្មភាព​កំណែ​ទម្រង់​ហិរញ្ញវត្ថុ​សាធារណៈ​បានរួម​ចំណែក​ធ្វើឱ្យ​វិស័យ​សារពើពន្ធ​នៅ​បន្ត​កើនឡើង ដោយ​សារការខិតខំ​បង្កើនប្រសិទ្ធភាព​លើ​ការប្រមូលពន្ធ និង​ការ​ចំណាយ​ត្រូវបាន​បន្ត​ត្រួតពិនិត្យ​យ៉ាងម៉ត់ចត់​ក្នុង​ន័យ​បង្កើន​ប្រសិទ្ធភាព សន្សំសំចៃ​ថវិកា និង​ការ​ផ្ដល់​សេវា​ឱ្យ​កាន់តែ​ប្រសើរ​ឡើង។

ថ្ងៃទី១២ ខែ​សីហា ២០១៥

តារាង​ប្រតិបត្តិការ​ហិរញ្ញវត្ថុ និង សេដ្ឋកិច្ច​សម្រាប់ ខែ មេសា ឆ្នាំ ២០១៥ (TOFE for April 2015) នៅ​ដើមឆ្នាំ ២០១៥ គិតត្រឹម​ខែ​មេសា ស្ថានភាព​ម៉ាក្រូ​សេដ្ឋកិច្ច​ត្រូវការ​គ្រប់គ្រង​និង​មាន​ស្ថិរភាព ដូចជា​ស្ថេរភាព​អត្រា​ប្តូរប្រាក់ និង អតិផរណា​មានកម្រិតទាប។ ចំណែក​សកម្មភាព​សេដ្ឋកិច្ច​នៅតាម​វិស័យ​នីមួយៗ នៅតែ​បន្ត​កើនឡើងល្អ ដូចជា​មាន​ការកើន​ឡើង​ទាបជាង​ការរំពឹងទុក​ផ្នែក​នាំ​ចេញ​ផលិតផល​កសិកម្ម និងផលិតផល​ឧស្សាហកម្មនានា និង​ការកើនឡើង​ការនាំចូលសម្ភារៈសំណង់ ទោះបីជាមានការថមថយបន្តិចលើ វិស័យទេសចរណ៍ក៏ដោយ។ ចំណែកវិស័យសារពើពន្ធនៅបន្តកើនឡើង ដោយសារការខិតខំបង្កើនប្រសិទ្ធភាព​លើការប្រមូល​ពន្ធ និង​ការចំណាយត្រូវបានបន្តត្រួតពិនិត្យ​យ៉ាងម៉ត់ចត់​ក្នុង​ន័យ​បង្កើន​ប្រសិទ្ធភាព, សន្សំ​សំចៃ​ថវិកា និង​ការផ្ដល់សេវាឱ្យកាន់តែប្រសើរឡើង។

ថ្ងៃទី៩ ខែ​មិថុនា ២០១៥

តារាង​ប្រតិបត្តិការ​ហិរញ្ញវត្ថុ និង សេដ្ឋកិច្ច​សម្រាប់ ខែ មីនា ឆ្នាំ ២០១៥ (TOFE for March 2015) នៅដើមឆ្នាំ ២០១៥ នេះ សកម្មភាព​សេដ្ឋកិច្ច​មាន​ដំណើរការ​ល្អ ក្រោម​បរិយាកាស​នៃស្ថិរភាព​ម៉ាក្រូសេដ្ឋកិច្ច និង​ការបន្ត​ការអនុវត្តគោលនយោបាយ​ជាតិមួយចំនួន។ ការវិនិយោគ​ទុន​នៅតែ​បន្ត​កើនឡើងខ្ពស់ ដូចជា​មានការបន្ត​កើនឡើង​ខ្ពស់​សកម្ម​ភាព​សំណង់ ផលិតកម្ម​មួយ​ចំនួន​ក្នុង​ផ្នែក​ឧស្សាហកម្ម​និង​កសិកម្ម ទោះបី​ជា​មានការថម​ថយ​ផលិតកម្ម​សំលៀកបំពាក់ និង​វិស័យទេសចរក៏ដោយ។ ចំណែក​វិស័យ​ហិរញ្ញវត្ថុ​សាធារណៈ​ ការអនុវត្ត​ថវិកា​បាន​ប្រព្រឹត្តទៅ​តាម​ការគ្រោង​ដោយ​បានគាំទ្រ​នូវការ​អនុវត្ត​សេវាសាធារណៈ​ទាន់ពេលវេលា សម្របសម្រួល​ស្ថិរភាព​គោលនយោបាយម៉ាក្រូសេដ្ឋកិច្ច និងគាំទ្រកំណើនឆ្នាំ ២០១៥។ ការចំណាយត្រូវបាន​បន្ត​ត្រួតពិនិត្យ​យ៉ាងម៉ត់ចត់​ក្នុងន័យ​បង្កើន​ប្រសិទ្ទភាព​ប្រតិបត្តិការ​សន្សំសំចៃ​ថវិកា និង​កែលម្អ​ប្រព័ន្ធ​ផ្ដល់​ថវិកា​ឱ្យកាន់តែ​ប្រសើរ​ឡើង។

ថ្ងៃទី២១ ខែ​ឧសភា ២០១៥

តារាង​ប្រតិបត្តិការ​ហិរញ្ញវត្ថុ និង សេដ្ឋកិច្ច​សម្រាប់ ខែ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៤ (TOFE for December 2014) ចាប់​ពី​ពាក់កណ្ដាល​ឆ្នាំ ២០១៤ តម្លៃ​ប្រេង​ឆៅ​នៅ​លើ​ទីផ្សារអន្តរជាតិបានធ្លាក់ចុះជាបន្តបន្ទាប់​ ដែល​ជា​កត្តា​ល្អ​សម្រាប់​ប្រទេស​នាំចូលប្រេង រួមទាំង​ប្រទេស​កម្ពុជា​ផងដែរ។ កត្តានេះ​បានចូលរួម​កាត់បន្ថយ​សម្ពាធ​​ថ្លៃ និង អថិផរណា​នៅក្នុង​ឆ្នាំ ២០១៤ ដែលនាំឱ្យរក្សាបានស្ថេរភាពម៉ាក្រូសេដ្ឋកិច្ចជារួម។ វិស័យ​សំណង់​នៅ​តែ​បន្ត​សកម្មភាព តាមរយៈ​ការកើន​ឡើង​​នៃ​ការនាំចូល​សម្ភារៈ​សំណង់ ប៉ុន្តែ​វិស័យកាត់ដេរ ទេសចរណ៍ និង កសិកម្មបានកើន​ឡើង​ក្នុង​កម្រិតទាបជាង​ការរំពឹងទុក។ ចំពោះការអនុវត្តថវិកា រដ្ឋាភិបាលបន្តបង្កើន​ប្រសិទ្ធភាព នៃការប្រមូលចំណូលពន្ធ តាមរយៈប្រព័ន្ធលើកទឹកចិត្តមន្ត្រី ពង្រឹងតម្លាភាពនៃការប្រកាសពន្ធ និង​បន្ថែមប្រព័ន្ធកុំព្យូទ័រ (IT System) ក្នុងការប្រមូល។ ចំណែកឯការចំណាយត្រូវបានបន្តត្រួតពិនិត្យយ៉ាងម៉ត់ចង់​ក្នុង​ន័យ​បង្កើន​ប្រសិទ្ធភាព​ប្រតិបត្តិការ សន្សំសំចៃថវិកា និង​កែលម្អប្រព័ន្ធ​ផ្ដល់​ថវិកាឱ្យកាន់​តែ​ប្រសើរឡើង។

ថ្ងៃទី១៦ ខែ​មីនា ២០១៥

តារាង​ប្រតិបត្តិការ​ហិរញ្ញវត្ថុ និង សេដ្ឋកិច្ច​សម្រាប់ ខែ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០១៤ (TOFE for November 2014) គិត​ត្រឹម​ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៤ វិស័យ​សំណង់​នៅតែ​បន្ត​ចូលរួម​ក្នុងការ​ជំរុញ​សកម្មភាព​សេដ្ឋកិច្ច​ឱ្យមាន​ដំណើរការ​ល្អ តាមរយៈ​ការកើនឡើង​នៃ​ការនាំចូល​សម្ភារៈ​សំណង់ និង​គម្រោង​វិនិយោគ ទន្ទឹមនឹង​វិស័យ​កាត់ដេរ ទេសចរណ៍ និង​កសិកម្ម បាន​កើនឡើង​ក្នុង​កម្រិតទាប​ជាង​ការរំពឹងទុក។ ចំពោះ​ការអនុវត្ត​ថវិកា រដ្ឋាភិបាល​បន្ត​បង្កើន​ប្រសិទ្ធភាព​នៃ​ការប្រមូល​ចំណូល ដើម្បី​កាត់បន្ថយ​ឱនភាព​សារពើពន្ធ (Ficcal Deficit) និង​បង្កើន​ប្រាក់សន្សំ (Fical Buffer) សម្រាប់​ទប់ស្កាត់​វិបត្តិ​នាពេល​អនាគត។ ចំណែកឯ​ការចំណាយ​ត្រូវបាន​បន្ត​ត្រួតពិនិត្យ​យ៉ាង​ម៉ត់ចត់ ក្នុងន័យ​បង្កើន​ប្រសិទ្ធភាព​ប្រតិបត្តិការ និង​ជំរុញ​ល្បឿន​ហិរញ្ញប្បទាន​ប្រតិបត្តិការ​ផ្ដល់​សេវាសាធារណៈ។

ថ្ងៃទី៨ ខែ​មករា ២០១៥