ព័ត៌មាន និង សេចក្ដីជូនដំណឹង
News and Information


  • ខ្មែរ

ខ្លឹមសារ​សង្ខេប​ប្រ​ត្តិបត្តិ ស្តីពីសេចក្តីព្រាងច្បាប់​ថវិកា​ឆ្នាំ ២០១៨

[ ព័ត៌មានលម្អិត ... ]

កាលបរិច្ឆេទ៖ October 27, 2017

  • En

Cash for Work Program for Rural Development and Livelihood Enhancement Project- M&E Specialist - 12 person months (Intermittent Basis)

[ Detail ... ]

Date: October 26, 2017

  • ខ្មែរ

ព្រឹត្តិបត្រ​ស្តិតិ​បំណុល​សាធារណៈ​កម្ពុជា​​ ចេញផ្សាយលើកទី៤ - ទិន្នន័យ​ត្រឹម​ឆមាស​ទី១ ឆ្នាំ​២០១៧
ក្នុង​គោលបំណង​បន្ត​លើ​កកម្ពស់​តម្លាភាព និង​គណនេយ្យភាព​នៃ​ការគ្រប់គ្រង​បំណុល​សាធារណៈ​ព្រមទាំង​ធានាបាន​នូវ​ភាព​គ្រប់ជ្រុងជ្រោយ​នៃ​​ព័ត៌មាន ក្រសួង​សេដ្ឋកិច្ច និង​ហិរញ្ញវត្ថុ បានរៀបចំ​ព្រឹត្តិបត្រ​ស្ថិតិ​បំណុល​សាធារណៈ​លើក​ទី៤ ដែលមាន​ទិន្នន័យ​ត្រឹម​ឆមាស​ទី១ ឆ្នាំ២០១៧ ដើម្បី​បោះផ្សាយ និង​ផ្សព្វផ្សាយជា​សាធារណៈ។

[ ព័ត៌មានលម្អិត ... ]

កាលបរិច្ឆេទ៖ September 29, 2017

  • ខ្មែរ

របាយការណ៍​ស្តីពី​លទ្ធផល​នៃ​ការអនុវត្ត​ថវិកា​ឆមាស​ទី១ និង​លទ្ធផល​ប៉ាន់ស្មាន​នៃ​ការអនុវត្ត​ថវិកា​ឆ្នាំ ២០១៧

[ ព័ត៌មានលម្អិត ... ]

កាលបរិច្ឆេទ៖ September 25, 2017

  • ខ្មែរ

ក្របខ័ណ្ឌ​គោលនយោបាយ​ជាតិ​គាំពារ​សង្គម ២០១៦ - ២០២៥

[ ព័ត៌មានលម្អិត ... ]

កាលបរិច្ឆេទ៖ July 28, 2017

  • ខ្មែរ

អគ្គលេខាធិការដ្ឋាន​សូម​ប្រកាស​ជ្រើសរើស​មន្ត្រី​បច្ចេកទេស​ព័ត៌មានវិទ្យា (ICT) ចំនួន១០រូប​សម្រាប់​បម្រើការ​ងារ ពេញ​ម៉ោង​នៅ​លេខាធិការដ្ឋាន​ក្រុមការងារ​គ្រប់គ្រងគ​ម្រោង​ប្រព័ន្ធ​ព័ត៌មានវិទ្យា​គ្រប់គ្រង​ហិរញ្ញវត្ថុ​សាធារណៈ
Web Developer / Programmer (០៣តំណែង), IT Security Analyst/ Specialist (០២តំណែង), System Administrators (០២តំណែង), IT Support Officer (០២តំណែង), Cable Cabling (០១តំណែង)

[ ព័ត៌មានលម្អិត ... ]

កាលបរិច្ឆេទ៖ July 26, 2017

  • ខ្មែរ

សេចក្តីជូនដំណឹង​ស្តីពី​ការដាក់ឱ្យ​ដំណើរការ​ជា​ផ្លូវការ​ច្រកចេញចូល​តែមួយ​ទីស្តីការក្រសួង​សេដ្ឋកិច្ច និង​ហិរញ្ញវត្ថុ

[ ព័ត៌មានលម្អិត ... ]

កាលបរិច្ឆេទ៖ June 14, 2017

  • En

Cash for Work Program for Rural Development and Livelihood Enhancement Project - REQUEST FOR EXPRESSION OF INTEREST (National)
1). Project Manager (1Position), 2). Financial Management Specialist (1Position), 3). Senior Rural Infrastructure Engineer (1Position), 4). Rural Road Engineers(3Positions), 5). Finance and Administrative Specialist(1Position)

[ Detail ... ]

Date: June 14, 2017

  • ខ្មែរ

សេចក្តីជូនដំណឹង​ស្តីពី​ការចុះឈ្មោះ​ចូលរួម​ប្រ​គួត​ប្រជែង​ពានរង្វាន់ ICT កម្ពុជា ឆ្នាំ២០១៧ (Cambodia ICT Awards 2017) របស់​ក្រសួង​ប្រៃសណីយ៍ និង​ទូ​គមនាគមន៍
ក្រសួង​ប្រៃសណីយ៍ និង​ទូរគមនាគមន៍ កំពុង​រៀបចំ​ការប្រកួតប្រជែង​ពានរង្វាន់ ICT កម្ពុជា​ឆ្នាំ២០១៧ (Cambodia ICT Awards 2017)។ កម្មវិធី​នេះ​និង​ផ្តល់​ដល់​ជ័យលាភី​នូវ​ពានរង្វាន់​ប្រកបដោយ​កិត្យានុភាព​សំដៅ​ដល់​ការទទួលស្គាល់​ស្នាដៃ​ឆ្នើម​របស់​ក្រសួង ស្ថាប័ន និង​ក្រុមហ៊ុន​ក្នុងការ​ប្រើប្រាស់​បច្ចេកវិទ្យា​គមនាគមន៍ និង​ព័ត៌មាន(ICT) សម្រាប់​ដំណោះស្រាយ​នៅក្នុង​ការផ្តល់សេវា​សាធារណៈ ការផ្តល់សេវា ឬ​ដំណោះស្រាយ​ដល់​សង្គម​ឲ្យ​កាន់តែ​ទូលំទូលាយ និង​ប្រកបដោយ​ប្រសិទ្ធិភាព​ខ្ពស់​ស្របតាម​ផែនការមេ និង​គោលនយោបាយ​ជាតិ​អភិវឌ្ឍន៍ ICT នៅ​កម្ពុជា។

[ ព័ត៌មានលម្អិត ... ]

កាលបរិច្ឆេទ៖ May 29, 2017

  • En

Cambodia: ASIA's new tiger
Cambodia is positioning itself as a key player in the production and movement of goods around ASEAN, as well as a regional hub for big business and entrepreneurs. Dr. Aun Pornmoniroth, the Senior Minister for Economy and Finance and Chair of the Supreme National Economic Council, gives Management Insider his insights on how the country has gotten to where it is and how it plans to forge ahead.

[ Detail ... ]

Date: May 21, 2017