ព័ត៌មាន និង សេចក្ដីជូនដំណឹង
News and Information


  • ខ្មែរ

នៅ​ថ្ងៃទី ២៨ ខែ កុម្ភៈ ឆ្នាំ ២០១១ ឯកឧត្តម ឧបនាយករដ្ឋមន្ដ្រី គាត ឈន់ រដ្ឋមន្ដ្រី​ក្រសួង​សេដ្ឋកិច្ច និង ហិរញ្ញវត្ថុ និងជា​ប្រធាន​គណៈកម្មការ​មូលបត្រ​កម្ពុជា ក្នុង​ពិធី​ប្រគល់ «វិញ្ញាបនបត្រ​ផ្ដល់​ការ​អនុញ្ញត​ធ្វើ​ជា​ប្រតិបត្ដិករ​ទីផ្សារ​មូលបត្រ ប្រតិបត្ដិករ​ប្រព័ន្ធ​ផាត់ទាត់ និង​ទូទាត់​មូលបត្រ ប្រតិបត្ដិករ​រក្សា​ទុក​មូលបត្រ និង វិញ្ញាបនបត្រ​ទទួល​ស្គាល់​ភ្នាក់ងារ​ទូទាត់​សាច់ប្រាក់​ពាក់ព័ន្ធ​នឹង​មូលបត្រ ភ្នាក់ងារ បញ្ជិកា​មូលបត្រ ភ្នាក់ងារ​ចុះ​បញ្ជីផ្ទេរ​មូលបត្រ ភ្នាក់ងារ​ទូទាត់ ក្រុមហ៊ុន​គណនេយ្យ ជំនាញ និង​សវនករ​ឯករាជ្យ​ផ្ដល់​សេវា​នៅ​ក្នុង​វិស័យ​មូលបត្រ» ។

[ ព័ត៌មានលម្អិត ... ]

កាលបរិច្ឆេទ៖ March 07, 2011

  • ខ្មែរ

លិខិត​លេខ ៥៤៣ សហវ.វស ចុះ​ថ្ងៃទី ១០ ខែ កុម្ភ: ឆ្នាំ ២០១១ របស់​ក្រសួង​សេដ្ឋកិច្ច និង​ហិរញ្ញវត្ថុ ករណី​សំណើសុំ​បុរេ​ប្រទាន​ថវិកា​ជំពូក ២១ «គម្រោង​វិនិយោគផ្ទាល់» ជូន​នាយកដ្ឋាន​វិស្វកម្ម សម្រាប់​ការងារ​ជួសជុល​ទំនប់ និង​សាងសង់​សំណង់​សិល្បការ​លើ​ទំនប់អាង​ទឹក ២០ឧសភា ក្នុង​ស្រុកបរិបូណ៍ និង​ស្រុករលាប្អៀរ ខេត្ត​កំពង់ឆ្នាំង ។

[ ព័ត៌មានលម្អិត ... ]

កាលបរិច្ឆេទ៖ February 21, 2011

  • ខ្មែរ

លិខិត​លេខ ៥៤២ សហវ.វស ចុះ​ថ្ងៃទី ១០ ខែ កុម្ភ: ឆ្នាំ ២០១១ របស់​ក្រសួង​សេដ្ឋកិច្ច និង​ហិរញ្ញវត្ថុ ករណី​សំណើ​សុំ​បុរេ​ប្រទាន​ថវិកា​ជំពូក ២១ «គម្រោង​វិនិយោគ​ផ្ទាល់» ជូន​នាយកដ្ឋាន​វិស្វកម្ម ក្រសួង​ធនធាន​ទឹក និង​ឧតុនិយម សម្រាប់​ជួសជុល​ទំនប់​ទី២ អាង​ទឹក​កំពីងពួយ ឃុំតាគ្រាម និង​ឃុំស្នឹង ស្រុកបាណន់ ខេត្ត​បាត់ដំបង ។

[ ព័ត៌មានលម្អិត ... ]

កាលបរិច្ឆេទ៖ February 21, 2011

  • ខ្មែរ

លិខិត​លេខ ៤៩២ សហវ.វស ចុះ​ថ្ងៃទី ០៩ ខែ កុម្ភ: ឆ្នាំ ២០១១ របស់​ក្រសួង​សេដ្ឋកិច្ច និង​ហិរញ្ញវត្ថុ ករណី​សំណើ​សុំ​បុរេ​ប្រទាន​ថវិកា​ជំពូក ២១ «គម្រោង​វិនិយោគ​ផ្ទាល់» ជូន​នាយកដ្ឋាន​វិស្វកម្ម ក្រសួង​ធនធាន​ទឹក និង​ឧតុនិយម សម្រាប់​ការងារ​ជួសជុល​ទំនប់​ចុងកាល់ និង​សាង​សង់​សំណង់​សិល្បការ​លើ​ទំនប់ ស្ថិត​ក្នុង​ឃុំចុងកាល់ ស្រុក​ចុងកាល់ ខេត្ត​ឧត្តរមានជ័យ ។

[ ព័ត៌មានលម្អិត ... ]

កាលបរិច្ឆេទ៖ February 21, 2011

  • ខ្មែរ

លិខិត​លេខ ៤៩១ សហវ.វស ចុះ​ថ្ងៃទី ០៩ ខែ កុម្ភ: ឆ្នាំ ២០១១ របស់​ក្រសួង​សេដ្ឋកិច្ច និង​ហិរញ្ញវត្ថុ ករណី​សំណើ​សុំ​បុរេ​ប្រទាន​ថវិកា​ជំពូក ២១ «គម្រោង​វិនិយោគ​ផ្ទាល់» ជូន​នាយកដ្ឋាន​វិស្វកម្ម ក្រសួង​ធនធាន​ទឹក និង​ឧតុនិយម សម្រាប់​ស្ដារ​ប្រឡាយ និង​សាងសង់​សំណង់​សិល្បការ​លើ​ប្រឡាយ​មេ​កណ្ដាល​ឃុំ​ឫស្សី​ក្រោក ស្រុក​សិរីសោភ័ណ ខេត្ត​បន្ទាយ​មានជ័យ ។

[ ព័ត៌មានលម្អិត ... ]

កាលបរិច្ឆេទ៖ February 21, 2011

  • ខ្មែរ

លិខិត​លេខ ៤៨៥ សហវ ចុះ​ថ្ងៃទី ០៨ ខែ កុម្ភ: ឆ្នាំ ២០១១ របស់​ក្រសួង​សេដ្ឋកិច្ច និង​ហិរញ្ញវត្ថុ ករណី​ល័ក្ខខ័ណ្ឌ​នៃ​ឥណទាន​សម្បទាន​ជប៉ុន សម្រាប់​គម្រោង​ស្ដារ​ឡើង​វិញ​នូវ​ប្រព័ន្ធ​ស្រោចស្រព និង​ប្រព័ន្ធ​ដោះ​ទឹក​ នៅ​តំបន់​ខាង​លិច​ទន្លេសាប ។

[ ព័ត៌មានលម្អិត ... ]

កាលបរិច្ឆេទ៖ February 21, 2011

  • ខ្មែរ

លិខិត​លេខ ៤៨១ សហវ.វស ចុះ​ថ្ងៃទី ០៨ ខែ កុម្ភ: ឆ្នាំ ២០១១ របស់​ក្រសួង​សេដ្ឋកិច្ច និង​ហិរញ្ញវត្ថុ ឯកភាព​ជា​គោលការណ៍​ផ្ដល់​ថវិកា​សម្រាប់​ការ​បោស​សម្អាត​មីន និង​កាក​សំណល់​សង្គ្រាម (ជំហានទី ៣) នៅ​ទីតាំង​គម្រោង​ការពារ​ទឹក​ជំនន់​ទន្លេ​កំពង់ត្របែក ខេត្ត​ព្រៃវែង ។

[ ព័ត៌មានលម្អិត ... ]

កាលបរិច្ឆេទ៖ February 21, 2011

  • ខ្មែរ

លិខិត​លេខ ៤៤២ សហវ.វស ចុះ​ថ្ងៃទី ០៧ ខែ កុម្ភ: ឆ្នាំ ២០១១ របស់​ក្រសួង​សេដ្ឋកិច្ច និង​ហិរញ្ញវត្ថុ ឯកភាព​ជា​គោលការណ៍​ផ្ដល់​ថវិកា​សម្រាប់​ការងារ​ជួសជុល និង​ស្ដារ​ឡើង​វិញ​នូវ​ប្រព័ន្ធ​ប្រឡាយ​មេ​សន្លុង (ដំណាក់កាលទី២) និង​សម្រាប់​ការងារ​ជួសជុល និង​ស្ដារ​ឡើង​វិញ​នូវ​ប្រឡាយ​មេ និង​ទំនប់​ដងជីនីជ ស្ថិត​ក្នុង​ស្រុក​ខ្សាច់​កណ្ដាល ខេត្ត​កណ្ដាល ។

[ ព័ត៌មានលម្អិត ... ]

កាលបរិច្ឆេទ៖ February 21, 2011

  • ខ្មែរ

លិខិត​លេខ ៣៨៣ សហវ.វស ចុះ​ថ្ងៃទី ០១ ខែ កុម្ភ: ឆ្នាំ ២០១១ របស់​ក្រសួង​សេដ្ឋកិច្ច និង​ហិរញ្ញវត្ថុ ឯកភាព​ជា​គោលការណ៍​ផ្ដល់​នូវ​ថវិកា​បន្ថែម ជូន​ក្រសួង​ធនធាន​ទឹក និង​ឧតុនិយម​ដើម្បី​ធ្វើការ​ចរចា​ជាមួយ​ក្រុមហ៊ុន​មាន​ស្រាប់​ដែល​កំពុង​អនុវត្ត​កិច្ចសន្យា​ជួសជុល និង​ស្ដារ​ឡើង​វិញ​អាងទឹក​កំពីងពួយ និង​អាង​ទឹក​តាសេត ស្ថិត​ក្នុង​ស្រុក​ជាំក្សាន្ដ ខេត្ត​ព្រះវិហារ និង​ធ្វើ​វិសោធន៍កម្ម​កិច្ចសន្យា សម្រាប់​ការងារ​ជួសជុល​ស្ដារ​ឡើង​វិញ​អាងទឹក​អូរក្សាន្ដ ស្ថិត​ក្នុង​ឃុំ​ទឹក​ក្រហម ស្រុក​ជាំក្សាន្ដ ខេត្ត​ព្រះវិហារ ។

[ ព័ត៌មានលម្អិត ... ]

កាលបរិច្ឆេទ៖ February 07, 2011

  • ខ្មែរ

ឯកឧត្តម ឧបនាយក​រដ្ឋមន្ដ្រី គាត ឈន់ រដ្ឋមន្ដ្រី​ក្រសួង​សេដ្ឋកិច្ច និង ហិរញ្ញវត្ថុ នៅ​ក្នុង​ពិធី​ប្រគល់​-​ទទួល និង​ដាក់​ឱ្យ​ប្រើប្រាស់​ស្ថានីយ​ចំណត​មិត្ដភាព កម្ពុជា​-​ជប៉ុន ពោធិ៍សាត់ នៅ​ពោធិ៍សាត់, ថ្ងៃទី ២៤ ខែ មករា ឆ្នាំ ២០១១ ។

[ ព័ត៌មានលម្អិត ... ]

កាលបរិច្ឆេទ៖ January 28, 2011