ព័ត៌មាន និងសេចក្តីជូនដំណឹង

ប្រតិទិនឈប់សម្រាក ប្រចាំឆ្នាំ ២០២៤

០១ មករាទិវាចូលឆ្នាំសកល០៧ មករាទិវាជ័យជំនះលើរបបប្រល័យពូជសាសន៍០៨ មីនាទិវានារីអន្តរជាតិ១៣-១៤-១៥-១៦ មេសាពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មី ប្រពៃណីជាតិ ឆ្នាំរោង ឆស័ក១ ឧសភាទិវាពលកម្មអន្តរជាតិ១៤ ឧសភាព្រះរាជពិធីបុណ្យចម្រើនព្រះជន្ម ព្រះករុណា ព្រះបាទសម្តេចព្

ថ្ងៃទី២១ ខែ​កញ្ញា ២០២៣

ប្រតិទិនឈប់សម្រាក ប្រចាំឆ្នាំ ២០២៣

០១ មករាទិវាចូលឆ្នាំសកល០៧ មករាទិវាជ័យជំនះលើរបបប្រល័យពូជសាសន៍០៨ មីនាទិវានារីអន្តរជាតិ១៤-១៥-១៦ មេសាពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មី ប្រពៃណីជាតិ ឆ្នាំថោះ បញ្ចស័ក១ ឧសភាទិវាពលកម្មអន្តរជាតិ៤ ឧសភាពិធីបុណ្យវិសាខបូជា៨ ឧសភាព្រះរាជពិធីបុណ្យច្រត់ព្រះនង្គ័ល១៤ ឧសភា

ថ្ងៃទី១៧ ខែ​មករា ២០២៣

ប្រតិទិនឈប់សម្រាក ប្រចាំឆ្នាំ ២០២២​

០១ មករាទិវាចូលឆ្នាំសកល០៧ មករាទិវាជ័យជំនះលើរបបប្រល័យពូជសាសន៍០៨ មីនាទិវានារីអន្តរជាតិ១៤-១៥-១៦ មេសាពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មី ប្រពៃណីជាតិ ឆ្នាំខាល ចត្វាស័ក១ ឧសភាទិវាពលកម្មអន្តរជាតិ១៤ ឧសភាព្រះរាជពិធីបុណ្យចម្រើនព្រះជន្ម ព្រះករុណា ព្រះបាទសម្តេចព្រះបរ

ថ្ងៃទី៣ ខែ​មករា ២០២២

ប្រតិទិនឈប់សម្រាក ប្រចាំឆ្នាំ ២០២១

០១ មករាទិវា ចូល ឆ្នាំ សកល០៧ មករាទិវា ជ័យជំនះ លើ របប ប្រល័យ ពូជ សាសន៍០៨ មីនាទិវា នារី អន្តរជាតិ១៤-១៥-១៦ មេសាពិធីបុណ្យ ចូលឆ្នាំថ្មី ប្រពៃណីជាតិ ឆ្នាំជូត ទោស័ក២៦ មេសាពិធីបុណ្យវិសាខបូជា៣០ មេសាព្រះរាជពិធីច្រត់ព្រះនង្គ័ល១ ឧសភាទិវា ពលកម្ម អន្តរជា

ថ្ងៃទី២៩ ខែ​ធ្នូ ២០២០

ប្រតិទិនឈប់សម្រាក ប្រចាំឆ្នាំ ២០២០

០១ មករាទិវា ចូល ឆ្នាំ សកល០៧ មករាទិវា ជ័យជំនះ លើ របប ប្រល័យ ពូជ សាសន៍០៨ មីនាទិវា នារី អន្តរជាតិ១៣-១៤-១៥-១៦ មេសាពិធីបុណ្យ ចូលឆ្នាំថ្មី ប្រពៃណីជាតិ ឆ្នាំជូត ទោស័ក១ ឧសភាទិវា ពលកម្ម អន្តរជាតិ០ ៦ ឧសភាពិធីបុណ្យវិសាខបូជា១០ ឧសភាព្រះរាជពិធីច្រត់ព្រះ

ថ្ងៃទី២៣ ខែ​ធ្នូ ២០១៩