ព័ត៌មាន និងសេចក្តីជូនដំណឹង

សេចក្តីជូនដំណឹង​ស្តីពី​ការចុះឈ្មោះ​ចូលរួម​ប្រ​គួត​ប្រជែង​ពានរង្វាន់ ICT កម្ពុជា ឆ្នាំ២០១៧ (Cambodia ICT Awards 2017) របស់​ក្រសួង​ប្រៃសណីយ៍ និង​ទូ​គមនាគមន៍
ថ្ងៃទី២៩ ខែ​ឧសភា ២០១៧

ក្រសួង​ប្រៃសណីយ៍ និង​ទូរគមនាគមន៍ កំពុង​រៀបចំ​ការប្រកួតប្រជែង​ពានរង្វាន់ ICT កម្ពុជា​ឆ្នាំ២០១៧ (Cambodia ICT Awards 2017)។ កម្មវិធី​នេះ​និង​ផ្តល់​ដល់​ជ័យលាភី​នូវ​ពានរង្វាន់​ប្រកបដោយ​កិត្យានុភាព​សំដៅ​ដល់​ការទទួលស្គាល់​ស្នាដៃ​ឆ្នើម​របស់​ក្រសួង ស្ថាប័ន និង​ក្រុមហ៊ុន​ក្នុងការ​ប្រើប្រាស់​បច្ចេកវិទ្យា​គមនាគមន៍ និង​ព័ត៌មាន(ICT) សម្រាប់​ដំណោះស្រាយ​នៅក្នុង​ការផ្តល់សេវា​សាធារណៈ ការផ្តល់សេវា ឬ​ដំណោះស្រាយ​ដល់​សង្គម​ឲ្យ​កាន់តែ​ទូលំទូលាយ និង​ប្រកបដោយ​ប្រសិទ្ធិភាព​ខ្ពស់​ស្របតាម​ផែនការមេ និង​គោលនយោបាយ​ជាតិ​អភិវឌ្ឍន៍ ICT នៅ​កម្ពុជា។

ព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធ