ព័ត៌មាន និង សេចក្ដីជូនដំណឹង
News and Information


  • En

Opening Speech by Deputy Prime Minister KEAT CHHON, Minister of Economy and Finance, Deputy Chairman, NCDD, at "National Workshop on the Formulation of the 2013 NCDD Annual Work Plan and Budget (AWPB)", Phnom Penh, 11 December 2012

[ Detail ... ]

Date: December 14, 2012

  • ខ្មែរ

អត្ថបទរៀបចំ​សម្រាប់​អន្តរាគមន៍​របស់​ឧបនាយក​រដ្ឋមន្ត្រី គាត ឈន់ រដ្ឋមន្ត្រី​ក្រសួង​សេដ្ឋកិច្ច និង​ហិរញ្ញវត្ថុ ក្នុង​ឱកាស​ពិភាក្សា​សេចក្ដី​ព្រាង​ច្បាប់​ស្ដីពី​ហិរញ្ញវត្ថុ​សម្រាប់​ការគ្រប់គ្រង​ឆ្នាំ ២០១៣ នៅ​វិមាន​រដ្ឋ​សភា, ថ្ងៃទី ០៦ ខែ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០១២ (​ស្រប​តាម​ស្មារតី​បទប្បញ្ញត្តិ​នៃ​មាត្រា ៣៩ នៃ​ច្បាប់ស្ដីពី​ប្រព័ន្ធ​ហិរញ្ញវត្ថុ​សាធារណៈ)

[ ព័ត៌មានលម្អិត ... ]

កាលបរិច្ឆេទ៖ December 14, 2012

  • ខ្មែរ
  • En

សុន្ទរកថា​របស់ ឯកឧត្តម Haruhiko Kuroda ប្រធាន​ធនាគារ​អភិវឌ្ឍន៍​អាស៊ី នៅ​ក្នុង​ឱកាស​ប្រារព្ធ​ខួប​ឆ្នាំទី ២០ នៃ​ភាព​ជា​ដៃ​គូរវាង​រាជរដ្ឋាភិបាល​កម្ពុជា និង​ធនាគារ​អភិវឌ្ឍន៍​អាស៊ី នៅថ្ងៃទី ២១ ខែ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០១២ ។

[ ព័ត៌មានលម្អិត ... ]

កាលបរិច្ឆេទ៖ December 07, 2012

Speech by President Haruhiko Kuroda, Asian Development Bank at the Cambodia 20th Anniversary Celebration, 21 November 2012, Phnom Penh, Cambodia

[ Detail ... ]

Date: December 07, 2012

  • ខ្មែរ
  • En

សុន្ទរកថា​របស់​សម្ដេច​អគ្គមហាសេនាបតី​តេជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្ត្រី នៃ​ព្រះរាជាណាចក្រ​កម្ពុជា ថ្លែង​ក្នុង​ពិធី​ប្រារព្ធ​ខួប​ឆ្នាំទី ២០ នៃភាពជាដៃគូ រវាង​រាជរដ្ឋាភិបាល​កម្ពុជា និង​ធនាគារអភិវឌ្ឍន៍​អាស៊ី នៅ​វិមាន​សន្តិភាព រាជធានីភ្នំពេញ ថ្ងៃទី ២១ ខែ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០១២ ។

[ ព័ត៌មានលម្អិត ... ]

កាលបរិច្ឆេទ៖ November 30, 2012

Keynote Remarks By Samdech Akka Moha Sena Padei Techo Hun Sen, Prime Minister of the Kingdom of Cambodia at the 20th Anniversary Celebration of the Cambodia-ADB Partnership, Peace Building, Phnom Penh, 21st November 2012.

[ Detail ... ]

Date: November 30, 2012

  • ខ្មែរ
  • En

សុន្ទរកថា​ស្វាគមន៍​របស់ឧបនាយក​រដ្ឋមន្ត្រី គាត ឈន់ រដ្ឋមន្ត្រី​ក្រសួង​សេដ្ឋកិច្ច និង ហិរញ្ញវត្ថុ ក្នុង​ពិធី​ប្រារព្ធ​ខួប​ឆ្នាំទី ២០ នៃ​ភាព​ជាដៃគូ រវាង​រាជរដ្ឋាភិបាល​កម្ពុជា និង ធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាស៊ី នៅវិមានសន្តិភាព រាជធានី​ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី ២១ ខែ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០១២ ។

[ ព័ត៌មានលម្អិត ... ]

កាលបរិច្ឆេទ៖ November 26, 2012

Welcome Remarks by Deputy Prime Minister KEAT CHHON, Minister of Economy and Finance at the "20th Anniversary Celebration of the Cambodia-Asian Development Bank Partnership", Peace Palace, Phnom Penh, 21st November 2012.

[ Detail ... ]

Date: November 26, 2012

  • ខ្មែរ

បទអន្តរាគមន៍​របស់​ឧបនាយក​រដ្ឋមន្ត្រី គាត ឈន់ រដ្ឋមន្ត្រី​ក្រសួង​សេដ្ឋកិច្ច និង​ហិរញ្ញវត្ថុ ក្នុង​សិក្ខាសាលា​របស់​សភា​ស្ដី​អំពី​យុទ្ធសាស្ត្រ​កសាង​ក្របខ័ណ្ឌ​គោល​នយោបាយ​ម៉ាក្រូ​សេដ្ឋកិច្ច និង​គោលនយោបាយ​ហិរញ្ញវត្ថុ​សាធារណៈ សម្រាប់​រៀបចំ​សេចក្តី​ព្រាង​ច្បាប់​ស្ដីពី​ហិរញ្ញវត្ថុ​សម្រាប់​ការ​គ្រប់គ្រង​ឆ្នាំ ២០១៣, វិមាន​រដ្ឋសភា ថ្ងៃទី ៨ ខែ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០១២ ។

[ ព័ត៌មានលម្អិត ... ]

កាលបរិច្ឆេទ៖ November 14, 2012

  • ខ្មែរ

សេចក្ដី​ប្រកាស​ព័ត៌មាន​ស្ដីពី​កិច្ចប្រជុំ​នៃ​រដ្ឋមន្ត្រី​ហិរញ្ញវត្ថុ​អាស៊ាន និង​សហរដ្ឋអាមេរិក និង កិច្ចប្រជុំ​រដ្ឋ​មន្ត្រី​ហិរញ្ញវត្ថុ​អាស៊ីបូព៌ា​លើកទី២ ដែលបានប្រព្រឹត្តទៅកាលពី​ថ្ងៃទី ១២ និង ១៣ ខែ តុលា ឆ្នាំ ២០១២ នៅទីក្រុងតូក្យូ ប្រទេសជប៉ុន និង កិច្ចប្រជុំរដ្ឋ​មន្ត្រីហិរញ្ញវត្ថុ​អាស៊ិម (អាស៊ី-អឺរ៉ុប) លើក​ទី១០ ដែលបានប្រព្រឹត្តទៅកាលពី​ថ្ងៃទី ១៥ ខែ តុលា ឆ្នាំ ២០១២ នៅទីក្រុងបាងកក ព្រះរាជាណាចក្រថៃ ដែលដឹកនាំ​ដោយ​ ឧបនាយក​រដ្ឋមន្ត្រី គាត ឈន់ រដ្ឋ​មន្ត្រី​ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និង​ហិរញ្ញវត្ថុ និង ឯកឧត្តមបណ្ឌិត អូន ព័ន្ធមុនីរ័ត្ន រដ្ឋមន្ត្រី​ប្រតិភូ​អម​នាយក​រដ្ឋមន្ត្រី រដ្ឋលេខាធិការ​នៃ​ក្រសួង​សេដ្ឋកិច្ច និង​ហិរញ្ញវត្ថុ ។

[ ព័ត៌មានលម្អិត ... ]

កាលបរិច្ឆេទ៖ October 23, 2012