ព័ត៌មាន និងសេចក្តីជូនដំណឹង

Cash for Work Program for Rural Development and Livelihood Enhancement Project

Ministry of Water Resources and Meteorology Cash for Work Program for Rural Development and Livelihood Enhancement Project 12 person months (Intermittent Basis) Objective and Scope of the Assignment The Royal Government of Cambodia

ថ្ងៃទី១៧ ខែ​កញ្ញា ២០១៨

ដំណឹងជ្រើសរើសបុគ្គលិក សម្រាប់មន្រ្តីជាប់កិច្ចសន្យាចំនួន ៤០រូប-ផ្នែកបចេ្ចកវិទ្យាព័ត៌មាន ២០រូប, ផ្នែកវិភាគធុរកិច្ចសម្រាប់មុខងារនៃប្រព័ន្ធ FMIS ១៤រូប, ផ្នែកវិភាគធុរកិច្ចសម្រាប់ជំនួយគាំទ្រប្រព័ន្ធ FMIS ០៣រូប និងផ្នែកទំនាក់ទំនងផ្សព្វផ្សាយ ០២រូប

ចាប់តាំងពី​ចុងឆ្នាំ២០០៤ មក រាជរដ្ឋាភិបាល​កម្ពុជា​ដោយមាន​ក្រសួង​សេដ្ឋកិច្ច​និង​ហិរញ្ញវត្ថុ​ជា​សេនាធិការ បាន​ចាប់​អនុវត្ត​កម្មវិធី​កែទម្រង់​ការគ្រប់គ្រង​ហិរញ្ញវត្ថុ​សាធារណៈ​ជា​ជំហានៗ មាន​រយៈពេល​វែង​ដែលមាន​គោលបំណង​កែលម្អ​ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រង​ហិរញ

ថ្ងៃទី២៨ ខែ​មេសា ២០១៨

សេចក្តីជូនដំណឹង ស្តីពី​ការជ្រើសរើស​មន្រ្តី​កម្ពុជា សម្រាប់​មុខ​ដំណែង​ជានា​យក​ប្រតិបត្តិ​នៃ​លេខាធិការដ្ឋាន​MRC សម្រាប់​ឆ្នាំ២០១៩-២០២១

ព័ត៌មាន​លម្អិត​ពាក់ព័ន្ធ​នឹង​ការដាក់​ពាក្យសុំ​នេះ សូម​ទាក់ទង​មក​អគ្គលេខាធិការដ្ឋាន​គណៈកម្មាធិការ​ជាតិ​ទន្លេមេគង្គ​កម្ពុជា​តាមរយៈ​លោក អ៊ូ សុ​ផា​ណា ប្រធាន​នាយកដ្ឋាន​រដ្ឋបាល និង​ហិរញ្ញវត្ថុ (Email: u_sophanna@yahoo.com Tel: 011472052) និង​លោក

ថ្ងៃទី៦ ខែ​មីនា ២០១៨

Cash for Work Program for Rural Development and Livelihood Enhancement Project-REQUEST FOR EXPRESSION OF INTEREST (National)

MINISTRY OF ECONOMY AND FINANCE Cash for Work Program for Rural Development and Livelihood Enhancement Project REQUEST FOR EXPRESSION OF INTEREST (National) 3 Positions of Irrigation Engineers 1 Position of Finance and Administration Speci

ថ្ងៃទី២៥ ខែ​មករា ២០១៨

Cash for Work Program for Rural Development and Livelihood Enhancement Project- M&E Specialist – 12 person months (Intermittent Basis)

TERMS OF REFERENCE (TOR) M&E Specialist Project Coordination and Management Unit (PCMU), MEF (EA), Cash for Work Program for Rural Development and Livelihood Enhancement Project 12 person months (Intermittent Basis) Objective and Scop

ថ្ងៃទី២៦ ខែ​តុលា ២០១៧

អគ្គលេខាធិការដ្ឋាន​សូម​ប្រកាស​ជ្រើសរើស​មន្ត្រី​បច្ចេកទេស​ព័ត៌មានវិទ្យា (ICT) ចំនួន១០រូប​សម្រាប់​បម្រើការ​ងារ ពេញ​ម៉ោង​នៅ​លេខាធិការដ្ឋាន​ក្រុមការងារ​គ្រប់គ្រងគ​ម្រោង​ប្រព័ន្ធ​ព័ត៌មានវិទ្យា​គ្រប់គ្រង​ហិរញ្ញវត្ថុ​សាធារណៈ

អគ្គលេខាធិការដ្ឋាន​សូម​ប្រកាស​ជ្រើសរើស​មន្ត្រី​បច្ចេកទេស​ព័ត៌មានវិទ្យា (ICT) ចំនួន១០រូប​សម្រាប់​បម្រើការ​ងារ ពេញ​ម៉ោង​នៅ​លេខាធិការដ្ឋាន​ក្រុមការងារ​គ្រប់គ្រងគ​ម្រោង​ប្រព័ន្ធ​ព័ត៌មានវិទ្យា​គ្រប់គ្រង​ហិរញ្ញវត្ថុ​សាធារណៈ ដូចខាងក្រោម៖ Web D

ថ្ងៃទី២៦ ខែ​កក្កដា ២០១៧

Cash for Work Program for Rural Development and Livelihood Enhancement Project – REQUEST FOR EXPRESSION OF INTEREST (National)

MINISTRY OF ECONOMY AND FINANCECash for Work Program for Rural Developmentand Livelihood Enhancement ProjectREQUEST FOR EXPRESSION OF INTEREST(National)1 Position of Project Manager1 Position of Financial Management Specialist1 Position of

ថ្ងៃទី១៤ ខែ​មិថុនា ២០១៧

សេចក្តីជូនដំណឹង​ស្តីពី​ការចុះឈ្មោះ​ចូលរួម​ប្រ​គួត​ប្រជែង​ពានរង្វាន់ ICT កម្ពុជា ឆ្នាំ២០១៧ (Cambodia ICT Awards 2017) របស់​ក្រសួង​ប្រៃសណីយ៍ និង​ទូ​គមនាគមន៍

ក្រសួង​ប្រៃសណីយ៍ និង​ទូរគមនាគមន៍ កំពុង​រៀបចំ​ការប្រកួតប្រជែង​ពានរង្វាន់ ICT កម្ពុជា​ឆ្នាំ២០១៧ (Cambodia ICT Awards 2017)។ កម្មវិធី​នេះ​និង​ផ្តល់​ដល់​ជ័យលាភី​នូវ​ពានរង្វាន់​ប្រកបដោយ​កិត្យានុភាព​សំដៅ​ដល់​ការទទួលស្គាល់​ស្នាដៃ​ឆ្នើម​របស់​ក្រសួង

ថ្ងៃទី២៩ ខែ​ឧសភា ២០១៧