ស្ថានភាពអតិផរណា
ស្ថានភាពអតិផរណានៅខែសីហា ឆ្នាំ២០១៦


  • ខ្មែរ

ស្ថានភាព​អតិផរណា​នៅ​ខែ ធ្នូ ឆ្នាំ២០១៥
តាម​ប្រភពពី​វិទ្យាស្ថាន​ជាតិ​ស្ថិតិ​បង្ហាញថា នៅ​ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៥ សន្ទស្សន៍​ថ្លៃ​ទំនិញប្រើប្រាស់​នៅ​ភ្នំពេញ បាន​កើនឡើង ០,២% ធៀប​នឹង​ខែ​កន្លងទៅ។ ជារួម សម្រាប់​ឆ្នាំ២០១៥ អតិផរណា​មធ្យម​ប្រចាំឆ្នាំ (year average) មាន​កម្រិត ១,២% និង​អតិផរណា​ប្រចាំឆ្នាំ (year on year) មាន​កម្រិត ២,៨% ។ តាម​ការសង្កេត អតិផរណា​នៅ​ឆ្នាំ២០១៥ មាន​កម្រិតទាប​សមស្រប ដោយសារ​សន្ទស្សន៍​ថ្លៃ​ការដឹកជញ្ជូន សន្ទស្សន៍​ថ្លៃ​ផ្ទះសំបែង ទឹក អគ្គិសនី ឧស្ម័ន​និង​ឥន្ធនៈ​ដទៃទៀត និង​សន្ទស្សន៍​ថ្លៃទំនិញ​និង​សេវាកម្ម​ផ្សេងៗ មាន​ការធ្លាក់ចុះ​ទាប ។ ប៉ុន្តែ សន្ទស្សន៍​ថ្លៃទំនិញ​មួយចំនួនទៀត ក៏មាន​ការកើនឡើង​ខ្ពស់​គួរ​ឲ្យ​កត់សម្គាល់​ដែរ ដូចជា សន្ទស្សន៍​ថ្លៃ​ភេសជ្ជៈ​មាន​ជាតិ​ស្រវឹង​និង​ថ្នាំជក់​កើនឡើង​ខ្ពស់​ដល់ ១០,១% មកពី​មាន​ការកែសម្រួល​អត្រា​អាករ​ពិសេស​លើ​បារី​និង​ស្រា សន្ទស្សន៍​ថ្លៃ​ភោជនីយដ្ឋាន​កើន​ឡើងដល់ ៧,៣% សន្ទស្សន៍​ថ្លៃ​អាហារ​និង​ភេ​ជ្ជៈ​មិនមែន​ជាតិ​ស្រវឹង​កើនឡើង ៥,៥% និង​សន្ទស្សន៍​ថ្លៃ​សំលៀកបំពាក់​និង​ស្បែកជើង កើនឡើង ៥,៦% ជាដើម ។ ក្រៅពីនេះ គឺ​ស្ថិតនៅក្រោម ៥% ឬ ប្រហាក់ប្រហែល​ឆ្នាំ​កន្លងទៅ ។

[ ព័ត៌មានលម្អិត ... ]

កាលបរិច្ឆេទ៖ June 27, 2016

  • ខ្មែរ

ស្ថានភាព​អតិផរណា​នៅ​ខែ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៥
តាម​ប្រភពពី​វិទ្យាស្ថាន​ជាតិ​ស្ថិតិ សន្ទស្សន៍​ថ្លៃ​ទំនិញប្រើប្រាស់​នៅ​ភ្នំពេញ​ក្នុង​ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៥ បាន​ថយ ចុះ​ចំនួន ០,២% ធៀប​នឹង​ខែមុន ប៉ុន្តែ បាន​កើនឡើង ១,៩% ធៀប​នឹង១២ខែមុន។ សន្ទស្សន៍​ថ្លៃ​ថយចុះ​ធៀប​នឹង​ខែមុន មានដូចជា សន្ទស្សន៍​ថ្លៃ​ផ្ទះសំបែង ទឹក អគ្គិសនី ឧស្ម័ន និង​ឥន្ធនៈ​ដទៃទៀត បាន​ថយចុះ​ចំនួន ១,៣% សន្ទស្សន៍​ថ្លៃ​គ្រឿង​សង្ហា​រឹម សម្ភារៈ​ប្រើប្រាស់ និង​ការថែទាំ​បាន​ថយចុះ ០,៣% សន្ទស្សន៍​ថ្លៃ​ការដឹកជញ្ជូន​បាន​ថយចុះ ១,៥% សន្ទស្សន៍​ថ្លៃ​គមនាគមន៍​បាន​ថយចុះ ០,១% និង​សន្ទស្សន៍​ថ្លៃទំនិញ​ផ្សេងៗ​ទៀត​បាន​ថយចុះ ០,៤%។ ទន្ទឹមនឹងនេះ ក៏មាន​សន្ទស្សន៍​ថ្លៃទំនិញ​មួយចំនួនទៀត​មាន​ការកើនឡើង ដូចជា សន្ទស្សន៍​ថ្លៃ​ភេសជ្ជៈ​មាន​ជាតិ ស្រវឹង​និង​ថ្នាំជក់ មាន​ការកើនឡើង ២,៦% ក្នុងនោះ​ថ្លៃ​ថ្នាំជក់​បាន​កើនឡើង ៤,២% និង​ស្រា​បៀរ បាន​កើនឡើង ០,៨% សន្ទស្សន៍​ថ្លៃ​សុខាភិបាល មាន​ការកើនឡើង ០,៤% ក្នុងនោះ​ថ្លៃ​ផលិតផល​ថ្នាំពេទ្យ និង​ប្រដាប់ប្រដា​ប្រើ ប្រាស់​បាន កើនឡើង ០,៥% និង​ថ្លៃ​សេវា​សុខាភិបាល​ក្រៅ​មន្ទីរពេទ្យ បាន​កើនឡើង ០,១% និង​សន្ទស្សន៍​ថ្លៃ ភោជនីយដ្ឋាន​មាន​ការកើនឡើង ១,១%។

[ ព័ត៌មានលម្អិត ... ]

កាលបរិច្ឆេទ៖ June 27, 2016

  • ខ្មែរ

ស្ថានភាព​អតិផរណា​នៅ​ខែ តុលា ឆ្នាំ២០១៥
តាម​ប្រភពពី​វិទ្យាស្ថាន​ជាតិ​ស្ថិតិ សន្ទស្សន៍​ថ្លៃ​ទំនិញប្រើប្រាស់​នៅ​ភ្នំពេញ​ក្នុង​ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៥ បាន​ថយចុះ ០,៣%ធៀប​នឹង​ខែ​កន្លងទៅ ឬ បាន​កើនឡើង ០,៩% ធៀប​នឹង១២ខែមុន។ នៅ​ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៥ នេះ សន្ទស្សន៍​ថ្លៃទំនិញ​ដែលមាន​ការកើនឡើង មានដូចជា សន្ទស្សន៍​ថ្លៃ​អាហារ​និង​ភេសជ្ជៈ​មិនមែន​ជាតិ​ស្រវឹង បាន​កើន ឡើង ចំនួន ០,៨% ក្នុងនោះ ថ្លៃ​សាច់ជ្រូក​បាន​កើនឡើង ០,២% ថ្លៃ​ត្រី​ស្រស់​បាន​កើនឡើង ០,៩% ថ្លៃ​ផ្លែឈើ​ស្រស់ បាន កើនឡើង ១,៥% និង​ថ្លៃ​បន្លែ​ស្លឹក​បាន​កើនឡើង ០,៥% និង​សន្ទស្សន៍​ថ្លៃ​ភោជនីយដ្ឋាន​បាន​កើនឡើង​ចំនួន ០,៨%។ ផ្ទុយទៅវិញ​ក៏មាន​សន្ទស្សន៍​ថ្លៃទំនិញ​ខ្លះ​ធ្លាក់ចុះ​ដែរ ដូចជា សន្ទស្សន៍​ថ្លៃ​ផ្ទះសំបែង ទឹក អគ្គិសនី ឧស្ម័ន និង​ឥន្ធនៈ​ដទៃទៀត បាន​ថយចុះ​ចំនួន ០,២% ក្នុងនោះ ថ្លៃ​ឧស្ម័ន​បាន​ថយចុះ ១,៣% និង​ឥន្ធនៈ​រាវ​បាន​ថយចុះ ០,៥ % និង​សន្ទស្សន៍​ថ្លៃ​ដឹកជញ្ជូន​បាន​ថយចុះ​ចំនួន ២,១% ក្នុងនោះ ថ្លៃ​ប្រេងសាំង​បាន​ថយចុះ ៥,៧% និង ប្រេងម៉ាស៊ូត​បាន​ថយចុះ ៦,៥ %។

[ ព័ត៌មានលម្អិត ... ]

កាលបរិច្ឆេទ៖ June 27, 2016

  • ខ្មែរ

ស្ថានភាព​អតិផរណា​នៅ​ខែ កញ្ញា ឆ្នាំ២០១៥
តាម​ប្រភពពី​វិទ្យាស្ថាន​ជាតិ​ស្ថិតិ សន្ទស្សន៍ថ្លៃទំនិញប្រើប្រាស់នៅភ្នំពេញ នៅខែ កញ្ញា ឆ្នាំ ២០១៥ ​បានកើនឡើង ០,៣% ធៀបនឹងខែ​កន្លងទៅ ឬ បានកើនឡើង ០,៩% ធៀប​នឹង១២ខែមុន។

[ ព័ត៌មានលម្អិត ... ]

កាលបរិច្ឆេទ៖ November 14, 2015

  • ខ្មែរ

ស្ថានភាព​អតិផរណា​នៅ​ខែ សីហា ឆ្នាំ២០១៥
តាម​ប្រភពពី​វិទ្យាស្ថាន​ជាតិ​ស្ថិតិ សន្ទស្សន៍ថ្លៃទំនិញប្រើប្រាស់នៅភ្នំពេញ នៅខែ សីហា ឆ្នាំ ២០១៥ ​បានកើនឡើង ០,៣% ធៀបនឹងខែ​កន្លងទៅ ឬ បានកើនឡើង ០,៨% ធៀប​នឹង១២ខែមុន។

[ ព័ត៌មានលម្អិត ... ]

កាលបរិច្ឆេទ៖ November 14, 2015

  • ខ្មែរ

ស្ថានភាព​អតិផរណា​នៅ​ខែ កក្កដា ឆ្នាំ២០១៥
តាម​ប្រភពពី​វិទ្យាស្ថាន​ជាតិ​ស្ថិតិ សន្ទស្សន៍ថ្លៃទំនិញប្រើប្រាស់នៅភ្នំពេញ នៅខែ កក្កដា ឆ្នាំ ២០១៥ ​បានកើនឡើង ០,៥% ធៀបនឹងខែ​កន្លងទៅ ឬ បានកើនឡើង ០,៨% ធៀប​នឹង១២ខែមុន។

[ ព័ត៌មានលម្អិត ... ]

កាលបរិច្ឆេទ៖ November 14, 2015

  • ខ្មែរ

ស្ថានភាព​អតិផរណា​នៅ​ខែ មិថុនា ឆ្នាំ២០១៥
តាម​ប្រភពពី​វិទ្យាស្ថាន​ជាតិ​ស្ថិតិ សន្ទស្សន៍ថ្លៃទំនិញប្រើប្រាស់នៅភ្នំពេញ នៅខែ មិថុនា ឆ្នាំ ២០១៥ ​បានកើនឡើង ០,២% ធៀបនឹងខែ​កន្លងទៅ។ សន្ទស្សន៍ថ្លៃទំនិញ​ស្ទើរគ្រប់មុខ​មាន​ការ​កើនឡើងតិចតួច​ប៉ុណ្ណោះ និង​សន្ទស្សន៍​ថ្លៃទំនិញ​មួយចំនួន​បាន​ធ្លាក់ចុះ ដូចជា សន្ទស្សន៍​ថ្លៃផ្ទះសំបែង ទឹក អគ្គិសនី ឧស្ម័ន និងឥន្ធនៈដទៃទៀត សន្ទស្សន៍ថ្លៃគ្រឿងសង្ហារឹម​សម្ភារៈប្រើប្រាស់ និង​ការថែទាំ និង​សន្ទស្សន៍ថ្លៃគមនាគមន៍។ បើធៀប​ឆ្នាំមុន សន្ទស្សន៍​ថ្លៃកើនឡើង ០,៧%។

[ ព័ត៌មានលម្អិត ... ]

កាលបរិច្ឆេទ៖ November 14, 2015

  • ខ្មែរ

ស្ថានភាព​អតិផរណា​នៅ​ខែ ឧសភា ឆ្នាំ២០១៥
តាម​ប្រភពពី​វិទ្យាស្ថាន​ជាតិ​ស្ថិតិ សន្ទស្សន៍ថ្លៃទំនិញប្រើប្រាស់នៅភ្នំពេញ នៅខែ ឧសភា ឆ្នាំ ២០១៥ ​បានកើនឡើង ០,១% ធៀបនឹងខែ​កន្លងទៅ ឬបានកើនឡើង ១,០% ធៀបនឹង​១២ខែមុន។ តាមការសង្កេត ស្ទើរ​គ្រប់​សន្ទស្សន៍​ថ្លៃ​ទំនិញ​ស្ថិត​នៅនឹង ឬ មាន​ការថយចុះ លើកលែងតែសន្ទស្សន៍​ថ្លៃដឹក​ជញ្ជូនមួយទេ ដែលបានកើនឡើង ១,៣% នៅក្នុងខែ ឧសភា ឆ្នាំ ២០១៥ នេះ។

[ ព័ត៌មានលម្អិត ... ]

កាលបរិច្ឆេទ៖ November 14, 2015

  • ខ្មែរ

ស្ថានភាព​អតិផរណា​នៅ​ខែ មេសា ឆ្នាំ២០១៥
តាម​ប្រភពពី​វិទ្យាស្ថាន​ជាតិ​ស្ថិតិ​បង្ហាញ​ថា នៅខែ មេសា ឆ្នាំ ២០១៥ សន្ទស្សន៍​ថ្លៃ​ទំនិញ​ប្រើប្រាស់​នៅ​ភ្នំពេញ​បានកើនឡើង ០,៧% ធៀបនឹងខែ​កន្លងទៅ ឬបានកើនឡើង ១,៣% ធៀបនឹង​១២ខែមុន។ សន្ទស្សន៍ថ្លៃទំនិញដែលបានកើនឡើង គឺមកពិវិសមភាពនៃការផ្គត់ផ្គង់​ក្នុង​វិស័យ​ម្ហូប​អាហារ ការកើន​ឡើង​តម្លៃ​ប្រេង និង​ការកែសម្រួលអត្រាអាករ​ពិសេស។

[ ព័ត៌មានលម្អិត ... ]

កាលបរិច្ឆេទ៖ November 14, 2015

  • ខ្មែរ

ស្ថានភាព​អតិផរណា​នៅ​ខែ មីនា ឆ្នាំ២០១៥
តាម​ប្រភពពី​វិទ្យាស្ថាន​ជាតិ​ស្ថិតិ​បង្ហាញ​ថា នៅខែ មីនា ឆ្នាំ ២០១៥ សន្ទស្សន៍​ថ្លៃ​ទំនិញ​ប្រើប្រាស់​នៅ​ភ្នំពេញ​បានកើនឡើង ០,១% ធៀបនឹងខែ​កន្លងទៅ។ ជាការ​សង្កេត សន្ទស្សន៍​ថ្លៃ​ទំនិញ​នៅក្នុងខែ មីនា ឆ្នាំ ២០១៥ ដែលបាន​កើនឡើងនេះ មានសភាពចំរុះ គឺ​មកពី​វិសមភាព​នៃ​ការផ្គត់ផ្គង់ និង​ពីឥទ្ធិពល​នៃ​ការ​កែ​សម្រួល​អត្រា​អាករពិសេស ការ​រឹតបន្ដឹង​វិធាន​ការរដ្ឋបាល​លើការ​ប្រមូល​ពន្ធ និង​ការ​បង្កើន​ប្រាក់​បៀរវត្សរ៍​ជាដើម។

[ ព័ត៌មានលម្អិត ... ]

កាលបរិច្ឆេទ៖ November 14, 2015