បោះពុម្ពផ្សាយ

តារាង​ប្រតិបត្តិការ​ហិរញ្ញវត្ថុ និង សេដ្ឋកិច្ច​សម្រាប់ ខែ មករា ឆ្នាំ ២០១៦ (TOFE for January 2016) នៅ​ដើម​ឆ្នាំ ២០១៦ ស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ច​កម្ពុជានៅតែ​បន្ត​ដំណើរ​ការល្អ​ឆ្ពោះទៅមុខដដែល ក្រោម​ការបន្ត​អនុវត្ត​និង​កំណែ​ទម្រង់​លើ​គោលនយោបាយជាតិ។ វិស័យ​ទេសចរណ៍ វិស័យ​ឧស្សាហកម្ម​កាត់ដេរ និង​ការ​វិនិយោគ​នៅ​តែ​បន្ត​គាំទ្រ​ដល់​សកម្មភាព​សេដ្ឋកិច្ច​កម្ពុជា​ឱ្យ​មាន​ដំណើរ​ការល្អ។ ចំណែក​ការអនុវត្ត​ថវិកា​បាន​ប្រព្រឹត្ត​ទៅ​តាម​គោលដៅ​ដែលបាន​គ្រោង ដោយ​បាន​បន្តការ​អនុវត្ត​យ៉ាងម៉ត់ចត់ និងបន្ត​កំណែ​ទម្រង់​ឱ្យ​មាន​ប្រសិទ្ធភាព។

ថ្ងៃទី៤ ខែ​ឧសភា ២០១៦

តារាង​ប្រតិបត្តិការ​ហិរញ្ញវត្ថុ និង សេដ្ឋកិច្ច​សម្រាប់ ខែ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៥ (TOFE for December 2015) នៅ​ឆ្នាំ​២០១៥ នេះ សេដ្ឋកិច្ច​ពិភពលោក​នៅតែ​បន្ត​កើនឡើង ទោះបី​ជាកំណើន​នេះ​ស្ថិត​ក្នុង​កម្រិត​ទាប​ជាង​ការរំពឹងទុក​ក៏​ដោយ។ ទន្ទឹមនឹងនេះ ស្ថានភាព​ម៉ាក្រូ​សេដ្ឋកិច្ច​កម្ពុជា​បន្ត​មាន​ស្ថិរភាព​ល្អ ដោយ​មាន​កំណើន​សេដ្ឋកិច្ច​ខ្ពស់ ស្ថិរភាព​អត្រា​ប្ដូរ​ប្រាក់ និង​អតិផរណា​មាន​កម្រិត​ទាប។ វិស័យ​ឧស្សាហកម្ម​បាន​ជំរុញ​ឱ្យ​មានកំណើន​ខ្ពស់ ជា​ពិសេស អនុវិស័យ​កាត់ដេរ ម្ហូប​អាហារ ថាមពលអគ្គីសនី និង​សំណង់​ ក៏ដូចជា ពី​អនុវិស័យ​អចលន​ទ្រព្យ នៃ​វិស័យសេវាកម្ម។ វិស័យទេសចរណ៍ នៅតែ​មានការរីតលូតលាស់ ប៉ុន្តែក្នុងកម្រិតទាប​ជាង​ការរំពឹងទុក។

ថ្ងៃទី៤ ខែ​ឧសភា ២០១៦

តារាង​ប្រតិបត្តិការ​ហិរញ្ញវត្ថុ និង សេដ្ឋកិច្ច​សម្រាប់ ខែ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០១៥ (TOFE for November 2015) នៅ១១ខែ​ដើមឆ្នាំ២០១៥ ស្ថានភាព​ម៉ាក្រូសេដ្ឋកិច្ច​មាន​ស្ថិរភាព​ល្អ ដូចជា​ស្ថិរភាព​អត្រា​ប្ដូរប្រាក់ និង​អតិផរណា​មាន​កម្រិតទាប។ ចំណែក​សកម្មភាព​សេដ្ឋកិច្ច​នៅតាម​វិស័យ​មួយចំនួន​នៅតែ​បន្ត​រុញច្រាន​កំណើន​ដូចជា​វិស័យ​កាត់ដេរ វិស័យ​សំណង់ និង​វិស័យ​អគ្គីសនី​ជាដើម។ ទន្ទឹមនឹងនេះ គម្រោង​វិនិយោគ​ដែល​បានអនុម័ត​បង្ហាញថា ទឹកប្រាក់​វិនិយោគ​បាន​កើនឡើង ពិសេស​គឺ​ដោយសារ​កំណើន​វិនិយោគទុន​ក្នុងស្រុក។ ចំណែក​ការអនុវត្ត​ថវិកា​បានបង្ហាញ​នូវ​ជំហរ​ឆ្ពោះទៅមុខ​យ៉ាង​ស្វាហាប់​នៅលើ​របត់​នៃ​កំណែទម្រង់ ក្នុងនោះ​មានការ​ខិតខំ​ពង្រឹង​ខាង​ផ្នែក​ចំណូល និង​ការកែលម្អ​នីតិវិធី​នៃ​ការអនុវត្ត​ចំណាយ​ទៅតាម​ការអនុវត្ត​ចំណាយ​ទៅតាម​ការអនុវត្ត​ថវិកាកម្ម​វិធី និង​ការអនុវត្ត​អង្គភាព​ថវិកា ដែល​បានចាប់ផ្ដើម​នៅ​ឆ្នាំ២០១៥ នេះ។

ថ្ងៃទី៥ ខែ​កុម្ភៈ ២០១៦

ថវិកា​សង្ខេប ឆ្នាំ ២០១៦

ថ្ងៃទី១៨ ខែ​មករា ២០១៦

តារាង​ប្រតិបត្តិការ​ហិរញ្ញវត្ថុ និង សេដ្ឋកិច្ច​សម្រាប់ ខែ តុលា ឆ្នាំ ២០១៥ (TOFE for October 2015) នៅ​១០ខែ ដើមឆ្នាំ​២០១៥ ស្ថានភាព​ម៉ាក្រូ​សេដ្ឋកិច្ច​មាន​ស្ថិរភាព​ល្អ ដូចជា​ការ​កើន​ឡើង​វិនិយោគទុន ស្ថិរភាព​អត្រា​ប្ដូរប្រាក់ និង​អតិផរណា​មាន​កម្រិត​ទាប ។ ចំណែក​សកម្មភាព​សេដ្ឋកិច្ច​នៅ​តាម​វិស័យ​នីមួយៗ នៅ​តែ​បន្តកើនឡើងល្អ ដូចជា វិស័យ​កាត់ដេរ​និង​ស្បែកជើង វិស័យ​សំណង់ និង​វិស័យ​អគ្គិសនីជាដើម ទន្ទឹមនឹងមានស្ថេរភាពលើ​វិស័យហិរញ្ញវត្ថុ។ អតិផរណា​លើ​អាហារ​បន្ត​កើនឡើង ប៉ុន្តែ​ក្នុង​កម្រិតទាប ដោយសារ​ការ​ធ្លាក់ចុះ​តម្លៃ​ប្រេង​លើ​ទីផ្សារ​អន្តរជាតិ។ ស្ថិរភាព​ម៉ាក្រូ​សេដ្ឋកិច្ច និង​ហិរញ្ញវត្ថុ​ខាងលើ គឺ​មាន​ឥទ្ធិពល​ជា​វិជ្ជមាន​ក្នុង​ការ​អនុវត្ដ​ថវិកា ជា​ពិសេស​ការកើនឡើង​នៃ​ចំណូល និង​ការចំណាយទាន់ពេលវេលា។

ថ្ងៃទី១២ ខែ​មករា ២០១៦

តារាង​ប្រតិបត្តិការ​ហិរញ្ញវត្ថុ និង សេដ្ឋកិច្ច​សម្រាប់ ខែ កញ្ញា ឆ្នាំ ២០១៥ (TOFE for September 2015) នៅឆ្នាំ ២០១៥ ស្ថេរភាពម៉ាក្រូសេដ្ឋកិច្ចនៅប្រទេសកម្ពុជា នៅរក្សាបានជាប្រក្រតី។ កំណើនសេដ្ឋកិច្ចអាចនឹងសម្រេចបានតាមការគ្រោង ដែលកំណើននេះត្រូវបានគាំទ្រពីខាងតម្រូវការប្រើប្រាស់ក្នុងប្រទេស ពីវិស័យសំណង់ និងអចលនទ្រព្យ បើទោះបីជាវិស័យទេសចរណ៍និងកសិកម្ម មានការរីកលូតលាស់ ទាបជាងការរំពឹងទុកក៏ដោយ។ ចំណែក ចំណូលពីសារពើពន្ធ និងគយ មានការកើនឡើង ដោយសារការខិតខំបង្កើនប្រសិទ្ធភាពលើការប្រមូលពន្ធ ការកែទម្រង់រដ្ឋបាលផ្សេងៗ និងកំណើនតម្រូវការទំនិញលើទីផ្សារ។ ការចំណាយត្រូវ បានបន្តត្រូតពិនិត្យយ៉ាងម៉ត់ចត់ ក្នុងន័យបង្កើនប្រសិទ្ធភាព សន្សំសំចៃថវិកា និងការផ្ដល់សេវាឱ្យកាន់តែប្រសើរឡើង។

ថ្ងៃទី១៨ ខែ​វិច្ឆិកា ២០១៥

ស្ថានភាព​អតិផរណា​នៅ​ខែ មិថុនា ឆ្នាំ២០១៥តាម​ប្រភពពី​វិទ្យាស្ថាន​ជាតិ​ស្ថិតិ សន្ទស្សន៍ថ្លៃទំនិញប្រើប្រាស់នៅភ្នំពេញ នៅខែ មិថុនា ឆ្នាំ ២០១៥ ​បានកើនឡើង ០,២% ធៀបនឹងខែ​កន្លងទៅ។ សន្ទស្សន៍ថ្លៃទំនិញ​ស្ទើរគ្រប់មុខ​មាន​ការ​កើនឡើងតិចតួច​ប៉ុណ្ណោះ និង​សន្ទស្សន៍​ថ្លៃទំនិញ​មួយចំនួន​បាន​ធ្លាក់ចុះ ដូចជា សន្ទស្សន៍​ថ្លៃផ្ទះសំបែង ទឹក អគ្គិសនី ឧស្ម័ន និងឥន្ធនៈដទៃទៀត សន្ទស្សន៍ថ្លៃគ្រឿងសង្ហារឹម​សម្ភារៈប្រើប្រាស់ និង​ការថែទាំ និង​សន្ទស្សន៍ថ្លៃគមនាគមន៍។ បើធៀប​ឆ្នាំមុន សន្ទស្សន៍​ថ្លៃកើនឡើង ០,៧%។

ថ្ងៃទី១៤ ខែ​វិច្ឆិកា ២០១៥