តារាង​ប្រតិបត្តិ​ការ​ហិរញ្ញវត្ថុ និង សេដ្ឋកិច្ច
TOFE / GFS


  • ខ្មែរ

តារាង​ប្រតិបត្តិការ​ហិរញ្ញវត្ថុ និង សេដ្ឋកិច្ច​សម្រាប់ ខែ មេសា ឆ្នាំ ២០១៤ (TOFE for April 2014)
នៅដើម​ឆ្នាំ ២០១៤ គិត​ត្រឹម​ខែមេសា សកម្មភាព​សេដ្ឋកិច្ច​មិនសូវមាន​ភាព​រីកចំរើន​ល្អ​ទេ ដោយសារ​មាន​កូដកម្ម​តវ៉ា​ជាបន្តបន្ទាប់​ក្នុង​វិស័យ​កាត់ដេរ ការថយចុះ​ចំនួន​ភ្ញៀវទេសចរ​បរទេស ការកើនឡើង​ថ្លៃទំនិញ​ប្រើប្រាស់ និង​ការប្រែប្រួល​បរិបទ​នយោបាយ​នៅ​ប្រទេសជិតខាង។ ទោះជា​យ៉ាងនេះ​ក្ដី វិស័យ​មួយចំនួន​ដែល​គាំទ្រ​ដល់​សកម្មភាព​សេដ្ឋកិច្ច​ក្នុងស្រុក​នៅតែ​បន្តដំណើរ​ការល្អ ដូចជា វិស័យ​នេសាទ​ត្រី និង​វារីវប្បកម្ម វិស័យ​ឧស្សាហកម្ម​ផលិត​សម្ភារៈ​ប្រើប្រាស់ វិស័យ​សំណង់ និង​វិស័យ​អគ្គីសនី ជាដើម។ ចំណែក​ការអនុវត្ត​ថវិកា គឺ​នៅតែ​ប្រព្រឹត្តទៅ​តាម​គោលដៅ​ដែល​បានគ្រោង ដោយមាន​ការកើនឡើង​ចំណូល​និង​ចំណាយ​ទាន់ពេលវេលា ធានាបាន​ការប្រព្រឹត្តទៅ​នៃ​សេវាសាធារណៈ និង​ជួយ​សម្រួល​ស្ថានភាព​ម៉ាក្រូសេដ្ឋកិច្ច។

[ ព័ត៌មានលម្អិត ... ]

កាលបរិច្ឆេទ៖ October 30, 2014

  • ខ្មែរ
  • En

តារាង​ប្រតិបត្តិការ​ហិរញ្ញវត្ថុ និង សេដ្ឋកិច្ច​សម្រាប់ ខែ មីនា ឆ្នាំ ២០១៤ (TOFE for March 2014)
នៅ​ត្រីមាស​ទីមួយ​ឆ្នាំ២០១៤ សកម្មភាព​សេដ្ឋកិច្ច​មិនទាន់មាន​សន្ទុះ​គួរឱ្យកត់សម្គាល់​ទេ ដោយសារ​កត្តា​មួយចំនួន​ដូចជា៖ មាន​កូដកម្ម​តវ៉ា​ជាបន្តបន្ទាប់​ក្នុង​វិស័យ​កាត់ដេរ កំណើន​ទាប​នៃ​ចំនួន​ភ្ញៀវទេសចរ​បរទេស និង​ការប្រែប្រួល​បរិបទ​នយោបាយ​នៅ​ប្រទេសជិតខាង។ ទោះជា​យ៉ាងនេះ​ក្ដី វិស័យ​មួយចំនួន​ដែល​គាំទ្រ​ដល់​សកម្មភាព​សេដ្ឋកិច្ច​ក្នុង​ស្រុង​នៅតែ​ដំណើរការ​ល្អ​ដូចជា វិស័យ​នេសាទ ត្រី និង​វារីវប្បកម្ម វិស័យ​ឧស្សាហកម្ម​ផលិត​សម្ភារៈ​ប្រើប្រាស់ វិស័យ​សំណង់ និង​វិស័យ​អគ្គីសនី និង​កំណើន​នៃ​ការវិនិយោគ​លើ​ផ្នែក​សណ្ឋាគារ​និង​ទូរគមនាគមន៍​ជាដើម។ ចំណែក​ការអនុវត្ដ​ថវិកា គឺ​នៅតែ​ប្រព្រឹត្តទៅ​តាម​គោលដៅ​ដែល​បានគ្រោង ដោយមាន​ការកើនឡើង​ចំណូល និង​ការគ្រប់គ្រង​ចំណាយបាន​ល្អ ធានាបាន​ការប្រព្រឹត្តទៅ​នៃ​សេវាសាធារណៈ និង​ការរៀបចំ​កែលម្អ​ការផ្ដល់​បៀវត្ស​ដោយ​ប្រើ​ប្រព័ន្ធ​ធនាគារ។

[ ព័ត៌មានលម្អិត ... ]

កាលបរិច្ឆេទ៖ September 03, 2014

TOFE for March 2014

[ Detail ... ]

Date: September 03, 2014

  • ខ្មែរ
  • En

តារាង​ប្រតិបត្តិការ​ហិរញ្ញវត្ថុ និង សេដ្ឋកិច្ច​សម្រាប់ ខែ កុម្ភៈ ឆ្នាំ ២០១៤ (TOFE for February 2014)
ដើមឆ្នាំ២០១៤ គិត​ត្រឹម​ខែកុម្ភៈ សកម្មភាព​សេដ្ឋកិច្ច​មានការ​រីកលូតលាស់​ដូច​ប្រក្រតី។ ទោះបីជា​វិស័យ​សំណង់ និង​ទេសចរណ៍​មាន​ល្បឿន​យឺត​បន្ដិច​ក៏ពិតមែន តែ​ការនាំចេញ​អង្ករ គម្រោង​វិនិយោគឯកជន​លើ​វិស័យ​ឧស្សាហកម្ម​ជាពិសេស ផ្នែក​កាត់ដេរ​សំលៀកបំពាក់​នៅតែមាន​ការកើនឡើង​គួរឱ្យកត់សម្គាល់។ កត្តា​ទាំងនេះ​នៅតែ​បន្ដ​គាំទ្រ​ដល់​សកម្មភាព​សេដ្ឋកិច្ច​ក្នុងស្រុក​ឱ្យមាន​ដំណើរការ​ល្អ។ ចំណែក​ការអនុវត្ត​ថវិកា គឺ​នៅតែ​ប្រព្រឹត្តទៅ​តាម​គោលដៅ​ដែល​បានគ្រោង ដោយមាន​ការកើនឡើង​ចំណូល និង​ចំណាយ​ទាន់ពេលវេលា ដែល​ធានាបាន​ការប្រព្រឹត្តទៅ​នៃ​សេវាសាធារណៈ និង​ជួយ​សម្រួល​ស្ថា​ភាព​ម៉ាក្រូសេដ្ឋកិច្ច។

[ ព័ត៌មានលម្អិត ... ]

កាលបរិច្ឆេទ៖ September 03, 2014

TOFE for February 2014

[ Detail ... ]

Date: September 03, 2014

  • ខ្មែរ
  • En

តារាង​ប្រតិបត្តិការ​ហិរញ្ញវត្ថុ និង សេដ្ឋកិច្ច​សម្រាប់ ខែ មករា ឆ្នាំ ២០១៤ (TOFE for January 2014)
ដើមខែ​មករា ឆ្នាំ២០១៤ សកម្មភាព​សេដ្ឋកិច្ច​ក្នុងស្រុក​នៅ​ដំណើរការ​ជាប្រក្រតី ប៉ុន្ដែ​ការសម្រេចចិត្ត​របស់​វិនិយោគិន​អាច​ប៉ះពាល់​ដោយសារ​មាន​កូដកម្ម​តវ៉ា​ជាបន្ដបន្ទាប់។ ទោះជា​យ៉ាងនេះ​ក្ដី វិស័យ​មួយចំនួន​ដែល​គាំទ្រ​ដល់​សកម្មភាព​សេដ្ឋកិច្ច​ក្នុងស្រុក​នៅតែ​បន្ដដំណើរ​ការល្អ ដូចជា វិស័យ​នេសាទ​ត្រី និង​វារីវប្បកម្ម វិស័យ​ឧស្សាហកម្ម​ផលិត​សម្ភារៈ​ប្រើប្រាស់ វិស័យ​សំណង់ និង​វិស័យ​អគ្គីសនី​ជាដើម។ ចំណែក​ការអនុវត្ដ​ថវិកា គឺ​នៅតែ​ប្រព្រឹត្តទៅ​តាម​គោលដៅ​ដែល​បានគ្រោង ដោយបាន​ចាប់ផ្ដើម​អនុវត្ត​ម៉ត់ចត់​ទៅតាមច្បាប់​ថវិកា ២០១៤ ដែល​បានអនុម័ត។

[ ព័ត៌មានលម្អិត ... ]

កាលបរិច្ឆេទ៖ September 03, 2014

TOFE for January 2014

[ Detail ... ]

Date: September 03, 2014

  • ខ្មែរ
  • En

តារាង​ប្រតិបត្តិ​ការ​ហិរញ្ញវត្ថុ និង សេដ្ឋកិច្ច​សម្រាប់ ខែ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៣ (TOFE for December 2013)
នៅ​ខែ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៣ សកម្មភាព​សេដ្ឋកិច្ច​មានដំណើរ​ការ​ជាប្រក្រតី​ ក្រោម​បរិយាកាស​នៃ ស្ថិរភាព​ម៉ាក្រូសេដ្ឋកិច្ច ។ ជារួម​នៅក្នុង​ឆ្នាំ ២០១៣ ទោះបី​ជា​មាន​កត្តា​អសកម្ម​ខ្លះៗ ដូចជាគ្រោះទឹកជំនន់ និង​សភាពការណ៍​នយោបាយ​អូស​បន្លាយ​ក្រោយ​ពេល​បោះឆ្នោត​ក្ដី សេដ្ឋកិច្ច​កម្ពុជា​នៅតែ​មាន​សន្ទុះ និង​កើន​ឡើង​ ជាពិសេស​ផ្នែក​កាត់​ដេរ សំណង់និង​ទេសចរណ៍ និងទន្ទឹមនឹងនេះ​ក៏​មានការកើនឡើង​វិនិយោគ គួរកត់សម្គាល់ លើវិស័យ​ឧស្សាហកម្ម ក្នុង​ក្របខ័ណ្ឌ​នៃ​ដំណើរការ​ពិពិធកម្ម​សេដ្ឋកិច្ច​កម្ពុជា។ ចំណែក​វិស័យ​ហិរញ្ញវត្ថុ​សាធារណៈ ការអនុវត្ដថវិកា​បានប្រព្រឹត្ត​ទៅតាម​ការ​គ្រោង ដោយបាន​គាំទ្រ​នូវ​ការ​អនុវត្ដ​សេវាសាធារណៈ​ជាប្រចាំ និង​សម្របសម្រួលស្ថិរភាព​គោលនយោបាយ​ម៉ាក្រូ​សេដ្ឋកិច្ច និងគាំទ្រកំណើន​ឆ្នាំ២០១៣។

[ ព័ត៌មានលម្អិត ... ]

កាលបរិច្ឆេទ៖ May 08, 2014

TOFE for December 2013

[ Detail ... ]

Date: May 08, 2014

  • ខ្មែរ

តារាង​ប្រតិបត្តិ​ការ​ហិរញ្ញវត្ថុ និង សេដ្ឋកិច្ច​សម្រាប់ ខែ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០១៣ (TOFE for November 2013)
នៅ​ខែ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០១៣ សកម្មភាព​សេដ្ឋកិច្ច​មានដំណើរ​ការ​ជាប្រក្រតី​ក្រោម​បរិយាកាស​នៃ ស្ថិរភាព​ម៉ាក្រូសេដ្ឋកិច្ច ដោយបាន​រក្សា​នូវ​ស្ថេរភាព​ថ្លៃ និង​អត្រា​ប្ដូរប្រាក់​ដែលមាន​លក្ខណៈ​អំណោយផល ចំពោះ​វិនិយោគ​និង​ពាណិជ្ជកម្ម ។ ក្នុង​រយៈពេល១១ខែ​ដើមឆ្នាំ ២០១៣ ទុនវិនិយោគ​ដែល​អនុម័ត ដោយ​ក្រុមប្រឹក្សាអភិវឌ្ឍន៍​កម្ពុជា​បាន​កើនឡើង​គួរកត់សម្គាល់ ពិសេស​ក្នុង​វិស័យ​ឧស្សាហកម្ម ក្នុង​ដំណើរការ​ពិពិធកម្ម​សេដ្ឋកិច្ច ។ និយាយ​ជារួម ផ្នែក​កាត់ដេរ សំណង់ និង​ទេសចរណ៍ បន្ត​កើនឡើង ល្អ​នៅ​អំឡុង​ឆ្នាំ ២០១៣ ។ ចំណែក​វិស័យ​ហិរញ្ញវត្ថុ​សាធារណៈ ការអនុវត្ដ​ថវិកា បាន​ប្រព្រឹត្ដទៅ​តាម ការគ្រោង​ដោយបាន​គាំទ្រ​នូវ​ការអនុវត្ដ​សេវាសាធារណៈ​ជាប្រចាំ និង​សម្របសម្រួល​ស្ថេរភាព​គោលនយោបាយ​ម៉ាក្រូសេដ្ឋកិច្ច និង​ជំរុញ​កំណើន​ឆ្នាំ ២០១៣ ។

[ ព័ត៌មានលម្អិត ... ]

កាលបរិច្ឆេទ៖ April 03, 2014