ព័ត៌មាន និង សេចក្ដីជូនដំណឹង
News and Information


  • ខ្មែរ

សុន្ទរកថា​របស់​ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី គាត ឈន់ រដ្ឋមន្ត្រី​ក្រសួង​សេដ្ឋកិច្ច និង​ហិរញ្ញវត្ថុ ក្នុង​ពិធី​ប្រគល់​ទទួល​ម៉ាស៊ីន​ស្កែន​ចំនួន ៤ គ្រឿង ប្រភេទ MT 1213LT ក្នុង​ក្របខ័ណ្ឌ​ហិរញ្ញប្បទានឥតសំណង​ពី​សាធារណរដ្ឋ​ប្រជាមានិត​ចិន, រាជធានីភ្នំពេញ ថ្ងៃទី ១៩ ខែ សីហា ឆ្នាំ ២០១៣ ។

[ ព័ត៌មានលម្អិត ... ]

កាលបរិច្ឆេទ៖ August 19, 2013

  • ខ្មែរ

សុន្ទរកថា​របស់​ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី គាត ឈន់ រដ្ឋ​មន្ត្រី​ក្រសួង​សេដ្ឋកិច្ច និង​ហិរញ្ញវត្ថុ ថ្លៃង​ក្នុង​ពិធី​ចុះ​ហត្ថលេខា លើ​កិច្ចព្រមព្រៀង​ក្របខ័ណ្ឌ​ស្ដីពី​ការ​ផ្ដល់​ឥណទានសម្បទាន​រវាង​រាជរដ្ឋាភិបាល​កម្ពុជា ជាមួយ​រដ្ឋាភិបាល​នៃ​សាធារណរដ្ឋ​ប្រជាមានិត​ចិន, ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និង​ហិរញ្ញវត្ថុ ថ្ងៃទី ០៩ ខែ សីហា ឆ្នាំ ២០១៣ ។

[ ព័ត៌មានលម្អិត ... ]

កាលបរិច្ឆេទ៖ August 13, 2013

  • ខ្មែរ

នៅ​រសៀល​ថ្ងៃទី ០៩ ខែ សីហា ឆ្នាំ ២០១៣ នៅទី​ស្ដីការ​ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និង​ហិរញ្ញវត្ថុ មាន​រៀបចំ ពិធី​ចុះ​ហត្ថលេខា​លើ​កិច្ច​ព្រមព្រៀង​ក្របខ័ណ្ឌ​ស្ដីពី​ការ​ផ្ដល់​ឥណទាន​សម្បទាន សម្រាប់​គម្រោង​អភិវឌ្ឍន៍​ហេដ្ឋារចនា​សម្ព័ន្ធ ចំនួនពីរ៖ ១) គម្រោងអភិវឌ្ឍន៍​ប្រព័ន្ធ​ធារាសាស្ត្រ​អាចាង ខេត្តកំពង់ឆ្នាំង ២) គម្រោងសាងសង់​ខ្សែ​បញ្ជូន​​អគ្គិសនី ១១៥ គីឡូវ៉ុល ពី​ភ្នំពេញ ទៅបាវិត រវាងឯកឧត្តម​ឧបនាយក​រដ្ឋមន្ត្រី គាត ឈន់ រដ្ឋមន្ត្រី​ក្រសួង​សេដ្ឋកិច្ច និង​ហិរញ្ញវត្ថុ តំណាង​រាជរដ្ឋាភិបាល​កម្ពុជា ជាមួយ​លោកជំទាវ ពូ ជៀកួ ឯកអគ្គរដ្ឋទូត​វិសាមញ្ញ និង​ពេញ​សមត្ថភាព​នៃ​សាធារណរដ្ឋ​ប្រជាមានិតចិន ប្រចាំនៅកម្ពុជា ។

 

កាលបរិច្ឆេទ៖ August 12, 2013

  • ខ្មែរ
  • En

សុន្ទរកថា​របស់​ឧបនាយក​រដ្ឋមន្ត្រី គាត ឈន់ សមាជិក​រដ្ឋសភា រដ្ឋ​មន្ត្រី​ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និង​ហិរញ្ញវត្ថុ ថ្លែង​ក្នុង​ពិធី​ចុះ​ហត្ថលេខា​លើ​កិច្ចព្រមព្រៀង​ហិរញ្ញប្បទានឥតសំណង់​សម្រាប់៖ ១. គម្រោង​ពង្រីក​ប្រព័ន្ធ​ផ្គត់ផ្គង់​ទឹក​ស្អាត​នៅ​ក្នុង​ខេត្តកំពង់ចាម និង​ខេត្ត​បាត់ដំបង ២. គម្រោង​អាហារូបករណ៍​អភិវឌ្ឍន៍​ធនធាន​មនុស្ស រវាង​រាជរដ្ឋាភិបាល​កម្ពុជា និង​ទីភ្នាក់ងារ​សហ​ប្រតិបត្តិការ​អន្តរជាតិ​នៃ​ប្រទេស​ជប៉ុន, ទីស្ដីការ​ក្រសួង​សេដ្ឋកិច្ច និង​ហិរញ្ញវត្ថុ ថ្ងៃទី ២០ ខែ មិថុនា ឆ្នាំ ២០១៣ ។

[ ព័ត៌មានលម្អិត ... ]

កាលបរិច្ឆេទ៖ June 26, 2013

Remarks by Deputy Prime Minister KEAT CHHON, Minister of Economy and Finance at the Signing Ceremony of the Grant Agreements for : 1. Project For Expansion of Water Supply Systems In Kampong Cham and Battambang 2. Project Human Resource Development Scholarship between the Royal Government of Cambodia and Japan International Cooperation Agency, Ministry of Economy and Finance, 20 June 2013.

[ Detail ... ]

Date: June 26, 2013

  • ខ្មែរ
  • En

សុន្ទរកថា​របស់​ឧបនាយក​រដ្ឋមន្ត្រី គាត ឈន់ សមាជិក​រដ្ឋសភា រដ្ឋមន្ត្រី​ក្រសួង​សេដ្ឋកិច្ច និង ហិរញ្ញវត្ថុ ថ្លែង​នៅ​ក្នុង​ពិធី​ចុះ​ហត្ថលេខា​លើ​កិច្ច​ព្រម​ព្រៀង​ហិរញ្ញប្បទាន ស្ដីពី​ការ​ផ្ដល់​ហិរញ្ញប្បទានឥត​សំណងសម្រាប់​កម្មវិធី​លើក​កម្ពស់​កំណើន​វិស័យ​កសិកម្ម ប្រកប​ដោយ​និរន្តរភាព៖ ជលផល និង ផលិតកម្ម​សត្វ រវាង​ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា និង​សហភាព​អឺរ៉ុប, ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និង​ហិរញ្ញវត្ថុ ថ្ងៃទី ២០ ខែ មិថុនា ឆ្នាំ ២០១៣ ។

[ ព័ត៌មានលម្អិត ... ]

កាលបរិច្ឆេទ៖ June 26, 2013

Remarks by Deputy Prime Minister Keat Chhon, Minister Of Economy And Finance at The Signing Ceremony of the Financing Agreement for the Program for Promotion of Inclusive and Sustainable Growth in the Agricultural Sector: Fisheries and Livestock between the Kingdom of Cambodia and the European Union (Eu), Ministry of Economy and Finance, 20 June 2013.

[ Detail ... ]

Date: June 26, 2013

  • En

Statement by Deputy Prime Minister Keat Chhon, Minister of Economy and Finance at World Economic Forum on East Asia "How can East Asian economies implement a sustainable social protection system, given such diverse challenges as an ageing population and seasonal unemployment?", Friday, 7 June 2013, Myanmar International Convention Centre (MICC), Yangon

[ Detail ... ]

Date: June 24, 2013

  • En

Open Remarks by Deputy Prime Minister Keat Chhon, Minister of Economy and Finance at World Economic Forum on East Asia "FINANCIAL INCLUSION", Friday, 5 June 2013, Financial Services and Investors Summit at East Asia

[ Detail ... ]

Date: June 24, 2013

  • En

Statement by Deputy Prime Minister Keat Chhon, Minister of Economy and Finance at the 19th International Conference on the Future of Asia "Asia’s Search for Steps toward Stronger Ties and Integration" Friday, May 24, 2013, The Imperial Hotel Tokyo

[ Detail ... ]

Date: June 24, 2013