ស្ថានភាពអតិផរណា
Inflation Report


  • ខ្មែរ
  • En

ស្ថានភាពអតិផរណាខែមករា ឆ្នាំ២០១៨
សន្ទស្សន៍​ថ្លៃទំនិញ​ប្រើប្រាស់​នៅ​រាជធានី​ភ្នំពេញ​ក្នុង​ខែមករា ឆ្នាំ២០១៨ បាន​កើនឡើង​ក្នុង​អត្រា ០,១% ធៀប​នឹង​ខែមុន និង​កើនឡើង ២,០%បើ​ធៀប​នឹង១២ខែមុន។ ក្នុង​ខែមករា​នេះ សន្ទស្សន៍​ថ្លៃ​ក្រុម​ទំនិញ​មួយចំនួន​មានការ​កើនឡើង​គួរឱ្យកត់សម្គាល់​ធៀប​នឹង​ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៧កន្លងទៅ ដូចជា សន្ទស្សន៍​ថ្លៃ​ភេសជ្ជៈ​មាន​ជាតិ​ស្រវឹង​និង​ថ្នាំជក់, សន្ទស្សន៍​ថ្លៃ​សម្លៀកបំពាក់​និង​ស្បែកជើង, សន្ទស្សន៍​ថ្លៃ​ការដឹកជញ្ជូន, សន្ទស្សន៍​ថ្លៃ​ភោជនីយដ្ឋាន, និង​សន្ទស្សន៍​ថ្លៃទំនិញ​និង​សេវាកម្ម​ផ្សេងៗ។ រីឯ​សន្ទស្សន៍​ថ្លៃ​អាហារ​និង​ភេសជ្ជៈ​មិនមាន​ជាតិ​ស្រវឹង​មានការ​ថយចុះ​បន្តិច ដោយសារ​ការថយចុះ​នៃ​ថ្លៃ​សាច់ (សាច់គោ​ថយចុះ ០,៥%, សាច់មាន់ ០,៣% និង​សាច់​ទា ០,១%) ត្រី​ស្រស់​ថយចុះ ០,២% បន្លែ​ថយចុះ ០,៣% និង​ផ្លែឈើ​ថយចុះ ០,៥%។ បើ​ធៀប​នឹង​ខែ​ដូចគ្នា​ឆ្នាំមុន សន្ទស្សន៍​ថ្លៃ​ក្រុម​ទំនិញ​ភាគច្រើន​នៅតែ​បន្ត​កើនឡើង​ដូចជា​សន្ទស្សន៍​ថ្លៃ​ភោជនីយដ្ឋាន, សន្ទស្សន៍​ថ្លៃ​ដឹកជញ្ជូន, សន្ទស្សន៍​ថ្លៃ​សម្លៀកបំពាក់​និង​ស្បែកជើង, សន្ទស្សន៍​ថ្លៃ​អាហារ​និង​ភេសជ្ជៈ​មិនមាន​ជាតិ​ស្រវឹង និង​សន្ទស្សន៍​ថ្លៃផ្ទះ​សំបែង ទឹក អគ្គីសនី ឧស្ម័ន និង​ឥន្ធនៈ​ដទៃទៀត។ តាម​ការសង្កេត សន្ទស្សន៍​ថ្លៃ​ម្ហូបអាហារ​និង​ភេសជ្ជៈ​មិនមែន​ជាតិ​ស្រវឹង​មាន​និន្នាការ​ថមថយ​កំណើន​ចាប់តាំងពី​ខែមេសា ឆ្នាំ២០១៧កន្លងមក។ ក្នុង​ខែមករា​នេះ សន្ទស្សន៍​ថ្លៃ​អាហារ​និង​ភេសជ្ជៈ​មិនមែន​ជាតិ​ស្រវឹង​បាន​កើនឡើង​ក្នុង​អត្រា​ត្រឹមតែ ១,៥% ទាប​ជាង​កំណើន​ជាមធ្យម​ក្នុង​រយៈពេល ២ឆ្នាំ​ចុងក្រោយ (២០១៦-២០១៧) ដែលមាន​អត្រា ៤,៥% ដែល​ការ​ថមថយ​កំណើន​នេះ មួយផ្នែក​គឺ​បណ្ដាលមកពី​ការ​ថមថយ​កំណើន​នៃ ថ្លៃ​សាច់​ស្រស់, ត្រី​ស្រស់, បន្លែ និង​ផ្លែឈើ​ជាដើម។

[ ព័ត៌មានលម្អិត ... ]

កាលបរិច្ឆេទ៖ March 21, 2018

Inflation Report, January 2018
Phnom Penh Consumer Price Index was unchanged in January 2018, that was 0.1% compared to previous month in December 2017 and increased by 2.0% in the year to January 2017. In January 2018, most price level of commodity items such as alcoholic beverage and tobacco, clothing and footwear, transport, restaurant and miscellaneous goods and services continued to increase compared to December 2017. Moreover, food and nonalcholic beverages slightly decreased due to fall in food prices (beef by 0.5%, chicken by 0.3%, duck by 0.1%, fresh fish by 0.2%, vegetable by 0.3%, and fruit by 0.5%). Compared to last year, increases of price level of restaurant, transport, clothing and footwear, food and nonalcholic beverages and housing, water, electricity, gas and other fuels were the main contributors to the change in the rate. Price level of food and nonalcholic beverages remained the moderate growth since April, 2017. Prices overall, increased by 1.5% which was lower than the average growth rate of 4.5% in the last two years (2016-2017). The main downward effect came from fresh meat, fresh fish, vegetable, and fruit.

[ Detail ... ]

Date: March 21, 2018

  • ខ្មែរ
  • En

ស្ថានភាពអតិផរណាខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៧
សន្ទស្សន៍​ថ្លៃទំនិញ​ប្រើប្រាស់​នៅ​រាជធានី​ភ្នំពេញ​ក្នុង​ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៧ បាន​កើនឡើង​ក្នុង​អត្រា ០,៤% ធៀប​នឹង​ខែមុន និង​កើនឡើង ២,២%បើ​ធៀប​នឹង១២ខែមុន។ ក្នុង​ឆ្នាំ២០១៧ អតិផរណា​ចុងឆ្នាំ (Year on Year) មាន​អត្រា ២,២% ទាប​ជាង​ឆ្នាំ២០១៦ដែល មាន​អត្រា ៣,៩% និង​មធ្យម​ប្រចាំឆ្នាំ (Year average) មាន​អត្រា ២,៩% ទាប​ជាង​ឆ្នាំ២០១៦ ដែលមាន​អត្រា ៣%។ តាម​ការសង្កេត អតិផរណា​មាន​និន្នាការ​កើនឡើង​គួរឱ្យកត់សម្គាល់​ក្នុង​ឆមាស​ទី១ (កំណើន​ជាមធ្យម ៣,៥%) ដោយសារ​ការកើនឡើង​ថ្លៃ​ម្ហូបអាហារ និង​សម្លៀកបំពាក់ បូករួម​ទាំង​ការ​ងើបឡើង​វិញ​នៃ​ថ្លៃ​ប្រេងសាំង និង​ម៉ាស៊ូត ផងដែរ។ ប៉ុន្តែ​ចាប់ពី​ដើម​ឆមាស​ទី២ កំណើន​អតិផរណា​បាន​ថយចុះ​មកវិញ ដោយសារ​ការ​ថមថយ​កំណើន​នៃ​ថ្លៃ​ក្រុម​ទំនិញ​មួយចំនួន​ដូចជា សម្លៀកបំពាក់, ភេសជ្ជៈ​មាន​ជាតិ​ស្រវឹង​និង​ថ្នាំជក់, គ្រឿង​សង្ហា​រឹម, សុខាភិបាល និង​ជាពិសេស​ថ្លៃ​ក្រុម​ទំនិញ​ម្ហូបអាហារ​ដូចជា សាច់, ត្រី, បន្លែ និង​ផ្លែឈើ ដែលមាន​មេគុណ​ប្រមាណ​ជាង ៤៤% នៃ​កន្ត្រក​សន្ទស្សន៍​ថ្លៃទំនិញ​ទាំងអស់។ សរុបមក ក្នុង​ឆ្នាំ២០១៧ អត្រា​អតិផរណា​របស់​ប្រទេស​កម្ពុជា​នៅតែ​រក្សាបាន​ស្ថានភាព​ល្អ គឺ​ស្ថិតនៅក្នុង​កម្រិត​មួយ​ដែល​អាច​គ្រប់គ្រង​បាន, អាចជួយ​ជុំ​រុញ​សកម្មភាព​ផលិតកម្ម​ក្នុងស្រុក និង​រួមចំណែក​ក្នុងការ​រក្សា​ស្ថិរភាព​ម៉ាក្រូសេដ្ឋកិច្ច​ផងដែរ។

[ ព័ត៌មានលម្អិត ... ]

កាលបរិច្ឆេទ៖ February 01, 2018

Inflation Report, December 2017
In December 2017, Phnom Penh Consumer Price Index increased by 0.4% compared to previous month and 2.2% compared to previous year. In 2017, inflation rate (year on year) is 2.2% lower than previous year rate of 3.9% and inflation rate (year average) is 2.9% lower than previous year rate of 3%. By the observation, inflation significantly increased in the first semester of 2017 due to the increase of food and clothes price, adding the reverse back of gasoline and desiel price. However, from the second semester inflation increased moderately due to the moderate growth of some product groups, such as clothes, alcoholic beverage and tobacco, furnishings, health, especially food (meats, fish, vegetable, and fruit) which cover 44% of the whole basket goods weight. To sum up, in 2017 inflation in Cambodia remain in good situation and stay in the manageable level, in which can push up the domestic production, and also contribute to stablizing the macroeconomic growth.

[ Detail ... ]

Date: February 01, 2018

  • ខ្មែរ
  • En

ស្ថានភាពអតិផរណាខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៧
សន្ទស្សន៍​ថ្លៃទំនិញ​ប្រើប្រាស់​នៅ​រាជធានី​ភ្នំពេញ​ក្នុង​ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៧ បាន​កើនឡើង​ក្នុង​អត្រា ០,២% ធៀប​នឹង​ខែមុន និង​កើនឡើង ២,៣%បើ​ធៀប​នឹង១២ខែមុន។ សន្ទស្សន៍​ថ្លៃ​ក្រុម​ទំនិញ​ភាគច្រើន​នៅតែ​បន្ត​កើនឡើង​បើ​ធៀប​នឹង​ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៦ ដូចជា​សន្ទស្សន៍​ថ្លៃ​ភោជនីយដ្ឋាន, ដឹកជញ្ជូន, សម្លៀកបំពាក់​និង​ស្បែកជើង, អាហារ​និង​ភេសជ្ជៈ​មិនមាន​ជាតិ​ស្រវឹង, និង ភេសជ្ជៈ​មាន​ជាតិ​ស្រវឹង​និង​ថ្នាំជក់។ សន្ទស្សន៍​ថ្លៃ​ដឹកជញ្ជូន​កើនឡើង​ក្នុង​អត្រា ៤,៣% ក្នុងនោះ​ថ្លៃ​ប្រេងសាំង​ធម្មតា និង​ម៉ាស៊ូត នៅតែ​បន្ត​កើនឡើង​គួរ​អោយ​កត់សម្គាល់​គឺ​កើន​ក្នុង​អត្រា ៩,៥% និង៨,៣% រៀងគ្នា ដែល​ប្រេងសាំង​ធម្មតា​លក់រាយ​កម្ពុជា​ថ្លៃ ៣.៨៥០រៀល/លីត្រ (ខែតុលា​កន្លងទៅ​ប្រេងសាំង​ធម្មតា​ថ្លៃ ៣.៧៥០រៀល/លីត្រ)។ ស្ថានភាព​នៃ​បម្រែបម្រួល​សន្ទស្សន៍​ថ្លៃទំនិញ​ក្នុង​កំឡុង​ពេល​ចុងឆ្នាំ ២០១៧នេះ គឺមាន​កំណើន​ទាប​ជាង​អំឡុងពេល​ដូចគ្នា​ឆ្នាំ២០១៦ ដែល​កំណើន​ទាប​នេះ​គឺ ដោយសារ​ការ​ថមថយ​កំណើន​នៃ​ថ្លៃ​ក្រុម​ទំនិញ​ម្ហូបអាហារ, ភេសជ្ជៈ​មាន​ជាតិ​ស្រវឹង​និង​ថ្នាំជក់ និង​សម្លៀកបំពាក់​និង​ស្បែកជើង។ តាម​ការធ្វើ​ចំណោល​គិតដល់​ត្រឹម​ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៧ អតិផរណា​ប្រចាំឆ្នាំ (year on year) អាច​នឹងមាន អត្រា ១,៩% ឬ អតិផរណា​មធ្យម​ប្រចាំឆ្នាំ (year average) អាច​នឹងមាន​អត្រា ២,៩%។

[ ព័ត៌មានលម្អិត ... ]

កាលបរិច្ឆេទ៖ January 17, 2018

Inflation Report, November 2017
In November 2017, Phnom Penh Consumer Price Index increased by 0.2% compared to previous month and increased by 2.3% compared to previous year. In November 2017, most price level of product groups continued to increase compared to November 2016, such as restaurant, transport, clothing and footwear, food and nonalcholic beverages, and alcoholic beverage and tobacco. Price level of transport rose by 4.3%, in which gasoline price and diesel price increased 9.5% and 8.3%, respectively;retail gasoline price in Cambodia is 3,850riels/litre (in October was 3,750riels/litre). The increasing trend of Consumer Price Index at the end of this year is lower than the previous year trend regarding the moderate increase of food price, alcoholic beverage and clothing. By the estimation till December 2017, inflation rate year-on-year is approximately 1.9%, and year average inflation rate is approximately 2.9%.

[ Detail ... ]

Date: January 17, 2018

  • ខ្មែរ
  • En

ស្ថានភាពអតិផរណាខែតុលា ឆ្នាំ២០១៧
សន្ទស្សន៍​ថ្លៃទំនិញ​ប្រើប្រាស់​នៅ​រាជធានី​ភ្នំពេញ​ក្នុង​ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៧ បាន​ថយចុះ​ក្នុង​អត្រា ០,២% ធៀប​នឹង​ខែមុន ប៉ុន្តែ​កើនឡើង ២,១% បើ​ធៀប​នឹង១២ខែមុន។ ក្នុង​ខែតុលា​នេះ សន្ទស្សន៍​ថ្លៃ​ក្រុម​ទំនិញ​ភាគច្រើន​មានការ​ថយចុះ​គួរឱ្យកត់សម្គាល់​ធៀប​នឹង​ខែកញ្ញា កន្លងទៅ ដូចជា សន្ទស្សន៍​ថ្លៃ​អាហារ​និង​ភេសជ្ជៈ​មិនមាន​ជាតិ​ស្រវឹង, សន្ទស្សន៍​ថ្លៃ​សម្លៀកបំពាក់​និង​ស្បែកជើង, សន្ទស្សន៍​ថ្លៃ​គមនាគមន៍, និង​សន្ទស្សន៍​ថ្លៃ​អប់រំ លើកលែងតែ​សន្ទស្សន៍​ភេសជ្ជៈ​មាន​ជាតិ​ស្រវឹង​និង​ថ្នាំជក់ និង​សន្ទស្សន៍​ថ្លៃ​ភោជនីយដ្ឋាន មានការ​កើនឡើង ០,៥%ដូចគ្នា និង​សន្ទស្សន៍​ថ្លៃ​ដឹកជញ្ជូន​កើនឡើង ០,២%។ បើ​ធៀប​នឹង​ខែ​ដូចគ្នា​ឆ្នាំមុន សន្ទស្សន៍​ថ្លៃ​ក្រុម​ទំនិញ​មួយចំនួន​មានការ​កើនឡើង ដូចជា​សន្ទស្សន៍​ថ្លៃ​ភោជនីយដ្ឋាន, សន្ទស្សន៍​ថ្លៃ​ដឹកជញ្ជូន, សន្ទស្សន៍​ថ្លៃ​សម្លៀកបំពាក់​និង​ស្បែកជើង, សន្ទស្សន៍​ថ្លៃ​អាហារ​និង​ភេសជ្ជៈ​មិនមាន​ជាតិ​ស្រវឹង, និង​សន្ទស្សន៍​ភេសជ្ជៈ​មាន​ជាតិ​ស្រវឹង​និង​ថ្នាំជក់។ សន្ទស្សន៍​ថ្លៃ​ដឹកជញ្ជូន​បាន​កើនឡើង​ក្នុង​អត្រា ៣,៧% ដែល​កំណើន​នេះ​មានការ​ថមថយ​មកវិញ​បន្តិច​បើ​ធៀប​នឹង​កំណើន​ក្នុង​ខែសីហា​និង​កញ្ញា​កន្លងទៅ ក្នុងនោះ ថ្លៃ​ប្រេងសាំង​ធម្មតា និង​ម៉ាស៊ូត នៅតែ​បន្ត​កើនឡើង​ក្នុង​អត្រា ៧,៦% និង៧,២% រៀងគ្នា ស្របពេល​នឹង​ការកើនឡើង​ថ្លៃ​ប្រេងឆៅ លើ​ទីផ្សារ​អន្តរជាតិ​ផងដែរ។ តាម​ការធ្វើ​ចំណោល​គិតដល់​ត្រឹម​ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៧ អតិផរណា​ប្រចាំឆ្នាំ (year on year) អាច​នឹងមាន​អត្រា១.៤% ឬ​អតិផរណា​មធ្យម​ប្រចាំឆ្នាំ(year average) អាច​នឹងមាន​អត្រា ២,៨%។

[ ព័ត៌មានលម្អិត ... ]

កាលបរិច្ឆេទ៖ December 12, 2017

Inflation Report, October 2017
In October 2017, Phnom Penh Consumer Price Index decreased by 0.2% compared to previous month; however, it increased by 2.1% compared to previous year. In October 2017, most of product groups decreased notably compared to the September, such as Price level of foods and nonalcoholic beverages, clothing and footwear, Communication, and Education. However, Price level of alcoholic beverages and tobacco and Price level of restaurant rose at the same rate of 0.5%. Also, Price level transport increased 0.2%. Price level of some product groups, such as Price level of restaurant, Price level of transport, Price level of clothing and footwear, Price level of food and nonalcoholic beverages, and Price level of alcoholic beverage and tobacco increased compare to the same period last year. Price level of transport rose by 3.7%; this growth rate was lower than the growth in August and September, in which gasoline price and diesel price increased 7.6% and 7.2%, respectively. By the estimation till December 2017, inflation rate year-on-year is approximately 1.4%, and year average inflation rate is approximately 2.8%.

[ Detail ... ]

Date: December 12, 2017

  • ខ្មែរ
  • En

ស្ថានភាពអតិផរណាខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៧
សន្ទស្សន៍​ថ្លៃទំនិញ​ប្រើប្រាស់​នៅ​ភ្នំពេញ​ក្នុង​ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៧ បាន​កើនឡើង​ក្នុង​អត្រា ០,៣% ធៀប​នឹង​ខែមុន និង​បាន​កើនឡើង ២,៧%ធៀប​នឹង១ឆ្នាំមុន។ ក្នុង​ខែកញ្ញា​នេះ សន្ទស្សន៍​ថ្លៃ​ក្រុម​ទំនិញ​មួយចំនួន​បាន​កើនឡើង​គួរឱ្យកត់សម្គាល់​ធៀប​នឹង​ខែមុន ដូចជា សន្ទស្សន៍​ថ្លៃ​អាហារ​និង​ភេសជ្ជៈ​មិនមាន​ជាតិ​ស្រវឹង សន្ទស្សន៍​ថ្លៃ​សម្លៀកបំពាក់​និង​ស្បែកជើង សន្ទស្សន៍​ថ្លៃ​គមនាគមន៍ និង​សន្ទស្សន៍​ថ្លៃទំនិញ​និង​សេវាកម្ម​ផ្សេងៗ។ សន្ទស្សន៍​ថ្លៃ​អាហារ​និង​ភេសជ្ជៈ​មិនមាន​ជាតិ​ស្រវឹង​បាន​កើនឡើង ០,៥%ក្នុង​ខែកញ្ញា​នេះ ដែល​ខ្ពស់ជាង​កំណើន​មធ្យម ០,២%ក្នុង​រយៈពេល៨ខែ​ដើមឆ្នាំ២០១៧នេះ ក្នុងនោះ​ថ្លៃ​អង្ករ​កើន ០,២% ថ្លៃ​សាច់គោ​ស្រស់​កើន ០,៧% ថ្លៃ​ត្រី​ស្រស់​កើន ២,២% និង​ថ្លៃ​ស៊ុត​ស្រស់​កើន ០,៧%។ បើ​ធៀប​នឹង​ខែ​ដូចគ្នា​ឆ្នាំមុន សន្ទស្សន៍​ថ្លៃ​ភោជនីយដ្ឋាន​បាន​កើនឡើង ៧,៨% រីឯ​សន្ទស្សន៍​ថ្លៃ​ដឹកជញ្ជូន​ក៏មាន​កំណើន​ឡើង​គួរឱ្យកត់សម្គាល់​ផងដែរ បន្ទាប់ពី​មាន​កំណើន​ទាប​ក្នុង​ខែមិថុនា​និង​កក្កដា ដោយសារ​ថ្លៃ​ប្រេងសាំង​និង​ប្រេងម៉ាស៊ូត​មាន​និន្នាការ​កើនឡើង​មកវិញ។ តាម​ការធ្វើ​ចំណោល​គិតដល់​ត្រឹម​ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៧ អតិផរណា​ប្រចាំឆ្នាំ (year on year) អាចមាន​អត្រា ១,៩% ឬ​អតិផរណា​មធ្យម​ប្រចាំឆ្នាំ (year average) អាចមាន​អត្រា ២,៩%។

[ ព័ត៌មានលម្អិត ... ]

កាលបរិច្ឆេទ៖ December 01, 2017

Inflation Report, September 2017
In September 2017, Phnom Penh Consumer Price Index increased by 0.3% compared to previous month, and increased by 2.7% compared to one year before. In September 2017, price levels of some product groups increased notably compared to August, such as foods and nonalcoholic beverages, clothing and footwear, communication, and miscellaneous goods and services. Price level of foods and nonalcoholic beverages grew by 0.5% (higher than average growth in the previous eight months of 2017 of 0.2%), in which the growth of rice price was 0.2%, beef 0.7%, fresh fish 2.2% and egg 0.7%. In comparison to one year before, price level of restaurants increased by 7.8% and price level of transport also increased remarkably due to climbing trend of gasoline and diesel prices. By estimation till December 2017, inflation rate year-on-year is approximately 1.9% and year average inflation rate is approximately 2.9%.

[ Detail ... ]

Date: December 01, 2017